III. A : Týdenní plán

        TÝDENNÍ PLÁN      9. 3. – 13. 3. 2020

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Souhrnné opakování vyjmenovaných slov.

Rod, číslo, pád podstatných jmen.

Učeb. str. 87, 92 – 95

PS 2 – str. 6 – 8

Vyjmenovaná slova po  V, Z.

Český jazyk – čtení

 

Čtení s porozuměním.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Trávicí soustava – test. Zdravé potraviny.

Učeb. str. 38 – 39

PS str. 19 – 20

Matematika

 

Písemné násobení dvoumístného a trojmístného čísla.

Kvádr.  Učeb. str. 64

PS 2 str. 10 – 14

Domácí úkoly Procvičujte psaní i, y po obojetných souhláskách (využívejte cvičení na internetu).

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Zaměřte se na hlasité, plynulé čtení s porozuměním.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

Prosím pošlete peníze na výlety.

12. 3.  Plavání

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   2. 3. – 6. 3. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Souhrnné opakování vyjmenovaných slov.

Rod, číslo, pád podstatných jmen.

Učeb. str. 86 – 87, 90 – 91

PS 2 – str. 4 – 5

Vyjmenovaná slova po  V.

Český jazyk – čtení

 

Čtení s porozuměním.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Vitamíny, minerály. Trávicí soustava.

Učeb. str. 36 – 37

PS str. 18, 19

Matematika

 

Písemné násobení, násobilkové obdélníky.

Polopřímka, polopřímky opačné.

PS 2 str.8 – 9

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P, S, V (využívejte cvičení na internetu)

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Zaměřte se na hlasité, plynulé čtení s porozuměním.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

Prosím pošlete peníze na školní výlety.

5. 3.  Plavání

 

         

        TÝDENNÍ PLÁN   24. 2. – 28. 2. 2020

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Souhrnné opakování vyjmenovaných slov.

Rod, číslo, pád podstatných jmen.

Učeb. str. 82 – znát poučky

PS 2 – str. 4

Vyjmenovaná slova po  V.

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Potrava – palivo a stavební materiál pro tělo

Učeb. str. 34 – 35

PS str. 18

Matematika

 

Slovní úlohy, řešení rovnic. Geometrie.

PS 2 str.8

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P, S (využívejte cvičení na internetu)

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Zaměřte se na hlasité, plynulé čtení s porozuměním.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

27. 2.  Plavání –  prosím podepsat ručníky !

 

                TÝDENNÍ  PLÁN    10. 2. – 14. 2. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po S. Rod a číslo podstatných jmen.

Učeb. str. 82 – znát poučky

PS 1  dokončení

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Měříme délku, objem, hmotnost.

Učeb. str. 33

PS str. 17

Matematika

 

Opakování učiva.

PS 2 str.7

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P, S (využívejte cvičení na internetu)

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Procvičujte, procvičujte, procvičujte !

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

11. 2.  Bruslení – sraz 7,45 u školy ! Odvoz věcí zajištěn.

13. 2. Začíná plavecký výcvik – sraz ve třídě, plavky, ručník,                hřeben, hygiena,svačina.

13. 2.  Poetické setkání – vybraní žáci

 

               

                 TÝDENNÍ PLÁN   3. 2. – 7. 2. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po S. Rod podstatných jmen.

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 78 – 79 , 82

PS 1  dokončení

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

3. 2. – třídní kolo – básničky

Prosím o každodenní hlasité čtení, motivujte děti, čtěte společně, vyprávějte si o přečteném.

 Prvouka

 

Měříme délku, objem, hmotnost.

Učeb. str. 32 – 33

PS str. 17

Matematika

 

Opakování učiva.

PS 2 str. 5 – 7

Geometrie – bod, přímka, úsečka . Pravítko, ořezaná tvrdá tužka.

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P, S (využívejte cvičení na internetu).

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Procvičujte, procvičujte, procvičujte !

