Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, 

vzhledem k současné situaci a na základě opatření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36, odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou, 
  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Ředitelka  Základní školy Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle, vydává tyto pokyny k zápisu:

Zápis se uskuteční v pracovních dnech od 6. 4. do 15. 4. 2020.

Podání žádosti 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy, ID schránky: uxxmj8u (v termínu zápisu)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) žádosti posílejte na (v termínu zápisu)
  3. poštou (podací razítko musí být 6. – 15. 4. 2020)
  4. osobní podání v kanceláři školy (budova A, zvonek Kancelář školy) v týdnu od 6. do 15. 4. 2020 v době od 8.00 do 12.00 hod.

K zápisu potřebujete uvedené formuláře, které vyplníte před odevzdáním:

Rozhodnete-li se požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky, musíte k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Doporučujeme kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu 5, Kuncova 1580/1, Praha 5 – Stodůlky, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a která má v péči naše žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejlépe paní Mgr. Renatu Košťálovou, kontakt:604 854 749)

K uvedeným formulářům přiložte prosím i ověření bydliště zákonného zástupce – kopii obou stran OP (údaje o rodném čísle začerněte).

Pokud nemáte možnost si formuláře stáhnout z webových stránek školy https://skola.chuchle.cz ve složce Dokumenty, můžete si je vyzvednout v kanceláři školy v termínu od 30. 3. do 3. 4. 2020 v době od 8.00 do 12.00.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na Úřadě městské části Praha-Velká Chuchle, který vede evidenci obyvatel.

V případě, že Vaše dítě nemá trvalé bydliště ve spádové oblasti městské části Praha – Velká Chuchle, kontaktujte nás na emailové adrese nebo na tel. 732 954 781.

Všem žádostem bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude sděleno sms zprávou na telefonní číslo uvedené v zápisním listu. Pod tímto registračním číslem najdete na webu rozhodnutí o přijetí.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás kontaktujte na emailové adrese nebo na tel. 732 954 781.