Nejnovější články

Sdělení školní družiny pro rodiče

Děti jsou rozděleny do pěti oddělení:

I.  oddělení –  1.A +část 2.A učebna 1.A              Marcela Kindlová

II. oddělení –  1.B +část 2.A učebna 1.B              Hedvika Žemličková

III. oddělení –  2.B +část 2.A učebna 5.tř.           Mgr.Johanka Klimešová

IV. oddělení –   3.A +část 2.A učebna 3.A            Jitka Semotánová

V. oddělení  –   3.B +část 2.A   učebna 3.B          Jana Pěkná

 

Rozdělení dětí z 2.A do jednotlivých oddělení družiny:

I. Mikešová Justýna, Lebová Kristýna, Pátková Amalie, Mikeš Miroslav

II. Machoň Adriana, Formanová Barbora, Lošťáková Anna, Dudka Jan, Sobotka Jan

III.Jinochová Johana, Zemanová Karolína, Odcházel Filip, Wegricht Matouš

IV. Jandečková Eliška, Nedomová Magdaléna, Kohout Václav, Opatrný Tomáš, Šoltys Petr

V. Sikačová Emma, Vašková Kateřina, Horáček Jindřich, Kepka Štěpán, Korecký David

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Při vyzvednutí dítěte ze ŠD do 15:00 zvoňte u vchodu na zvonek:

I. oddělení –    učebna 1.A

II. oddělení –   učebna 1.B

III. oddělení –   učebna 5. tř.

IV. oddělení –   učebna 3.A

V. oddělení –    učebna 3.B (zvoňte na zvonek hospodářky školy)

 

Při vyzvednutí dítěte ze ŠD po 15:00 zvoňte u vchodu na zvonek učebny 1.A

Jinak využívejte mobilní spojení 733 293 473  a  731 282 853


 

 

Bezkontaktní čipy pro výdej obědů

Bezkontaktní čipy pro výdej obědů mají všechna oddělení ŠD uložena ve svých kmenových třídách, pouze žáci 2.A mají tyto čipy v učebně 3.B.

 


 

Vhodné oblečení dětí k vycházkám

Vážení a milí rodiče,
vzhledem k tomu, že se snažíme s dětmi chodit ven téměř za každého počasí, může se stát, že se Vaše děti nevrátí do školy úplně stejně čisté, jako když odešly ráno z domu. Proto doporučujeme, aby každé dítě bylo do školní družiny vybaveno vhodným oblečením.

 


 

Prosíme rodiče  o materiálou výpomoc pro naše kreativní tvoření :- Děti jsou plné fantazie a tak využijí téměř vše od  kousků látek, bavlnky, korkové špunty, kartonové krabičky …. děkujeme!


Od pátku 23. října začínáme pouštět draky – „Dračí míle“. Vzhledem k velkému počtu dětí v ŠD, odchodům na kroužky a nepředvídatelnému počasí, nemáme jasně vyhraněný termín na drakiádu. Pokud děti mají svého draka mohou si ho od 19. října přinést do družiny.


Zahájili jsme nový školní rok

Slavnostním setkáním žáků, učitelů a rodičů jsme dnes ráno zahájili nový školní rok 2015/2016. Vedle běžné výuky nás čeká množství mimoškolních akcí a projektů. Během prázdnin byla zbořena “dolní školička”, na jejímž místě by měl být brzy postaven nový školní pavilon. Z prostorových důvodů musely být zrušeny odborné učebny anglického jazyka a výtvarné výchovy, na druhé straně je velkou novinkou rekonstruovaná počítačová učebna vybavená dvaceti počítači a dataprojektorem, která bude vedle informatiky sloužit k výuce jazyků a dalších předmětů. K přání všeho dobrého v novém školním roce žákům, rodičům i učitelům se k paní ředitelce Mgr. Elišce Jančíkové připojil i starosta MČ Praha-Velká Chuchle Stanislav Fresl.

Opět budeme sbírat papír, hliníkové obaly a plastová víčka z pet lahví

surovinySe zahájením nového školního roku startuje již 22.ročník tradiční sběrové soutěže VELKÁ CENA EURO WASTE A ČESKÝCH SBĚRNÝCH SUROVIN a této soutěže se zúčastní i naše škola. V soutěži je hodnocena nejen naše škola, ale i jednotlivé třídy.

Papír (nejlépe svázaný v balících), hliníkové obaly a plastová víčka (uložené v pytlících) – vše označené jménem žáka, třídou a hmotností (nutno předem zvážit!) budeme vybírat vždy mezi 7. a 8. hodinou ráno v před školou v těchto termínech:

11. září, 23. října, 11. prosince, 22. ledna, 26. února, 22. dubna, 27. května

Mgr. Lenka Kočišová

Pozvánka do školy

zpětdoškolyVážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

čas horkých letních dnů a prázdninových hrátek se pomalu nachýlil a začátek nového školního roku se neúprosně blíží. Proto bych si dovolila připomenout, že v úterý 1. září 2015 se setkáme před historickou budovou chuchelské školy, kde společně s panem starostou Stanislavem Freslem zahájíme školní rok 2015/2016. Po úvodním slovu se, žákyně a žáci, odeberete do tříd, abyste se svými třídními učiteli prožili první vyučovací hodinu. Prvňáčkové budou slavnostně přivítáni ve svých třídách po ukončení společného zahájení.

Těšíme se na Vás a přejeme nádherný první školní den.

Mgr. Eliška Jančíková

Zbourání dolní školičky

bouranipavilonu13_8_2015009.jpgPokud jste o prázdninách procházeli nebo projížděli kolem naší školy, možná jste si všimli, že 13. 8. 2015 najela do školního areálu těžká technika. V tento den byla zbourána tzv. “dolní školička”, původně samostatný pavilon z 50. let minulého století. Pracovníci demoliční firmy pracovali tak obratně, že mohlo být zachováno hřiště pro družinu, které bylo vybudováno teprve nedávno. Na místě zbouraného pavilonu by v budoucnu měla být postavena nová přístavba. Průběh demolice zachytil redaktor Chuchelského zpravodaje p. Jan Zágler, jehož fotografie nabízíme v příloze tohoto článku.

(Pokračování textu…)