Organizační plán návratu dětí do školy od 18. 11. 2020

Informace od MŠMT

Organizační plán školy:

  • Do školy přicházejí žáci 1. a 2. ročníků.
  • Žáci i rodiče vstupují do areálu školy pouze brankou (obě brány jsou nově z bezpečnostních důvodů uzavřeny).
  • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
  • Provoz školní družiny je v běžném režimu za dodržení podmínky homogenity skupin žáků jedné třídy.
  • Školní stravování je zajištěno (bližší pokyny v e-mailu od vedoucího ŠJ).
  • Konce vyučování a časy obědů se řídí následujícím rozpisem:

Pondělí
TřídaKonec vyučováníOběd vPoznámky
I. A11,4011,00dozor TU
I. B11,4011,15dozor TU
II. A12,3511,45dozor TU
II. B12,3512,00dozor TU

 

Úterý
TřídaKonec vyučováníOběd vPoznámky
I. A11,4011,00dozor TU
I. B11,4011,15dozor TU
II. A12,3511,45dozor TU
II. B11,4012,00dozor ŠD

 

Středa
TřídaKonec vyučováníOběd vPoznámky
I. A11,4011,00dozor TU
I. B11,4011,15dozor TU
II. A11,4011,45dozor ŠD
II. B12,3512,00dozor TU

 

Čtvrtek
TřídaKonec vyučováníOběd vPoznámky
I. A11,4011,00dozor TU
I. B11,4011,15dozor TU
II. A12,3511,45dozor TU
II. B12,3512,00dozor TU

 

Pátek
TřídaKonec vyučováníOběd vPoznámky
I. A11,4011,00dozor TU
I. B11,4011,15dozor TU
II. A11,4011,45dozor ŠD
II. B11,4012,00dozor ŠD