Nejnovější články

Brighton, Anglie

 

BRIGHTON, Velká Británie, 10.5.2015 – 15.5.2015

Cesta autobusem byla dlouhá a únavná, ale v ranních hodinách jsme se nalodili na trajekt a již za svítání na nás vykoukly doverské útesy. Naše cesta směřovala do Londýna. U nultého poledníku v Greenwich jsme se vyfotili. Procházkou jsme došli k řece Temži a katamaránem jsme se přesunuli k London Eye. Z London Eye jsme viděli všechny památky v Londýně, ale nejlépe bylo vidět na Palace of Westminster a Big Ben. Z London Eye jsme šli kolem Palace of Wetsminster přes park svatého Pavla k Buckingham Palace. Odtud jsme šli na náměstí Trafalgar.

Relaxovali jsme na dětském hřišti, vzdělávali se prohlídkou památek, konverzovali jsme s pravým londýnským strážníkem. A konečně také nakupovali. Není divu, že jsme pak usnuli už na cestě do Brightonu.

Je úterý a jsme ve škole. Dopoledne jsme se učili angličtinu a odpoledne jsme vpluli do života námořníků v Námořním muzeu v Portsmouth. Projeli jsme se lodí kolem přístavu, stali jsme se pozorovateli bitvy u Trafalgaru. Prohlédli jsme všechny paluby lodi Victory a někteří se podívali na město z výšky 110 m ze Spinnaker Tower. Ve středu dopoledne jsme zase ve škole rozděleni do tří skupin. Odpoledne jsme navštívili malebná menší městečka Arundel and Chichester, kde jsme navštívili katedrálu sv. Richarda a další památky. Došlo i na dlouho očekávané osobní volno – někteří nakupovali, jiní poobědvali v typické anglické hospůdce. Další si zahráli fotbal hned vedle románsko-gotické katedrály. Čtvrtek je poslední den. Ráno jsme se rozloučili s hostitelskými rodinami a později také s anglickými učiteli a vyrazili místní dopravou do Brightonu. Od rána pršelo, a tak nás zachránil obchodní dům Primark. Trošku osušeni jsme prošli městem kolem Královského paláce přímo do mořského světa – Sea Life, kde nás obeplouvali žraloci, rejnoci, želvy a další úchvatní mořští živočichové. Chňapaly po nás sasanky a dotýkali jsme se hvězdic. Zpět domů jsme vyrazili kolem 18:00 místního času a opět nás čekala cesta autobusem, trajektem do Calais a zase autobusem. Do Chuchle jsme přijeli kolem 14:00.804593_1563174970613854_1068647446_n 11128398_1563174823947202_1303405842_n 11291924_1563169647281053_1464912509_n

 

Mc Donald´s cup

6. 5. 2015 se naše škola zúčastnila největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. Turnaj proběhl na Radotínském hřišti u ZŠ.
V mužstvu fotbalového týmu byli žáci ze čtvrté třídy a z pátých tříd.
Chlapce houževnatě podporovalo družstvo roztleskávaček svými slogany a pohybovými sestavami i přes velkou nepřízeň počasí. Celé dopoledne pršelo, a pršelo a všem byla zima.
Všichni účastníci si pro svojí bojovnost a natčení zaslouží velký obdiv.

McD Cup P5 2015 st. 020

Projekt Války a 70. výročí konce II. světové války

Výročí 2. světové války - 7. 5. 2015Závěrečnou prezentací pro žáky školy ukončili žáci IX. třídy celoroční projekt VÁLKY, ve kterém se seznamovali s I. a II. světovou válkou z mnoha úhlů pohledu – ať už celkové politické a společenské situace, z vojenského hlediska nebo z pohledu běžných obyvatel, kteří v dobách obou válečných konfliktů žili svými životy. Nezapomněli přitom na památky z obou světových válek ve formě hrobů, pomníků a pamětních desek, kterých je po Praze (i ve Velké Chuchli) značné množství.

