Nejnovější články

Prvňáčci navštívili knihovnu

Ve dnech 3. a 10. února vyrazili žáci z 1.A a 1.B do knihovny ve Velké Chuchli. Děti se seznámily s prostředím knihovny a dozvěděly se spoustu zajímavostí o knížkách, které v knihovně najdeme. Návštěva byla zakončena tím, na co se děti těšily ze všeho nejvíce – prohlížením knížek. Nahlédněte a posuďte sami, jak si děti dopoledne v knihovně užily.

(Pokračování textu…)

Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

Tradiční vědomostní soutěží pro žáky 8. a 9. ročníku  na naší škole je Dějepisná olympiáda. Letošní (již 51.) ročník byl zaměřený na téma: „Šlechta v proměnách času.“ Zájemci o historii prověřili své znalosti a dovednosti v testu, který obsahoval 15 otázek, přičemž podstatné bylo nejen to, co má soutěžící v hlavě, ale co dokáže přečíst, odvodit, pochopit a analyzovat. Badatelský přístup v rámci dějepisu je ostatně přítomen i v běžné výuce dějepisu na naší škole. Díky tomu dosáhli soutěžící mimořádných výsledků. 11 z 15 žáků se stalo úspěšnými řešiteli soutěže, když dosáhli více než 60% úspěšnosti. Vítězkou místního kola se stala Eliška Riedelbauchová z VIII. B, které plný počet bodů utekl poměrně těsně. Společně s Kubou Michalinou (IX. A) a Klárou Stoulilovou (VIII. B) budou naši školu reprezentovat v obvodním kole soutěže 22. března 2022 v DDM Praha 5. Postupujícím gratulujeme a máme radost z vynikajících výsledků všech zúčastněných dětí!

Tomáš Hromádka

Patroni patrončatům

O Vánocích dostaly děti ze 7.B krásné dopisy od svých patrončat z 2.B. Chvilku trvalo, než napsali odpověď a než vymysleli, které datum bude pro předání dopisů nejlepší. Vánoce jsou bohužel jen jedny, ale 31. leden, který je pro většinu dospělých datum, které jim už nic neříká, je pro děti důležité datum a dárky ten den nejsou od věci. Je to totiž datum, kdy děti dostávají vysvědčení za 1. pololetí. K dopisům přidali druháčkům i vlastnoručně vyrobená vlastní hlavou vymyšlená pohádková leporela, jedno krásnější než druhé. Kromě příběhu, který mají patrončata dokončit, na ně v leporelech čekají i hádanky a úkoly. Doufáme, že se budou líbit.

7. B a Ivana Motýlová

(Pokračování textu…)

Hlásná trouba vychází již šest let!

Šesté výročí školního časopisu oslavila redakce 21. ledna tradičním přípitkem dětským šampaňským a medovníkem ve školní kuchyňce. Nastala opět chvíle se zastavit, zavzpomínat a krátce podebatovat o Hlásné troubě. Během uplynulé doby se v redakci vystřídalo více než 30 zájemců o mediální tvorbu, někteří z nich se redakční práci věnují i na střední škole. Letošní i loňský ročník významně poznamenala pandemie koronaviru, redakce si ale rychle osvojila práci z domova (ostatně šéfredaktor Hlásné trouby – Kuba Michalina – musel být při oslavě díky karanténě přítomen on-line). V současnosti tvoří redakci osm redaktorů z 5., 7. a 9. ročníku, časopis má svoji tištěnou podobu s periodicitou cca 2 měsíce a lze ho číst také prostřednictvím internetu s proklikem na webových stránkách školy.

Tomáš Hromádka

(Pokračování textu…)

890. výročí první zmínky o Chuchli a naše škola

V letošním roce si připomínáme 890. výročí první písemné zmínky o Chuchli v Letopisu Kanovníka vyšehradského (19. ledna 1132). Při té příležitosti byl zahájen projekt ve třídách 7. ročníku zaměřený na středověké dějiny i Malou a Velkou Chuchli. Žáci se budou seznamovat s tím, jaký byl život různých skupin obyvatelstva v době středověku a jakým způsobem se rozvíjela středověká kultura v době románské a gotické. Se svými poznatky pak před prázdninami zábavnou formou seznámí ostatní žáky školy.

Ivana Motýlová, Tomáš Hromádka

Sdělení pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

Z důvodu nepříznivé epidemické situace rušíme Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků, který se měl uskutečnit ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 16 do 18 hodin. Jakmile se okolnosti změní, určitě nabídneme další možnost setkání.

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdne, a to v pondělí. Testování se týká všech dětí a žáků – neočkovaných, očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. Podrobnější informace v příloze.

priloha_982673751_0_1221_testování_leták_pro_rodiče_A4

Vánoční přání

 

Vážení rodiče, milé děti,

přejeme vám radostné vánoční svátky plné vzájemné blízkosti, laskavých úsměvů a rozzářených očí, pokoj v mysli i v duši a do nového roku to, po čem v těchto nelehkých časech toužíme nejvíce, štěstí, zdraví, lásku.