Nejnovější články

Zahájili jsme školní rok 2022/2023

Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme v 8 hodin na prostranství před školou slavnostně zahájili nový školní rok 2022/2023. Úvodem přivítala žáky, učitele i rodiče ředitelka školy Mgr. Eliška Jančíková. Zvláště uvítala dvě třídy prvňáčků a také děti z Ukrajiny. Představila nové posily pedagogického sboru: Ing. Hedviku Boháčovou (vyučuje Německý jazyk), Ing. Ilonu Mikovou (vyučuje Anglický jazyk), Ing. Afaf Sameliak (vyučuje Anglický jazyk)  a nové asistentky pedagoga: Bc. Pavlínu Fáberovou, Alenu Hájkovou, Adélu Jaroměřskou, Dis. Na paní ředitelku navázala místostarostka městské části Praha – Velká Chuchle MUDr. Michaela Schneiderová, která pozdravila přítomné za městskou část a uvedla, že po více než roce a půl byl vyřešen problém se zatékáním vody do tělocvičny a tělocvična tak může sloužit svému účelu. Prvňáčky čekalo ještě zvláštní přivítání, při kterém obdrželi pamětní list.

Mgr. Tomáš Hromádka

(Pokračování textu…)

Rozpis konců výuky ve čtvrtek 8. 9. 2022

Z důvodu konání semináře pro pedagogický sbor budou konce výuky ve čtvrtek upraveny takto:

 

Ročník Konec výuky Oběd
1. 11:40 12:20 (ŠD)
2. 11:40 12:45 (ŠD)
3. 11:40 12:30 (ŠD)
4. 12:10 12:10
5. 12:00 12:00
7. 11:50 11:50
8. 11:40 11:40
9. 11:30 11:30

Organizační pokyny k zahájení školního roku 2022/2023

 1. září
 • 8,00 – slavnostní zahájení pro všechny ročníky před budovou školy
 • 2. – 9. ročník: setkání s třídními učitelkami do 8,45 hodin ve svých třídách
 • 1. ročník: setkání s třídními učitelkami a vedoucí školní družiny do 9,30 hodin
 • Školní družina je v běžném provozu.
 • Školní jídelna neposkytuje stravování.
 1. září
 • Výuka dle rozpisu:
Ročník Konec výuky Oběd
1. 9:40 11:00
2. 11:40 12:45
3. 11:40 12:30
4. 12:15 12:15
5. 12:05 12:05
6. 11:55 11:55
7. 11:50 11:50
8. 11:40 11:40
9. 11:30 11:30

 

Provoz školní družiny

Provoz školní družiny:

čtvrtek 1.9.2022

 • začátek školní družiny po skončení vyučování, tj. v 9:00 hod.
 • konec školní družiny v 17:00 hod.
 • v tento den školní jídelna NEVAŘÍ!

Od pátku 2. 9. 2022 – běžný režim školní družiny

 • ranní družina od 7:00 hod. ve třídě III.B (budova B)
 • odpolední družina do 17:00 hod.