V rámci projektu mj. diskutovali s členem Československé obce legionářské p. Svobodou o významu československého odboje, s paní dr. Neudorflovou o životě Charlotty Masarykové, navštívili památník na Vítkově, poklonili se památce padlých obětí u pomníčků v Chuchli a samozřejmě si dohledávali informace a obrázky na internetu nebo v odborné literatuře.

Dnešní setkání pokračovalo v dopoledních hodinách pietním aktem před školou za účasti starosty Velké Chuchle Stanislava Fresla. Pan učitel Hromádka po symbolické minutě ticha přítomným žákům, učitelům a dalším účastníkům podrobně popsal průběh bojových aktivit v Chuchli a okolí od 5. do 9. května 1945. Zazněla i česká hymna v podání žáků školy za vedení paní učitelky Bálkové.

Následně se žáci IX. třídy poklonili památce padlých občanů a vojáků u obnoveného pomníku na Nám. chuchelských bojovníků. Starosta Velké Chuchle Stanislav Fresl při té příležitosti vyzval žáky, kteří letos naší školu absolvují, aby se v budoucnu zajímali o historii, která naši současnou společnost trvale ovlivňuje.

Lesní čarování

„Přibližujeme les veřejnosti srdcem, rukama, rozumem a všemi smysly.“ – to říkají Lesy hlavního města Prahy na svých stránkách a mají pravdu. Věnují se velmi aktivně výchově a ekologii a nabízejí několik výborných projektů. My jsme se v rámci Lesního čarování v úterý 5. 5. seznámili na pěti stanovištích s nočním životem lesa, houbami a bylinkami, hmyzem a duchem stromů. Byl to intenzivní čtyřhodinový zážitek. Děkujeme velice a už se těšíme na Vodní čarování.
005017015

Vyhodnocení ankety o stravování ve školní jídelně

Dne 21. 4. 2015 se sešli zástupci Sdružení rodičů se zástupci školy a školní jídelny k vyhodnocení ankety o stravování ve školní jídelně, která proběhla v minulém měsíci. Anketa vznikla z podnětu paní hospodářky. Jejím cílem bylo shromáždit názory strávníků a jejich reálné podněty použít při sestavování jídelníčku tak, aby výsledkem byla větší spokojenost všech zúčastněných.

(Pokračování textu…)

Sběr 24. 4. 2015

Celkem jsme při tomto svozu nasbírali 2 200 kg papíru a 70 kg hliníku.
Další a poslední termín svozu v tomto školním roce je naplánován na 12. června.
Všem moc děkujeme!

Výsledky sběru             24. 4.   2015

pořadípapírhliníkvíčka
1.3. A – 391, 4 kg2. B –   15 744 g1. B –   7 712 g
2.5. A –   333, 1 kg 5. A –     9 574 g6. tř –   7 567 g
3.2. A –   265, 9 kg3. A –     7 846 g3. A –   6 229 g
6. tř   – 212     kg2. A     –   6 321 g5. A   – 5 274 g
1. A   –   182, 5 kg8. tř   –   5 500 g2. B   –   5 233 g
2. B   –   178, 4 kg1. A     –   3 895 g1. A   – 4 323 g
3. B   –     85     kg6. tř   –   3 620 g2. A   – 3 165 g
1. B   –     56, 9 kg3. B     –   2 360 g3. B   –   2 061 g
5. B   –       54     kg1. B   –     1 766 g5. B   –   1 022 g
4. tř   –       21   kg7. tř   –     1 403 g7. tř   –     313 g
7. tř   –       20   kg5. B     –       456 g8. tř –       200 g
8. tř   –       19   kg

Osmá třída ve školce

Ve čtvrtek 30. 4. připravila VIII. třída program pro děti v mateřské škole k “čarodějnicím”. Bylo prima počasí, proto se hrátky mohly uskutečnit venku. Moc jsme si dopoledne užili…

Mgr. Lenka Kočišová

(Pokračování textu…)