Nejnovější články

Bookni si aneb za knihami z Mladé fronty

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci.
V tomto školním roce je pro Vás připraven projekt ve spolupráci s Mladou frontou “Bookni si aneb za knihami z Mladé fronty”. Projekt je v tomto pololetí zaměřen na žáky 1. stupně.

Bookni si aneb za knihami z Mladé fronty

Beseda – jak vzniká kniha, redaktor a já

Výtvarné dílny s výtvarníkem

Křest s autorem

Divadelní představení

Mgr. Petra Haladová

Výsledky sběru

Sběr11.9.2015
Pořadí           Papír      Hliník            Víčka
1.  3.A   –  478,8 kg 4.A –   25,3 kg 2.B  –  14,05 kg
2.  4.A   –   278,5 kg 3.B –   14,2 kg 4.A  –  10,4 kg
3.  6.A   –   213,5 kg 3.A –   12,8 kg 1.B  –    6,4  kg
  3.B   –   206,8 kg 6.A –   9,02 kg 3.A  –    5,7  kg
  2.B   –   141,6 kg 7.tř. – 6,7   kg 1.A  –    4,8 kg
  7.tř. –   101,5 kg 2.A –   5      kg 6.B  –    3,8 kg
  2.A  –     98,2 kg 1.A –   3,4   kg 7.tř. –   3,5 kg
  1.B  –     84,3 kg 4.B –   0,642 kg 2.A  –    1,89 kg
  8.tř. –    84     kg 2.B –   0,622 kg 6.A  –    1,887 kg
  9.tř. –    69     kg 1.B –   0,506kg 4.B  –    1,21  kg
  4.B  –     66,4  kg 8.tř. – 0,78  kg 9.tř.  –  0,9  kg
  1.A  –     65.7  kg 6.B –   0,005kg 8.tř. –   0,6  kg
  6.B  –     59,5  kg
  5.tř. –    15      kg
Příští termín sběru je 23.10.2015.

Termíny zahájení zájmových kroužků ve školním roce 2015/2016

Sportovní kroužek – 17. 9.

Věda nás baví – 5. 10.

Výtvarný kroužek – 7. 10.

Florbal – 23. 9.

Karate – 14. 9.

Keramika – 1. 10.

Angličtina – 25. 9.

Balet – 21. 9.

Dramatický kroužek – 23. 9.

In-line bruslení – 14. 9.

Psaní všemi deseti  – 22. 9.

Šachy – 7. 10.

Vědecký jarmark

Ve středu 9. 9. 2015 navštívila 8. třída vědecký jarmark na Vítězném náměstí v Praze.

Mgr. Lenka Kočišová

vědecký jarmark 033 vědecký jarmark 025

Z prázdnin do přístavu

Rozloučení s prázdninami nejen v 8.A bylo trochu smutné, vlny, které nás vracely na moře prázdninových zážitků, byly velmi silné a mocné. Tak jsme si postavili majáky, aby to zakormidlování do přístavu školních povinností proběhlo bezpečně. Naše majáky si můžete prohlédnout na nádvoří školy, v úterý před třídními schůzkami je pro Vás také rozsvítíme, abyste nebloudili!

Vaši osmáci

 

majáky

Sdružení rodičů informuje

Dne 8.9.2015 se od 16.30 koná v jídelně školy setkání Sdružení rodičů.

Program:

  • rekapitulace výdajů v minulém školním roce
  • diskuze nad plánem hospodaření ve školním roce 2015/16
  • odsouhlasení výše příspěvku pro nový školní rok

 

Všechny rodiče zve za výbor sdružení Hana Lošťáková.