Nejnovější články

Devítky v pohybu

Pro všechny je distanční výuka už dlouhá, hledáme tedy zpestření.Obě devítky si nyní vyzkoušely češtinu v běhu (nebo alespoň v chůzi). S okysličenou hlavou se lépe přemýšlí, pozvaly jsme tedy děti ven.

Patricie Bošková a Kateřina Nedomová

(Pokračování textu…)

Vyšla Hlásná trouba!

Školní časopis vychází i v době, kdy je naše škola uzavřená. Letošní třetí číslo právě dnes spatřilo světlo světa. Činnost redakce časopisu je ztížená vlivem nouzového stavu a distanční výuky, přesto se redaktorům podařilo napsat celou řadu zajímavých článků. Všichni si zaslouží velkou pochvalu. Jakub Michalina připomenul projekt věnovaný Janu Amosi Komenskému, kterému se věnovali na podzim žáci osmého ročníku, Věra Marešová vybrala zajímavé jazykolamy, Agáta Fialová zavzpomínala na osud své babičky, která přežila hrůzy druhé světové války, Sofie Prýcová se zamyslela nad ovocem a zeleninou…

Odkazy na jednotlivé články najdete v pravém sloupci školního webu, celé číslo si můžete přečíst nebo stáhnout na webových stránkách časopisu https://www.schoolpressclub.com/skoly/hlasna-trouba.

Olympiáda v anglickém jazyce

Mezi úspěšné řešitele obvodního kola anglické olympiády se letos vypracoval Patrik Cvrk z 9. A. Ze všech základních škol a gymnázií z Prahy 5 se umístil na 7. místě. Je to vynikající výsledek a Patrikovi gratulujeme.

Pavla Obadalová

Primární prevence v době distanční

Každoroční komplexní program primární prevence, hrazený z dotačního programu pro primární prevenci Magistrátu hlavního města Prahy se přesunul do online prostředí. Ve spolupráci s organizací Život bez závislostí probíhá v průběhu školního roku prevence s lektorem v prostředí MS Teams, které jako škola používáme pro online výuku. Témata jsou aktualizována podle současné nelehké situace, se kterou se poslední rok potýkáme tak, aby se měly děti o co opřít a kde se poradit (např. jak zůstat motivovaný k učení, jak nepodlehnout nástrahám kyberprostoru, jak zvládat stres spojený s distanční výukou atd.). Jsme rádi, že díky dotačnímu programu můžeme i v nastalé situaci s programem pokračovat.

Vyzvedávání obědů ve ŠJ – naléhavá informace

Bohužel jsme se setkali se situací, že rodiče (a děti), kteří by měli být v karanténě, si vyzvedávají osobně obědy ve školní jídelně. V zájmu zachování provozu školní jídelny pro všechny Vás naléhavě žádáme, abyste si v takovém případě obědy odhlásili, případně požádali o vyzvedávání obědů někoho, kdo není ani nemocen, ani v karanténě. Děkujeme za pochopení.

Další úspěch v zeměpisné olympiádě!

Veliká gratulace patří Patrikovi Cvrkovi k 3. místu obvodního kola Prahy 5 a postupu do krajského kola zeměpisné olympiády. To se uskuteční ve středu 17. 3. 2021 – opět online formou. Děkujeme za úžasnou reprezentaci naší školy! Nadále budeme Patrikovi držet palce 🙂

Ada Hrstková

Informace k provozu školy od 1. března 2021

V souladu s rozhodnutím vlády přecházejí od 1. března 2021 také 1. a 2. ročníky na distanční formu vzdělávání. Konkrétní informace k průběhu distanční výuky obdrží zákonní zástupci prvňáků a druháků písemně od třídních učitelek během neděle (28. 2.) a pondělí (1. 3.).

3. až 9. ročníky i nadále pokračují v nastavené formě distanční výuky.

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

 

Informace k ošetřovnému:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Informace o výsledku šetření České školní inspekce

Ve dnech 10. – 12. února proběhla na naší škole tematická inspekční činnost zaměřená na distanční vzdělávání našich žáků.  Paní inspektorky se zúčastnily vyučovacích hodin vedených jak prezenčně, tak v on-line formě.

Především vyhodnotily nastavení formy distanční výuky jako zcela správné. Ocenily přátelské a vlídné prostředí naší školy, vstřícný přístup učitelů, dobře vysvětlené učivo a zároveň jeho přiměřené množství, dělení žáků na skupiny i uplatňování mezipředmětových vztahů. Jako příklad dobré praxe vyzdvihly zařazování konzultačních hodin a pochválily vysokou úroveň výuky anglického jazyka. Celkově byly všechny vyučovací hodiny ohodnoceny nejvyšším možným stupněm. Patříme ke školám s nejlépe vedenou formou distančního vzdělávání.

Mgr. Eliška Jančíková

Olympiáda v českém jazyce

V obvodním kole olympiády jsme měli již tradičně dvě želízka v ohni, Majda Bicanová z 9. B vybojovala v tvrdé konkurenci všech gymnázií a ZŠ z Prahy 5 krásné šesté místo, Markétka Seidlerová z 9. A byla třináctá. Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme ke krásnému výsledku.

Kateřina Nedomová

Máváme 1. pololetí ukázkami z prací našich dětí

Dneškem končí 1. pololetí. Vysvědčení je napsáno, ale nikomu se nepředává, protože děti nechodí do školy (kromě těch nejmladších). Zítra začnou pololetní prázdniny, ale děti se netěší, že budou doma, protože jsou doma pořád. Že je to pesimistický začátek? Máte pravdu. Optimistické na tom ale je, že se děti do školy opravdu těší. Můžete nahlédnout do jejich pokojíčků a přesvědčit se sami. Můžete zjistit, co a jak dělají, jestli a kdy se učí a z čeho se radují…

(Texty jsou vybrány anonymně ze slohových prací Můj den. Ivana Motýlová, Eliška Jančíková, 5. A, 6. A a 6. B)

(Pokračování textu…)