Nejnovější články

Velikost porce

Vážení rodiče žákyň a žáků prvních tříd,

reagujeme na Vaše dotazy ohledně velikosti porcí ve školní jídelně. Řídíme se váhou porce dle doporučených stravovacích výživových norem. Pokud některé dítě chce přidat, přidáno vždy dostane. Chtěla bych upozornit na webové stránky www.rodiceaskolnijidelny.cz,  kde najdete odpovědi na všechny Vaše otázky týkající se školních jídelen.

Také můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny V. Moravcovou, tel. 257 941 244.

V. Moravcová, vedoucí školní jídelny

Dodatečné ředitelské volno

Vážení rodiče,

 z důvodu konání celodenního semináře mimo Prahu vyhlašuji dodatečně ředitelské volno na pátek 21. 11. 2014.

Děkuji za pochopení.

 Mgr. Eliška Jančíková

Děti i rodiče mohou využívat interaktivní učebnice Fraus

Naše škola je partnerskou školou nakladatelství Fraus a učebnice tohoto nakladatelství využívá ve většině naukových předmětů. Ve výuce využíváme také interaktivní učebnice ve spolupráci s našimi tabulemi Smart Board. 
Nakladatelství Fraus od školního roku 2011/2012 nabízí žákům naší školy možnost zdarma stáhnout žákovské licence těchto i-učebnic pro domácí opakování a procvičování. S učením jim pomohou videa, audionahrávky, odkazy na související webové stránky a mnoho dalšího. Flashové animace jim zase názorně přiblíží, jak funguje např. spalovací motor nebo jak dochází k zatmění Slunce. Žákovské licence pro domácí použití obsahují navíc přehled učiva daného předmětu pro celý 2. stupeň, zábavné procvičování a elektronické testy s vyhodnocením. 

Stačí se pouze zaregistrovat, přihlásit do profilu a aktivovat licenci v sekci Nabídka produktů. 

Adresa pro registraci žáků: 
https://www.flexilearn.cz/Registrace-Zaka-Krok-1#registrace 

(služba je omezena podmínkami nakladatelství Fraus, které neumíme ovlivnit)