Důležité: Přihlašování obědů pro žáky 2. stupně ve školním roce 2018/19

Dne 28. 6. 2018 byla uzavřena smlouva o zabezpečení školního stravování se Základní školou  a mateřskou školou Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, která stanovila jasné podmínky pro přihlašování a odhlašování obědů.

Prosíme, abyste se důsledně řídili následujícími pokyny:

–  Přihlášku ke stravování pro žáky 2. st. ve školním roce 2018/2019 pošlete na e-mailovou adresu  zc.el1530258997hcuhc1530258997@anle1530258997dij.i1530258997nloks1530258997 nebo odevzdejte v kanceláři naší školy.

–  Platbu zadejte nejpozději 25. předchozího měsíce na účet 19-131628359/0800, do sdělení pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka, třídu. Cena jednoho oběda pro žáky 2. st. je 29,- Kč, doporučená měsíční platba 580,-Kč.

Z kapacitních důvodů si žáci bohužel jídlo nemohou vybírat,  bude jim automaticky přiřazena 1. volba.

–  Odhlášky obědů proveďte do 12 hod. předchozího dne na e-mailové adrese

zc.el1530258997hcuhc1530258997@anle1530258997dij.i1530258997nloks1530258997  nebo SMS zprávou na tel. čísle 739 479 271.

    Nebudeme-li evidovat na účtu školy poslední den předcházejícího měsíce Vaši platbu, nebudou Vašemu dítěti celý následující měsíc vydávány obědy. Případnou pozdní platbu převedeme automaticky do dalšího měsíce.

Prosíme, abyste včas nahlašovali nepřítomnost žáka, neodhlášené obědy propadají. První den nemoci je možné odebrat oběd osobně do jídlonosiče.