Nejnovější články

Vyzvedávání obědů ve ŠJ – naléhavá informace

Bohužel jsme se setkali se situací, že rodiče (a děti), kteří by měli být v karanténě, si vyzvedávají osobně obědy ve školní jídelně. V zájmu zachování provozu školní jídelny pro všechny Vás naléhavě žádáme, abyste si v takovém případě obědy odhlásili, případně požádali o vyzvedávání obědů někoho, kdo není ani nemocen, ani v karanténě. Děkujeme za pochopení.

Další úspěch v zeměpisné olympiádě!

Veliká gratulace patří Patrikovi Cvrkovi k 3. místu obvodního kola Prahy 5 a postupu do krajského kola zeměpisné olympiády. To se uskuteční ve středu 17. 3. 2021 – opět online formou. Děkujeme za úžasnou reprezentaci naší školy! Nadále budeme Patrikovi držet palce 🙂

Ada Hrstková

Informace k provozu školy od 1. března 2021

V souladu s rozhodnutím vlády přecházejí od 1. března 2021 také 1. a 2. ročníky na distanční formu vzdělávání. Konkrétní informace k průběhu distanční výuky obdrží zákonní zástupci prvňáků a druháků písemně od třídních učitelek během neděle (28. 2.) a pondělí (1. 3.).

3. až 9. ročníky i nadále pokračují v nastavené formě distanční výuky.

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

 

Informace k ošetřovnému:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Informace o výsledku šetření České školní inspekce

Ve dnech 10. – 12. února proběhla na naší škole tematická inspekční činnost zaměřená na distanční vzdělávání našich žáků.  Paní inspektorky se zúčastnily vyučovacích hodin vedených jak prezenčně, tak v on-line formě.

Především vyhodnotily nastavení formy distanční výuky jako zcela správné. Ocenily přátelské a vlídné prostředí naší školy, vstřícný přístup učitelů, dobře vysvětlené učivo a zároveň jeho přiměřené množství, dělení žáků na skupiny i uplatňování mezipředmětových vztahů. Jako příklad dobré praxe vyzdvihly zařazování konzultačních hodin a pochválily vysokou úroveň výuky anglického jazyka. Celkově byly všechny vyučovací hodiny ohodnoceny nejvyšším možným stupněm. Patříme ke školám s nejlépe vedenou formou distančního vzdělávání.

Mgr. Eliška Jančíková

Olympiáda v českém jazyce

V obvodním kole olympiády jsme měli již tradičně dvě želízka v ohni, Majda Bicanová z 9. B vybojovala v tvrdé konkurenci všech gymnázií a ZŠ z Prahy 5 krásné šesté místo, Markétka Seidlerová z 9. A byla třináctá. Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme ke krásnému výsledku.

Kateřina Nedomová

Máváme 1. pololetí ukázkami z prací našich dětí

Dneškem končí 1. pololetí. Vysvědčení je napsáno, ale nikomu se nepředává, protože děti nechodí do školy (kromě těch nejmladších). Zítra začnou pololetní prázdniny, ale děti se netěší, že budou doma, protože jsou doma pořád. Že je to pesimistický začátek? Máte pravdu. Optimistické na tom ale je, že se děti do školy opravdu těší. Můžete nahlédnout do jejich pokojíčků a přesvědčit se sami. Můžete zjistit, co a jak dělají, jestli a kdy se učí a z čeho se radují…

(Texty jsou vybrány anonymně ze slohových prací Můj den. Ivana Motýlová, Eliška Jančíková, 5. A, 6. A a 6. B)

(Pokračování textu…)

Výsledky místního kola 23. ročníku Zeměpisné olympiády

Ve středu 20. ledna 2021 proběhlo školní kolo 23. ročníku zeměpisné olympiády. Tato soutěž je určena talentovaným žákům osmého a devátého ročníku základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Naše škola se soutěže účastní každoročně. Letos se školního kola zúčastnilo celkem 11 žáků (3 žáci osmého ročníku a 8 žáků ročníků devátých). Do dalšího  – obvodního kola postoupili Patrik Cvrk a Filip Obadal z IX. A. Gratuluji a držím palce do dalšího kola, které proběhne distančně 17. února 2021. Všem ostatním děkuji za účast 🙂

Ada Hrstková

Úspěch na Dějepisné olympiádě

Jubilejní 50. ročník Dějepisné olympiády byl tentokrát zaměřený na téma: Labyrintem barokního světa (1556 – 1781). Soutěže, která je určena talentovaným žákům osmého a devátého ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, se naše škola každoročně účastní. Vždy se najde řada zájemců, kteří změří své dějepisné znalosti a dovednosti ve školním kole a nejlepší z nich pak naši školu reprezentují v obvodním kole.

Letos se obvodního kola zúčastnili Magdaléna Bicanová (IX. B) a Jakub Michalina (VIII. A) a mezi soutěžícími se rozhodně neztratili. Soutěž probíhala distanční formou ve známém prostředí MS Teams za přísných podmínek, kdy účastníci museli mít zapnutou kameru i mikrofon. Magdaléna Bicanová  v konkurenci všech škol z Prahy 5 a 16 obsadila fantastické třetí místo, Jakub Michalina byl osmý. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Tomáš Hromádka