Jaký bude návrat do školy?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo pokyny k návratu dětí do škol. V následujících dnech zmonitorujeme počet dětí, které by se měly k 25. 5. do školy vrátit. Na základě zjištěných informací vydáme v příštím týdnu konkrétní pravidla o organizaci vzdělávacích aktivit, o provozní době školy, o hygienických opatřeních a způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků naší školy.

Soubor hygienických pokynů pro základní školy (web MŠMT)

Formulář – čestné prohlášení