Nejnovější články

Hromadné školní akce

V rámci prevence se žáci naší školy nebudou až do odvolání účastnit hromadných školních akcí, které vyžadují přesun městskou hromadnou dopravou.

Členové Klubu mladého diváka snili v úterý Shakespearův Sen čarovné noci

Třetí představení KMD se odehrálo ve Zlaté kapličce. Kombinace Národního divadla, Shakespeara, komedie a ještě dramaturgického úvodu před představením byla velmi lákavá. Ale nám to nestačilo.  Prošli jsme divadlo od základních kamenů včetně sliveneckého až po střechu, pořídili si společné foto na terase a k divadelnímu zážitku si přidali i turistický. Nachodili jsme toho stejně jako ústřední milenecké páry bloudící v lese u Athén, nasmáli jsme se a někdo si dokonce i pospal. Není divu, nejhezčí sny se zdají, když člověk spí, ale i ti, kteří bděli, si divadlo užili. Sen noci svatojánské, který se v překladu Jiřího Joska hraje v Národním divadle pod názvem Sen čarovné noci, je klasika, která potěší.

Ivana Motýlová a členové KMD z 8. a 9. třídy

 

Zeměpisná olympiáda

V letošním školním roce se všichni žáci druhého stupně poprvé zúčastnili Zeměpisné olympiády – vědomostní a dovednostní  talentové soutěže. Žáci z 6. až 9. ročníku v rámci hodin zeměpisu obdrželi test, který vyplnili podle svých možností za pomoci atlasů i tabulek. Do obvodního kola 22. ročníku soutěže postoupil ve své kategorii Patrik Cvrk (VIII. A), který úspěšně reprezentoval naši školu – porazil všechny soupeře z okolních základních škol a stupně vítězů mu unikly těsně.

Čtvrté místo je vynikající výsledek, který ocenili spolužáci potleskem v hodině zeměpisu a organizátor soutěže knižní cenou se zeměpisnou tematikou. Gratulujeme a těšíme se na příští ročník Zeměpisné olympiády!

Tomáš Hromádka

Reportáž TV Prima – dezinfekce školy


V jídelně naší školy proběhla o víkendu preventivní dezinfekce. Pokračovat se bude v celé budově základní školy již tuto sobotu. (Reportáž TV Prima 28. 2. 2020)

Vyjádření MŠMT ke koronaviru

V souladu s vyjádřením MŠMT a Hygienické stanice hlavního města Prahy ve věci šíření koronaviru Covid‑19 zatím jako škola nepřistupujeme k žádným mimořádným opatřením. Žáci byli dnes ráno poučeni o nutnosti zvýšeného dodržování hygienických zásad.

Zítra bude rozhodnuto o účasti žáků naší školy (5. – 9. ročník) na festivalu Jeden svět na školách.

Doporučujeme, abyste i nadále sledovali aktuální informace.

Níže zveřejňujeme stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k celé problematice.

(Pokračování textu…)