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

11. 2.  Bruslení

13. 2. Začíná plavecký výcvik

13. 2.  Poetické setkání

 

                    TÝDENNÍ PLÁN   27.1. – 31. 1. 2020

 

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po S

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 76 – 77

PS str. po str. 38 – 39

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

Příprava na recitační soutěž, výběr básní.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Hospodaříme – rozhodujeme se.

Učeb. str. 31

PS str. 15,16

Matematika

 

Opakování učiva.

Geometrie – bod, přímka, úsečka . Pravítko, ořezaná tvrdá tužka.
Dokončení PS 1. díl

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P, S

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Procvičujte, procvičujte, procvičujte !

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu.

30. 1. Vysvědčení ( předání 5.vyuč. hod. )

31. 1. Pololetní  prázdniny       11. 2. bruslení

13. 2. začíná plavecký výcvik

13. 2.   Poetické setkání – 2 vybraní žáci z třídního kola

 

                     TÝDENNÍ PLÁN     20. 1. – 24. 1. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po P

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 71 – 75

PS 1 po str. 37

Český jazyk – čtení

 

Společná četba.

Příprava na recitační soutěž, výběr básní.

Prosím o každodenní hlasité čtení.

 Prvouka

 

Obchodování, velkoobchod. Hospodaření.

Učeb. str. 28 – 31

PS str. 15

Matematika

 

Opakování učiva. Počítání se závorkou.

Geometrie – bod, přímka, úsečka . Pravítko, ořezaná tvrdá tužka.
Dokončení PS 1. díl

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Procvičujte, procvičujte, procvičujte !

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

20. 1. – bruslení Černošice ( brusle, helma, teplé rukavice, svačina, čip. Odvoz věcí cca 7,45 – 7,55  od školy ). Jedeme vlakem. Sraz ve třídě.

24. 1.  Sběr

 

         

          TÝDENNÍ PLÁN   13. 1. – 17. 1. 2020

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po P

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 67 – 69

PS str. 33 – 35

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Spolupráce při výrobě.

Učeb. str. 27 – 28

PS str. 15

Matematika

 

Opakování učiva. Počítání se závorkou. Geometrie – bod, přímka.
Učeb. str. 43
PS str. 32   Minutovky  2. díl
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M, P

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Písemné úkoly podle zadání v úkolníčku.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

Pololetní práce začátkem týdne.

20. 1. – bruslení Černošice

 

     

             

          TÝDENNÍ PLÁN   6. 1. – 10. 1. 2020

 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po M, L, B

Slovní druhy, stavba souvětí

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str.  61 – 63

PS str. 31 – 33

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Prodej, koupě.

Učeb. str. 26 – 27

PS str. 14

Matematika

 

Harmonogram. Sčítání trojmístných čísel. Opakování učiva.
Učeb. str. 38, 42
PS str. 31   Minutovky  2. díl
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

7. 1. Dalton

20. 1. – bruslení Černošice

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    16. 12.–  20. 12. 2019

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po M, L, B

Slovní druhy, stavba souvětí

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str.  61 – 63

PS str. 31 – 32

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Prodej, koupě.

Učeb. str. 26 – 27

PS str. 14

Matematika

 

Harmonogram. Sčítání trojmístných čísel. Opakování učiva.
Učeb. str. 38, 42
PS str. 31   Minutovky  2. díl
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení v oboru násobilky.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

17. 12.   16:00  Vánoční dílna ve třídě – hvězda. Následuje setkání u stromu, kavárna, výstava prací dětí.

19. 12.  Vánoční besídka ve třídě

20. 12.  Divadlo O líné babičce

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    9.12.–  13.12. 2019

                                                    

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po M, L, B

Slovní druhy

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 59 – 61

PS str. 29 – 31

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Zákony. Parlament.

