Organizační pokyny k zahájení školního roku 2022/2023

  1. září
  • 8,00 – slavnostní zahájení pro všechny ročníky před budovou školy
  • 2. – 9. ročník: setkání s třídními učitelkami do 8,45 hodin ve svých třídách
  • 1. ročník: setkání s třídními učitelkami a vedoucí školní družiny do 9,30 hodin
  • Školní družina je v běžném provozu.
  • Školní jídelna neposkytuje stravování.
  1. září
  • Výuka dle rozpisu:
Ročník Konec výuky Oběd
1. 9:40 11:00
2. 11:40 12:45
3. 11:40 12:30
4. 12:15 12:15
5. 12:05 12:05
6. 11:55 11:55
7. 11:50 11:50
8. 11:40 11:40
9. 11:30 11:30