Nejnovější články

Kroužek Věda nás baví začne v říjnu

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.
Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 6 do 12 let.
Přihlášky a více informací na webu kroužky VĚDA NÁS BAVÍ.

Důležité provozní upozornění

V době probíhající přístavby školy bude trvale uzavřen přístup dolní branou. Nezajíždějte ani do ulice Pod Akáty, kterou pravidelně projíždí stavební technika. Parkujte prosím v okolních ulicích a náměstí Omladiny využijte pouze k vystoupení dítěte z auta.

Děkujeme za pochopení.

Zahájení provozu školní výdejny

  • 3. září 2018 školní výdejna obědy nevydává.
  • Plný provoz školní výdejny bude zahájen v úterý 4. září 2018. Děti i cizí strávníci budou do budovy školní výdejny v Kazínské 8 vstupovat vchodem po schůdkách (dříve nouzový východ).