Nejnovější články

Spolek rodičů – výše příspěvku ve školním roce 2021/2022

9. září se konala v naší škole výroční schůze Spolku rodičů. Členové se usnesli na tom, že výše příspěvku pro školní rok 2021/22 bude po dočasném snížení z důvodu složité situace v loňském roce, opět vrácena na původní částky, které byly v letech předchozích:

Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě, je to 600,- Kč na školní rok,
za rodinu, ze které navštěvují školu dvě nebo více dětí, je to 900,- Kč na školní rok.

Příspěvky budou zasílány na účet číslo: 260142881/0300. Do poznámky bude uváděno jméno žáka / žáků a jejich třída / třídy. Příspěvek by měl být uhrazen nejdéle do konce listopadu 2021.

(Pokračování textu…)

Ve škole se to vaří!

Po dlouhé době půstu mohou sedmé třídy opět vstoupit do školní kuchyně a doufáme, že tuto bohulibou činnost v tomto školním roce žádné protiepidemické opatření nepřeruší. Začínáme pomalounku polehounku, takže jednohubkami…

(Pokračování textu…)

Pozvánka na schůzku Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle zve rodiče žákyň a žáků školy na

SCHŮZKU SPOLKU,

která se bude konat 09.09. 2021 od 16.30 hodin v jídelně školy.

 

Program:

– diskuse, náměty k činnosti Spolku

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2020/21

– volba nových členů výboru

 

Za radu spolku vás zve Hana Lošťáková

Informace k úvodním třídním schůzkám

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 9. září 2021:

17,00 – 1. až 4. ročník + V. B

17,30 – 6. až 9. ročník + V. A

 

Informace k hygienickým pravidlům. Citace ze stránek: FAQ COVID-19 – edu.cz

Třídní schůzky

· Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní apod. a řídí se tedy podle bodu 13 mimořádného opatření, ze kterého vyplývá především toto

· V případě, že se třídních schůzek najednou (v jedné místnosti) účastní více než 20 osob, je nezbytné, aby se tyto osoby prokázaly jedou z podmínek

· Organizátor akce, v tomto případě škola, má pak obecně povinnost kontrolovat splnění podmínek a osobám účastnícím se této akce je stanovena povinnost prokázat se splněním podmínek.

Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy budou mít všichni nasazeny respirátory.

Aktuální provoz družiny

Provoz školní družiny od 1.9.2021

1.9.2021

  • začátek školní družiny po skončení vyučování, tj. v 9,00 hod.
  • konec školní družiny v 17,00 hod.
  • v tento den školní jídelna NEVAŘÍ!

2. a 3.9. 2021

  • ranní družina od 7,00 ve třídě II.B (budova B)
  • odpolední družina do 17,00 hod.

Od pondělí 6.9.2021 provoz školní družiny v běžném režimu:

Ranní družina 7,00 – 7,45 ve třídě II.B (budova B)

Odpolední družina do 17,00 hod.