Nejnovější články

1948 – osmičky v naší škole

Rok 2018 s sebou nese celou řadu výročí. Na jedné straně si připomínáme události, kterými se můžeme pochlubit (např. založení Univerzity Karlovy v roce 1348, založení Národního muzea 1818, revoluce v roce 1848, vznik Československa v roce 1918 a České republiky v roce 1993), na druhé straně jsou roky, na které vzpomínáme neradi (např. Třicetiletá válka v letech 1618 – 1648, Mnichovská dohoda v roce 1938, únorový převrat v roce 1948, okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968). (Pokračování textu…)

V naší škole budou opět srdíčkové dny

Ve dnech 19. – 22. března 2018 se na naší škole uskuteční srdíčkové dny. V kanceláři školy budou v prodeji magnetky a tužky za 30 Kč, jejich nákupem pomůžete nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Více informací o sbírce najdete na adrese http://www.zivotdetem.cz.

MŠ navštívila třetí třídy

Ve středu 28. 2. 2018 se přišli podívat do 3. A a 3. B předškoláci z MŠ Velká Chuchle. Třeťáci předškolákům na úvod přednesli několik básniček, a potom následovalo společné tvoření papírových krabiček. V krabičkách si děti odnesly rozstříhanou abecedu nebo číselnou řadu, kterou si mohly sami sestavovat a tím i trénovat. Celá akce se všem moc líbila a byla velice dojemná.

 

Informace ze školní družiny

V minulém týdnu proběhla schůzka týkající se vylepšení herního prostoru pro školní družinu ve venkovním areálu Kazínská 8 za účasti místostarosty pana Martina Šimka, zástupců školy a paní architektky.

V průběhu jednání došlo k výběru vhodného místa pro přemístění herních prvků z objektu horní školy a samotné přestěhování by se mělo uskutečnit do konce dubna. Paní architektka zpracuje během příštího týdne návrh využití celého prostoru pro hry a zábavu. Zatím jsme vytipovali místo pro uložení sportovních potřeb a objednali stůl pro stolní tenis.

Jana Pěkná, vedoucí vychovatelka školní družiny

Maškarní masopustní veselí ve školní družině

V pondělí 26.2. vypuklo ve školní družině masopustní veselí. Příprava na tuto akci začala již minulý týden, kdy mnoho dětí si vyrábělo obličejové masky. Celé odpoledne se soutěžilo a tancovalo. Vyvrcholením byla promenáda o nejkrásnější masku. Odměna byla pro každého, takže nikdo nepřišel zkrátka. A jak jsme si to užili, se můžete podívat na foto.

(Pokračování textu…)

Hlásná trouba slaví druhé výročí

Medovníkem a dětským šampaňským oslavilo 16. února 2018 dvanáct redaktorů druhé výročí školního časopisu Hlásná trouba. V týž okamžik byly současně distribuovány výtisky dalšího čísla (v pořadí již čtvrtého v tomto školním roce). Časopis můžete číst nejen v tištěné podobě ve třídách nebo na různých veřejných akcích, které ve škole pořádáme, ale také na internetu. Jeden výtisk je také pověšený na redakční nástěnce u hlavního vchodu ve škole.  (Pokračování textu…)