Nejnovější články

400 let od bitvy na Bílé hoře

8. listopadu 2020 si připomínáme 400 let od bitvy na Bílé hoře, prvního vojenského střetnutí v rámci Třicetileté války (1618 -1648). Tehdy se proti sobě střetla vojska českých stavů a habsburského císaře. V krátké (téměř dvouhodinové) bitvě zvítězila habsburská vojska. Tyto události jsou popsány na venkovní výstavě na Staroměstském náměstí.

„Názory historiků na význam bitvy se liší. Jisté je, že znamenala konec stavovského povstání proti císaři a následkem pak byla krutá poprava vůdců povstání na Staroměstském náměstí a odchod protestantských elit ze země. Byla také jednou z jisker, která zažehla plamen Třicetileté války. Jsme přesvědčeni, že bychom si měli toto výročí důstojně připomenout a využít ho k osvětě vztahující se k našim národním dějinám. Proto jsme s kolegy na univerzitě i dalšími historiky vytvořili vzdělávací projekt Bílá hora – Osudový mezník našich dějin v Praze,“ řekl autor koncepce a odborný garant Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy.

Základem projektu je venkovní panelová expozice, jejímž záměrem je představit široké veřejnosti konfesně vyvážený pohled nejen na bitvu samotnou, ale také to, co jí předcházelo a její následky. Připomenuty jsou náboženské poměry v Evropě a v Čechách, pražská defenestrace místodržících, peripetie stavovského povstání, volba Fridricha Falckého českým králem, bitva samotná, potrestání stavů a počátky i důsledky Třicetileté války.

Na každém panelu je vedle textu také hlavní obrazový motiv souznící s tématikou příslušného panelu. Doplňuje jej několik menších vyobrazení, převážně osobností zainteresovaných v příslušných událostech. Prostřednictví QR kódů se návštěvník seznámí s dalšími údaji a bude moci na svém chytrém telefonu či tabletu sledovat i krátká videa z míst s bitvou spojených, která autoři výstavy natočili.

Projekt obsahuje jak venkovní expozici v centru Prahy, tak trvalý webový portál www.bilahora1620.cz určený všem zájemcům o historii, který bude kromě mnoha informací obsahovat i zajímavý audiovizuální obsah.

Informace pro rodiče k drobným úpravám v distanční výuce

Po zkušenostech z předchozích dvou týdnů distanční výuky jsme pro děti mírně upravili rozvrh, aby videovýuka v jednotlivých dnech dobře navazovala, drobné změny provedli také dle individuálních potřeb vyučující ve způsobu a frekvenci zadávání samostatné práce. Děti jsou o všem podrobně informovány svými učiteli. V případě dotazů nás kdykoli kontaktujte přes systém Bakaláři.

28. říjen – státní svátek: Den vzniku samostatného československého státu

Před 102 lety se začala psát existence moderního státu. Zástupci Národního výboru (Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, František Soukup a Vavro Šrobár), které označujeme za “muže 28. října,” v Obecním domě v Praze zveřejnili provolání o vzniku Československa a zákon o zřízení samostatného státu. Současně v Ženevě Edvard Beneš s Karlem Kramářem zahájili jednání o státním zřízení budoucího Československa.

Končila první světová válka, z front se vraceli naši vojáci, kteří se hned zapojili do bojů na hranicích nově vzniklého státu. S existencí Československa se totiž nesmířili Němci, Poláci i Maďaři. Řada vojáků ve válce zahynula. Chuchelské oběti připomínají pamětní desky na historické budově naší školy. Začteme-li se, dozvíme se, že padli na všech frontách, ať už za Rakousko-Uhersko nebo jako českoslovenští legionáři za nově vznikající stát. Každoročně si jejich památku připomínáme touto dobou při pietním setkání před školou. Letos vzhledem k epidemiologické situaci se uctění památky padlých a oslava státního svátku uskuteční bez přítomnosti učitelů, žáků i veřejnosti. Vzpomeňte alespoň ve své mysli, v kruhu své rodiny.

Události staré 102 let si můžete připomenout ve videu ze série Slavné dny:

https://www.slavne-dny.cz/episode/526294/den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen

Žáci 9. ročníku měli možnost se o průběhu první světové války a vzniku Československa dozvědět už v průběhu září v rámci prezenční výuky. Nahlédli do originálů historických novin z 28. října 1918, vyslechli si příběh chuchelského legionáře z dochovaného ručně psaného deníku, zpracovali informace o legendární bitvě u Zborova a o jednáních T. G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika v záležitosti vzniku samostatného československého státu.

Tomáš Hromádka

Uzavření školy

Na základě rozhodnutí státu s platností od středy 14. 10. do pátku 23. 10. zůstává škola včetně školní družiny zavřená, všechny třídy přecházejí na distanční výuku. Bližší informace k organizaci distanční výuky na období od 14. do 23. 10. budou zveřejněny zítra (14. 10.) na webových stránkách školy.

Od 14. 10. je zavřená také školní jídelna.

Výsledky jednotné přijímací zkoušky (2020)

CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nám zaslalo výsledkovou sestavu našich žáků, kteří se v minulém školním roce účastnili jednotné přijímací zkoušky z Českého jazyka a Matematiky. Pro srovnání jsou v příloze uvedeny výsledky za celou Českou republiku a za naši školu.

(Pokračování textu…)

Babí léto v Zoo Praha

Babí léto láká k výletům. Nejbližším cílem je Zoo Praha, která je touto dobou téměř prázdná. Děti z 5.A tam vyrazily v polovině září. Moc si to užily a velmi hezky o tom napsaly. Vybrali jsme  1 celý text a pár vět, z kterých nadšení z výletu, okouzlení světem zvířat i radost nad výrobou ručního papíru čiší. A pár fotek, z kterých je spokojenost našich páťáků patrná. M (Pokračování textu…)