Nejnovější články

Návrat žákyň a žáků do školy od 17. května

Z rozhodnutí vlády se od pondělí 17. května 2021 do škol vrací žákyně a žáci 1. i 2. stupně v běžném režimu bez rotací. Současně se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Stále se však doporučuje omezit kontakty mezi dětmi z různých tříd a skupin tam, kde je to možné.

 

Informace k testování:

 • Žákyně a žáci budou testováni 1x týdně (pondělí) antigenními testy (zatím LEPU Rapid).
 • Testování bude probíhat samoodběrem (pedagogický pracovník vykonává pouze dohled).
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
 • Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole nasazeny chirurgické roušky, případně respirátory. Nejsou povoleny látkové roušky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

 

Výuka

 • Výuka probíhá v plném rozsahu včetně odpoledního vyučování.
 • Došlo k drobným změnám v rozvrhu některých tříd. Aktuální rozvrh (platný od 17. 5.) naleznete v systému Bakaláři. Děti seznámí s rozvrhem třídní učitelé.
 • V testovací den (pondělí) se škola otevírá v 7,30 hod., v ostatní dny v 7, 40 hod.

 

Vchody do školy

 • Budova A – VI. A, VI. B, VIII. A, VIII. B, IX. A, IX. B
 • Budova B – I. A, I. B, II. A, II. B, V. A
 • Budova C – III. A, III. B, IV. A, IV. B, VII. A, VII. B

 

Školy v přírodě

K organizaci škol v přírodě zatím nemáme žádné pokyny.

 

Závěrem

O případných změnách či úpravách, které zjistíme, až dostaneme přesné pokyny od MŠMT, Vás budeme neprodleně informovat.

Připomínáme si výročí Pražského povstání a konce II. světové války

V těchto dnech si opět připomínáme výročí povstání, které osvobodilo Prahu z nacistického područí. I když je letošní výročí zastíněno omezeními spojenými s pandemií koronaviru, události z doby před 76 lety si lidé v metropoli mohou připomenout nejen symbolicky. Pietní místa je možné navštívit i osobně, pokud budou dodržovány dostatečné rozestupy a hygienická opatření. Pomníčky ve svém okolí najdou občané na interaktivní mapě, na které bude možné uctít hrdiny, kteří bojovali a umírali za naši svobodu. Zapálit zde mohou také virtuální svíčku. U nás v Chuchli jde o památník 27 padlých občanů Velké Chuchle v Chuchelském háji, společné pomníky padlým před samoobsluhou ve Velké Chuchli a nedaleko kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli a pamětní desku Václava Dudka ve Zbraslavské ulici v Malé Chuchli. S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci připomenou zástupci městské části Praha-Velká Chuchle výročí položením pamětních kytic a věnců bez účasti žáků škol a širší veřejnosti.

(Pokračování textu…)

Upozornění: Změna vydávání obědů pro děti na distanční výuce

V souvislosti se zahájením výuky na druhém stupni dochází ke změně. Děti z prvního i druhého stupně, které jsou na distanční výuce, si vyzvedávají oběd nově od 12,45 do 13,30. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

Zahájení rotační výuky pro 2. stupeň

Z rozhodnutí vlády se od pondělí 3. května 2021 do škol vrací žákyně a žáci 2. stupně v režimu rotační výuky. Po týdnu rotují ročníky 7. a 8. a ročníky 6. a 9.

 • 3. – 7. května: VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B
 • 10. – 14. května: VI. A, VI. B, IX. A, IX. B

Třídy, které právě nebudou ve škole, pokračují ve výuce formou distančního vzdělávání. Dojde k drobným úpravám rozvrhu.

Informace k testování:

Prosíme rodiče, aby děti přišly v pondělí do školy v 7,45, abychom je mohli seznámit s testováním a otestovat před začátkem výuky.

