Matematicko-logický kroužek

Matematicko-logický kroužek pro žáky prvního stupně zahájí svou činnost v pondělí 21. září 2020.