Učeb. str. 25

PS str. 13

Matematika

 

Tabulkový záznam údajů. Obsah čtverečkovaného útvaru. Opakování učiva.
Učeb. str. 36 – 37
PS str.  27   Minutovky  2. díl
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M

Písemné úkoly podle zadání.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

9. 12. – divadlo  „ Jak jsem se ztratil “

10.12. –  vánoční dílny ve škole

 

 

                

             TÝDENNÍ PLÁN   2. 12.–  6. 12. 2019

                                                              

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

 

Vyjmenovaná slova po M, L, B

Slovní druhy

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 57 – 59

PS str. 28 – 29

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Soužití vyžaduje pravidla

Učeb. str. 24

PS str. 12

Matematika

 

Opakování učiva. Sousedé
Učeb. str. 35
PS str.  27   Minutovky  2. díl
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L,M

Písemné úkoly podle zadání.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

5. 12.  Mikuláš ve škole

9. 12. – divadlo  „ Jak jsem se ztratil “

 

 

 

         Týdenní plán      25. 11. – 29. 11.
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Vyjmenovaná slova po M

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 54 – 56

PS str. 27 – 28

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

I spory v rodině lze řešit.

Učeb. str. 20 – 21

PS str. 11 – 12

Matematika

 

Opakování učiva. Náhoda. Přednost násobení.
Učeb. str. 32 – 34
PS str. 24 – 27
Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L.

Písemné úkoly podle zadání.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, postup je klasický, ne podle učebnice.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu .

27.11.  Den otevřených dveří ve škole 

( 1. – 3. hodina )

 

                     TÝDENNÍ PLÁN  18.11.–  22. 11. 2019

                                                            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Vyjmenovaná slova po B, L

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 50 – 53  Popis, reklama

PS str. 25 – 27

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Některé nápady musíme odmítnout.

I spory v rodině lze řešit.

Učeb. str. 19 – 20

PS str. 10 – 11

Matematika

 

Opakování učiva. Tvary zapsané podle šipek. Schodiště.

Učeb. str. 30 – 31

PS str. 24

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L.

Písemné úkoly podle zadání.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, postup je klasický, ne podle učebnice.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

19.11.  v 17 hodin třídní schůzky

27.11.  Den otevřených dveří ve škole 

( 1. – 3. hodina )

 

                  TÝDENNÍ PLÁN    11.11.–  15. 11. 2019

                           

                                      

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Vyjmenovaná slova po B, L

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 47 – 51

PS str. 25 – 27

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.

Společná četba.

 Prvouka

 

Dokážeme se dohodnout? Některé nápady musíme odmítnout.

Učeb. str. 18 – 19

PS str. 10 – 11

Matematika

 

Písemné odčítání. Průběžné opakování.

Čtvercová síť.

Učeb. str. 27 – 30

PS str. 24

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L.

Písemné úkoly podle zadání.

Procvičujte s dětmi písemné sčítání a odčítání, postup je klasický, ne podle učebnice.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

11.11.   Prvouka – test

19.11.  v 17 hodin třídní schůzky

 

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    4. 11.–  8. 11. 2019

                                                                 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Vyjmenovaná slova po B, L

Procvičování, průběžné opakování učiva.

Učeb. str. 46 – 49

PS str. 23 – 25

Český jazyk – čtení

 

Vybrané texty z čítanky, nácvik plynulé četby s porozuměním.
 Prvouka

 

Jak využíváme krajinu, měníme krajinu.

Učeb. str. 16 – 17

PS str. 9

Matematika

 

Písemné odčítání. Průběžné opakování.

Čtvercová síť.

Učeb. str. 27 – 29

PS str. 22 – 23

Domácí úkoly Procvičujte psaní  i, y po B, L.

Písemné sčítání a odčítání.

Písemné úkoly podle zadání.

 

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

19.11.  v 17 hodin třídní schůzky

 

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    28.10.–  1. 11. 2019

                                                                 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Opakování učiva ze 2.třídy – průběžně

Vyjmenovaná slova po B – procvičování , cvičení z učebnice a PS

Znát poučky v barevných rámečcích z učebnice !

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Dášeňka.
 Prvouka

 

Prázdniny.
Matematika

 

Opakování učiva ze 2.třídy

Učeb. str. 25 – 26

PS str. 20 – 21

Domácí úkoly Procvičujte s dětmi hlasité čtení s porozuměním.

 Násobení a dělení, písemné sčítáním a odčítání.

