Nejnovější články

Připomínáme si výročí Pražského povstání a konce II. světové války

V těchto dnech si opět připomínáme výročí povstání, které osvobodilo Prahu z nacistického područí. I když je letošní výročí zastíněno omezeními spojenými s pandemií koronaviru, události z doby před 76 lety si lidé v metropoli mohou připomenout nejen symbolicky. Pietní místa je možné navštívit i osobně, pokud budou dodržovány dostatečné rozestupy a hygienická opatření. Pomníčky ve svém okolí najdou občané na interaktivní mapě, na které bude možné uctít hrdiny, kteří bojovali a umírali za naši svobodu. Zapálit zde mohou také virtuální svíčku. U nás v Chuchli jde o památník 27 padlých občanů Velké Chuchle v Chuchelském háji, společné pomníky padlým před samoobsluhou ve Velké Chuchli a nedaleko kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli a pamětní desku Václava Dudka ve Zbraslavské ulici v Malé Chuchli. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci připomenou zástupci městské části Praha-Velká Chuchle výročí položením pamětních kytic a věnců bez účasti žáků škol a širší veřejnosti.

(Pokračování textu…)

Upozornění: Změna vydávání obědů pro děti na distanční výuce

V souvislosti se zahájením výuky na druhém stupni dochází ke změně. Děti z prvního i druhého stupně, které jsou na distanční výuce, si vyzvedávají oběd nově od 12,45 do 13,30. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

Zahájení rotační výuky pro 2. stupeň

Z rozhodnutí vlády se od pondělí 3. května 2021 do škol vrací žákyně a žáci 2. stupně v režimu rotační výuky. Po týdnu rotují ročníky 7. a 8. a ročníky 6. a 9.

 • 3. – 7. května: VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B
 • 10. – 14. května: VI. A, VI. B, IX. A, IX. B

Třídy, které právě nebudou ve škole, pokračují ve výuce formou distančního vzdělávání. Dojde k drobným úpravám rozvrhu.

Informace k testování:

Prosíme rodiče, aby děti přišly v pondělí do školy v 7,45, abychom je mohli seznámit s testováním a otestovat před začátkem výuky.

 • Žáci budou testováni 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy.
 • Testování bude probíhat samoodběrem (pedagogický pracovník vykonává pouze dohled).
 • Při pozitivním výsledku po pondělním odběru obdrží žák potvrzení o pozitivitě provedeného testu a odchází se zákonným zástupcem/souhlasem zákonného zástupce domů (s přesnými pokyny Vás seznámí třídní učitel).
 • Při pozitivním výsledku testu žáka při čtvrtečním testování opouští školu celá třída a čeká se na výsledek PCR testu konkrétního žáka.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
 • Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole nasazeny chirurgické roušky, případně respirátory. Nejsou povoleny látkové roušky.

Manuál k testování naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

Leták pro žáky naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták pro rodiče naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným antigenním testům (Singclean, Lepu) naleznete na webu:

https://testovani.edu.cz/

V případě, že rodiče nemají zájem, aby se děti testovaly stěrem z nosu, je možné, aby si děti z domova přinesly test ze slin, který ve škole použijí místo nabízeného testu.

Test musí být ze seznamu těch, které dostaly výjimku Ministerstva zdravotnictví ČR, a je nutné, aby rodiče při skladování testů dbali pokynů výrobce a naučili své děti, jak mají provést samoodběr.

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky

Výuka a obědy

Výuka probíhá v plném rozsahu včetně odpoledního vyučování. Upraven je z organizačních důvodů výdej obědů.

Děti, které jsou ve škole, obědvají během 5. vyučovací hodiny, po skončení vyučování odcházejí rovnou domů.

Děti, které jsou na distanční výuce, si vyzvedávají oběd od 12,45 do 13,30. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

Podrobné informace o přihlašování a odhlašování obědů Vám zašle mailem vedoucí školní jídelny (p. Kincl).

Závěrem

Dovolujeme si Vás požádat, abyste věnovali pozornost informacím, které dostanete od třídních učitelů. O případných změnách či úpravách, které zjistíme, až dostaneme přesné pokyny od MŠMT, Vás budeme neprodleně informovat.

Předběžné informace k návratu žáků 2. stupně do škol

Pokud vláda rozhodne, že se od pondělí 3. května 2021 do škol vrací žákyně a žáci 2. stupně v režimu rotační výuky, budou rotovat po týdnu ročníky 7. a 8. a ročníky 6. a 9.

 • 3. – 7. května: VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B
 • 10. – 14. května: VI. A, VI. B, IX. A, IX. B

Třídy, které právě nebudou ve škole, pokračují ve výuce formou distančního vzdělávání. Dojde k drobným úpravám rozvrhu.

