Exkurze do památníku heydrichiády

V úterý 19. února neměli deváťáci dějepis ve třídě, ale v terénu. V památníku heydrichiády v Resslově ulici nejprve zhlédli čtyřicetiminutový dokument o atentátu na Reinharda Heydricha a poté absolvovali komentovanou prohlídku krypty a kostela sv. Cyrila a Metoděje. A protože měli štěstí na opravdu šikovnou průvodkyni, poslouchali se zaujetím a ani nedutali. Cestou zpátky i ve škole pak diskutovali o tom, jestli by se do odboje zapojili, jestli měl atentát smysl i přes tolik lidských obětí, i o tom, co je hrdinství a jak nečekaně se z hrdiny může stát zrádce. Zkuste se jich zeptat, dokud mají vše v čerstvé paměti.   Ivana Motýlová a Zuzana Šálanská