Informace k provozu školy od 1. března 2021

V souladu s rozhodnutím vlády přecházejí od 1. března 2021 také 1. a 2. ročníky na distanční formu vzdělávání. Konkrétní informace k průběhu distanční výuky obdrží zákonní zástupci prvňáků a druháků písemně od třídních učitelek během neděle (28. 2.) a pondělí (1. 3.).

3. až 9. ročníky i nadále pokračují v nastavené formě distanční výuky.

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

 

Informace k ošetřovnému:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.