Naučit řadu vyjmenovaných slov po L.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

28. 10. – Státní svátek

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   21. 10.–  25. 10. 2019

                                                                

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Opakování učiva ze 2.třídy – průběžně

Vyjmenovaná slova po B – procvičování , cvičení z učebnice a PS

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Dášeňka.
 Prvouka

 

Druhy map, kompas, buzola

Učeb. str. 15

PS str. 8 – 9

Matematika

 

Opakování učiva ze 2.třídy

Učeb. str. 22 – 24

PS str. 18 – 20

Domácí úkoly Procvičujte s dětmi hlasité čtení s porozuměním.

 Násobení a dělení, písemné sčítání.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

23. 10.  Koncert  v Rudolfinu  ( Tučňáci v Rudolfinu ) –  150 Kč

POZOR : SRAZ V 7: 25 U ŠKOLY ! Sváteční oblečení.

KDO SE OPOZDÍ, PROSÍM, BÝT CELÝ DEN VE 2. A .

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN    14. 10.–  18. 10. 2019

                                                    

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Opakování učiva ze 2.třídy – průběžně

Vyjmenovaná slova po B.

Slova příbuzná.

Učeb. str. 38 – 40

PS str.21 – 22  +  stránky k opakování učiva

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Dášeňka.

Texty v čítance, kopírované pracovní listy.

 Prvouka

 

Nadmořská výška, práce s mapou.

Učeb. str. 13- 14

PS str. 8

Matematika

 

Opakování učiva ze 2.třídy

Učeb. str. 19 – 22

Písemné sčítání – postupujeme vždy od jednotek a směrem zespodu nahoru !

PS str. 5 – 18

Domácí úkoly Domácí úkoly podle zápisu v úkolníčku, prosím podepisovat.

 

Procvičujte s dětmi hlasité čtení s porozuměním. Násobení a dělení, písemné sčítání.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

23. 10.  Koncert  v Rudolfinu  ( Tučňáci v Rudolfinu ) –  150 Kč

POZOR : SRAZ V 7: 25 U ŠKOLY !

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

      

 

                     TÝDENNÍ PLÁN     7.10.–  11.10. 2019

                                                                 

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Opakování učiva ze 2.třídy – průběžně

Vyjmenovaná slova po B.

Slova příbuzná.

Učeb. str. 38 – 40

PS str.21 – 22  +  stránky k opakování učiva

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Dášeňka.

Texty v čítance, kopírované pracovní listy.

 Prvouka

 

Jak vypadá zemský povrch.

Učeb. str. 12

PS str. 7

Matematika

 

Opakování učiva ze 2.třídy

Učeb. str. 14 – 16

Písemné sčítání – postupujeme vždy od jednotek a směrem zespodu nahoru !

PS str. 12 – 13

Domácí úkoly Domácí úkoly podle zápisu v úkolníčku, prosím podepisovat.

 

Procvičujte s dětmi hlasité čtení s porozuměním. Násobení a dělení, písemné sčítání.

Akce, informace

 

Sledujte informace na webu školy.

23. 10.  Koncert  v Rudolfinu  ( Tučňáci v Rudolfinu )

29. – 30. 10.  Podzimní prázdniny

 

      

 

                  

                   TÝDENNÍ PLÁN      30. 9.–  4. 10. 2019

                                                              

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Opakování učiva ze 2.třídy.

Vyjmenovaná slova po B.

Slova příbuzná.

Český jazyk – čtení

 

Společná četba  – Dášeňka.

Texty v čítance, kopírované pracovní listy.

 Prvouka

 

Pravidla pro chodce. Bezpečně na kole.

Učeb. str. 10 – 11

PS str. 6

Matematika

 

Opakování učiva ze 2.třídy

Učeb. str. 10 – 13

Písemné sčítání – postupujeme vždy od jednotek a směrem zespodu nahoru !

PS str. 11- 12

Domácí úkoly Obalit učebnice a malé sešity.

 

Domácí úkoly podle zápisu v úkolníčku, prosím podepisovat.

 

Naučit se zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B.

 

Akce, informace

 

Procvičujte s dětmi hlasité čtení s porozuměním. Násobení a dělení, písemné sčítání.

Sledujte informace na webu školy.