Návrat žákyň a žáků do školy od 17. května

Z rozhodnutí vlády se od pondělí 17. května 2021 do škol vrací žákyně a žáci 1. i 2. stupně v běžném režimu bez rotací. Současně se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Stále se však doporučuje omezit kontakty mezi dětmi z různých tříd a skupin tam, kde je to možné.

 

Informace k testování:

 • Žákyně a žáci budou testováni 1x týdně (pondělí) antigenními testy (zatím LEPU Rapid).
 • Testování bude probíhat samoodběrem (pedagogický pracovník vykonává pouze dohled).
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
 • Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole nasazeny chirurgické roušky, případně respirátory. Nejsou povoleny látkové roušky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

 

Výuka

 • Výuka probíhá v plném rozsahu včetně odpoledního vyučování.
 • Došlo k drobným změnám v rozvrhu některých tříd. Aktuální rozvrh (platný od 17. 5.) naleznete v systému Bakaláři. Děti seznámí s rozvrhem třídní učitelé.
 • V testovací den (pondělí) se škola otevírá v 7,30 hod., v ostatní dny v 7, 40 hod.

 

Vchody do školy

 • Budova A – VI. A, VI. B, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B
 • Budova B – I. A, I. B, II. A, II. B, V. A
 • Budova C – III. A, III. B, IV. A, IV. B, VII. A, VII. B

 

Školy v přírodě

K organizaci škol v přírodě zatím nemáme žádné pokyny.

 

Závěrem

O případných změnách či úpravách, které zjistíme, až dostaneme přesné pokyny od MŠMT, Vás budeme neprodleně informovat.