 • Žáci budou testováni 2x týdně (pondělí a čtvrtek) antigenními testy.
 • Testování bude probíhat samoodběrem (pedagogický pracovník vykonává pouze dohled).
 • Při pozitivním výsledku po pondělním odběru obdrží žák potvrzení o pozitivitě provedeného testu a odchází se zákonným zástupcem/souhlasem zákonného zástupce domů (s přesnými pokyny Vás seznámí třídní učitel).
 • Při pozitivním výsledku testu žáka při čtvrtečním testování opouští školu celá třída a čeká se na výsledek PCR testu konkrétního žáka.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny.
 • Žáci mají po celou dobu pobytu ve škole nasazeny chirurgické roušky, případně respirátory. Nejsou povoleny látkové roušky.

Manuál k testování naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

Leták pro žáky naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták pro rodiče naleznete zde:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným antigenním testům (Singclean, Lepu) naleznete na webu:

https://testovani.edu.cz/

V případě, že rodiče nemají zájem, aby se děti testovaly stěrem z nosu, je možné, aby si děti z domova přinesly test ze slin, který ve škole použijí místo nabízeného testu.

Test musí být ze seznamu těch, které dostaly výjimku Ministerstva zdravotnictví ČR, a je nutné, aby rodiče při skladování testů dbali pokynů výrobce a naučili své děti, jak mají provést samoodběr.

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky

Výuka a obědy

Výuka probíhá v plném rozsahu včetně odpoledního vyučování. Upraven je z organizačních důvodů výdej obědů.

Děti, které jsou ve škole, obědvají během 5. vyučovací hodiny, po skončení vyučování odcházejí rovnou domů.

Děti, které jsou na distanční výuce, si vyzvedávají oběd od 12,45 do 13,30. Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

Podrobné informace o přihlašování a odhlašování obědů Vám zašle mailem vedoucí školní jídelny (p. Kincl).

Závěrem

Dovolujeme si Vás požádat, abyste věnovali pozornost informacím, které dostanete od třídních učitelů. O případných změnách či úpravách, které zjistíme, až dostaneme přesné pokyny od MŠMT, Vás budeme neprodleně informovat.

Předběžné informace k návratu žáků 2. stupně do škol

Pokud vláda rozhodne, že se od pondělí 3. května 2021 do škol vrací žákyně a žáci 2. stupně v režimu rotační výuky, budou rotovat po týdnu ročníky 7. a 8. a ročníky 6. a 9.

 • 3. – 7. května: VII. A, VII. B, VIII. A, VIII. B
 • 10. – 14. května: VI. A, VI. B, IX. A, IX. B

Třídy, které právě nebudou ve škole, pokračují ve výuce formou distančního vzdělávání. Dojde k drobným úpravám rozvrhu.

Jakmile obdržíme konkrétní pokyny z MŠMT, budeme vás podrobněji informovat.

Co dělají naše děti, když jsou on – line?

Téměř 27 % dětí ve věku 7 – 17 let dostalo v roce 2019 on -line nabídku setkat se s osobou, kterou znali pouze na internetu, následně pak cca 70 % dětí takovou schůzku absolvovalo. Věděli jste, že více než 56 % českých rodičů se nijak nezajímá o to, čemu se věnují jejich děti na internetu? (Pokračování textu…)

Informace ke změnám v testování žáků v týdnu 26. – 30. dubna

Podle nových informací MŠMT budou v období od 26. dubna až do 7. května 2021 ve všech školách (tedy i v naší) žáci testováni testy SINGCLEAN. Dodávka do celé ČR je v této vlně jednotná a všem krajům jsou v rámci této dodávky distribuovány pouze tyto testy.

Bohužel je postup při testování odlišný. Pro žáky I. A a II. A máme zatím ještě zbylé původní testy, ti se tedy nový postup učit nemusí. Všechny ostatní prosíme (III. A, IV. A, V. A), aby se seznámili s novým postupem. Při testování dochází k manipulaci s roztokem a zkumavkou pro každého testovaného (viz video a instrukce na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole).

Toto doporučení platí i pro žáky, kteří se před přijímacími zkouškami nechají otestovat ve škole:

 • úterý 27. 4. (7. a 9. ročník) – testy SINGCLEAN
 • čtvrtek 29. 4. (5. ročník) – testy SINGCLEAN

Děkujeme Vám moc za spolupráci, zvláště za seznámení dětí s postupem testování podle videa, aby šly do školy bez obav z nových testů, a omlouváme se za komplikace, které nejsme schopni ovlivnit.