Jakmile obdržíme konkrétní pokyny z MŠMT, budeme vás podrobněji informovat.

Co dělají naše děti, když jsou on – line?

Téměř 27 % dětí ve věku 7 – 17 let dostalo v roce 2019 on -line nabídku setkat se s osobou, kterou znali pouze na internetu, následně pak cca 70 % dětí takovou schůzku absolvovalo. Věděli jste, že více než 56 % českých rodičů se nijak nezajímá o to, čemu se věnují jejich děti na internetu? (Pokračování textu…)

Informace ke změnám v testování žáků v týdnu 26. – 30. dubna

Podle nových informací MŠMT budou v období od 26. dubna až do 7. května 2021 ve všech školách (tedy i v naší) žáci testováni testy SINGCLEAN. Dodávka do celé ČR je v této vlně jednotná a všem krajům jsou v rámci této dodávky distribuovány pouze tyto testy.

Bohužel je postup při testování odlišný. Pro žáky I. A a II. A máme zatím ještě zbylé původní testy, ti se tedy nový postup učit nemusí. Všechny ostatní prosíme (III. A, IV. A, V. A), aby se seznámili s novým postupem. Při testování dochází k manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole).

Toto doporučení platí i pro žáky, kteří se před přijímacími zkouškami nechají otestovat ve škole:

 • úterý 27. 4. (7. a 9. ročník) – testy SINGCLEAN
 • čtvrtek 29. 4. (5. ročník) – testy SINGCLEAN

Děkujeme Vám moc za spolupráci, zvláště za seznámení dětí s postupem testování podle videa, aby šly do školy bez obav z nových testů, a omlouváme se za komplikace, které nejsme schopni ovlivnit.

Dodatek k možnostem testování

MŠMT vydalo dodatek k testování žáků:

V případě, že rodiče nemají zájem, aby se děti testovaly stěrem z nosu, je možné, aby si děti z domova přinesly test ze slin, který ve škole použijí místo nabízeného testu.

Test musí být ze seznamu těch, které dostaly výjimku Ministerstva zdravotnictví ČR, a je nutné, aby rodiče při skladování testů dbali pokynů výrobce a naučili své děti, jak mají provést samoodběr.

 

Provoz školní družiny, školní jídelny a žádosti o ošetřovné

V souladu s pokyny MŠMT jsme pro Vás připravili stručný přehled:

Informace k provozu školní družiny

 • Odpolední družina pro 1. a 2. ročník je v běžném provozu.
 • Odpolední družina pro 3. ročník je zkrácena do 15,00 hod.
 • Ranní družina nebude v provozu.
 • Je zachována homogenita oddělení.
 • Školné bude sníženo. Informace zašle vedou školní družiny (p. Kosová).

Informace k provozu školní jídelny

 • Školní jídelna je pro prezenční výuku v provozu od 11,00 – 12,00 hod.
 • Žáci na prezenční výuce ( A, II. A, III. A, IV. A, V. A) jsou automaticky přihlášeni k odběru obědů od pondělí 12. 4.
 • Odběr obědů pro žáky na distanční výuce od 12,00 – 13,00 hod.
 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.
 • Bližší informace zašle vedoucí školní jídelny (p. Kincl).

Ošetřovné:

 • Nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.
 • Jestliže rodiče mají dvě děti, na které budou čerpat ošetřovné, ale každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), musejí rodiče žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.
 • Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.
 • K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Pokyny k provozu školy- testování

V souladu s pokyny MŠMT jsme pro Vás připravili stručný přehled:

 • Žáci budou testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy LEPU RAPID.
 • Zákonný zástupce žáka 1. – 3. ročníku může asistovat při samotném testování. Do prostoru školy mohou rodiče vstoupit pouze s nasazeným respirátorem.
 • Testování bude probíhat v určených třídách samoodběrem (pedagogický pracovník vykonává pouze dohled).
 • Při negativním výsledku testu odchází žák do třídy, ve které bude probíhat výuka.
 • Při pozitivním výsledku odchází žák se zákonným zástupcem domů (s potvrzením o pozitivním výsledku testu) a zákonný zástupce neprodleně kontaktuje poskytovatele lékařských služeb.
 • Při pozitivním výsledku testu žáka při čtvrtečním testování opouští školu celá třída a čeká se na výsledek PCR testu konkrétního žáka.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
 • Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole nasazeny chirurgické roušky, případně respirátory. Nejsou povoleny látkové roušky.

Manuál k testování naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

Leták pro žáky naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták pro rodiče naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webu:

https://testovani.edu.cz/