Informace k provozu školy od pondělí 30. listopadu

Pro žáky 1. stupně a 9. ročníku je povinná prezenční výuka.

Pro žáky 6., 7. a 8. ročníku je organizována rotační výuka.

Organizace rotační výuky:

  • 30. 11. až 4. 12. – prezenční výuka pro VII. B, VIII. A, VIII. B
  • 7. 12. až 11. 12. – prezenční výuka pro VI. A, VI. B, VII. A
  • 14. 12. až 18. 12. – prezenční výuka pro VII. B, VIII. A, VIII. B

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. V těchto dnech se případná video výuka řídí pokyny vyučujících.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují.

Žáci i rodiče vstupují do areálu školy pouze brankou (obě brány jsou nově z bezpečnostních důvodů uzavřeny).

Ke vstupu do budov školy žáci používají vstupy dle rozpisu:

  • vchod budova A (historická) – VI. B, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B
  • vchod budova B (skleněná) – I. A, I. B, II. A, II. B, V. A
  • vchod budova C (nejnovější) – III. A, III. B, IV. A, IV. B, VI. A, VII. A, VII. B

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Učitel může ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v odůvodněných případech na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

Je zakázán zpěv a sportovní činnost při vzdělávání (včetně plavání).

Ve školní družině lze do jedné skupiny zařadit žáky jednoho ročníku.

Je doporučeno během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnost ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.

Školní stravování bude zajištěno takto:

  • žáci vzdělávající se prezenčně ve škole budou mít obědy ve školní jídelně
  • žáci, kteří jsou v daném týdnu na distanční výuce, si mohou vyzvednout obědy do přinesených nádob v čase od 11,00 – 11,30 hod.
  • bližší pokyny v e-mailu od vedoucího ŠJ

Hygienická pravidla pro provoz školy platí stejná jako v září.

 

MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf