Nejnovější články

Výsledky místního kola 23. ročníku Zeměpisné olympiády

Ve středu 20. ledna 2021 proběhlo školní kolo 23. ročníku zeměpisné olympiády. Tato soutěž je určena talentovaným žákům osmého a devátého ročníku základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Naše škola se soutěže účastní každoročně. Letos se školního kola zúčastnilo celkem 11 žáků (3 žáci osmého ročníku a 8 žáků ročníků devátých). Do dalšího  – obvodního kola postoupili Patrik Cvrk a Filip Obadal z IX. A. Gratuluji a držím palce do dalšího kola, které proběhne distančně 17. února 2021. Všem ostatním děkuji za účast 🙂

Ada Hrstková

Úspěch na Dějepisné olympiádě

Jubilejní 50. ročník Dějepisné olympiády byl tentokrát zaměřený na téma: Labyrintem barokního světa (1556 – 1781). Soutěže, která je určena talentovaným žákům osmého a devátého ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, se naše škola každoročně účastní. Vždy se najde řada zájemců, kteří změří své dějepisné znalosti a dovednosti ve školním kole a nejlepší z nich pak naši školu reprezentují v obvodním kole.

Letos se obvodního kola zúčastnili Magdaléna Bicanová (IX. B) a Jakub Michalina (VIII. A) a mezi soutěžícími se rozhodně neztratili. Soutěž probíhala distanční formou ve známém prostředí MS Teams za přísných podmínek, kdy účastníci museli mít zapnutou kameru i mikrofon. Magdaléna Bicanová  v konkurenci všech škol z Prahy 5 a 16 obsadila fantastické třetí místo, Jakub Michalina byl osmý. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Tomáš Hromádka

Vánoce z pohledu vánočního stromku

Příchodem tří králů neboli mudrců z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, končí vánoční svátky. Proto se vánoční stromeček odstrojuje právě 6. ledna. A protože s námi naše smrčky, jedličky či borovičky strávily skoro 2 týdny a zažily předvánoční šturmování i štědrovečerní pohodu a povánoční lenošení, zkusme si představit, jaké mohou být Vánoce z pohledu vánočního stromku. Díky Vojtovi D. z 5. A, který si to umí představit do všech detailů, a Kláře H., která jeho etudu natočila na video, to budeme mít snadné. Video vzniklo spontánně ve třídě v posledním předvánočním týdnu při plnění adventních úkolů z češtiny. Děkujeme Vojtovi, Klárce i našim stromkům. Ivana Motýlová (Pokračování textu…)

Organizační plán návratu dětí do školy od 4. 1. 2021

Organizační plán školy:

 • Do školy přicházejí žáci 1. a 2. ročníků.
 • Žáci i rodiče vstupují do areálu školy pouze brankou (obě brány jsou nově z bezpečnostních důvodů uzavřeny).
 • Ranní družina je z provozních důvodů i nadále pozastavena.
 • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Provoz školní družiny je v běžném režimu za dodržení podmínky homogenity skupin žáků jedné třídy.
 • Žáci 3. – 9. ročníku – distanční výuka

 

 • 3. – 4. ročník:
 • pravidelná každodenní setkání s žáky (výklad učiva, srozumitelné vysvětlení pokynů k samostatné práci, zhodnocení práce z předešlého dne)

 

 • 5. – 9. ročník:
 • off-line výuka
 • asynchronní on-line výuka
 • synchronní výuka organizovaná dle potřeby (výklad učiva pro celou třídu, setkání s menšími skupinami žáků, setkání s třídním učitelem) – podle upraveného rozvrhu (stejný jako v době distanční výuky v listopadu 2020)

 

 • Školní stravování je zajištěno (bližší pokyny v e-mailu od vedoucího ŠJ).

 

 • Konce vyučování a časy obědů se řídí následujícím rozpisem:
Pondělí
TřídaKonec vyučováníOběd vPoznámky
I. A11,4011,00dozor TU
I. B11,4011,15dozor TU
II. A12,3511,45dozor TU
II. B12,3512,00dozor TU

 

Úterý
TřídaKonec vyučováníOběd vPoznámky
I. A11,4011,00dozor TU
I. B11,4011,15dozor TU
II. A12,3511,45dozor TU
II. B11,4012,00dozor ŠD

 

Středa
TřídaKonec vyučováníOběd vPoznámky
I. A11,4011,00dozor TU
I. B11,4011,15dozor TU
II. A11,4011,45dozor ŠD
II. B12,3512,00dozor TU

 

Čtvrtek
TřídaKonec vyučováníOběd vPoznámky
I. A11,4011,00dozor TU
I. B11,4011,15dozor TU
II. A12,3511,45dozor TU
II. B12,3512,00dozor TU

 

Pátek
TřídaKonec vyučováníOběd vPoznámky
I. A11,4011,00dozor TU
I. B11,4011,15dozor TU
II. A11,4011,45dozor ŠD
II. B11,4012,00dozor ŠD

 

Vánoční přání

Vážení rodiče, vážení učitelé, milé žákyně, milí žáci,

dovolte mi,  abych se touto cestou připojila k vánočním přáním dětí  šestých, devátých a prvních tříd, které tradičně připravují předvánoční setkání. Před letními prázdninami jsme si jako zdatní lodivodové přáli dovézt své lodě do klidného přístavu, v němž začneme náš “normální” všední život. Dnes po uplynutí 109 dnů od začátku nového školního roku, kdy jsme se pohupovali na vlnách prezenčního a distančního vzdělávání, bychom opět rádi zamířili do bezpečnějších vod. Neztrácejme víru a naději, že se naše touhy splní. Přeji Vám, ať najdete pod betlémskou hvězdou světlo lásky, pohody a lidské sounáležitosti, ať Vás v novém roce doprovází dobrá nálada, přicházejí jen ušlechtilé myšlenky, potkáváte laskavé lidi, a především nesmíme zapomenout na to nejdůležitější, a to je pevné zdraví.

 

Eliška Jančíková

ředitelka školy

Vánoční pozdravy

Milé maminky, milí tatínkové, milé babičky a milí dědové, kamarádi,

každý rok pro vás před Vánocemi ve škole připravujeme výstavu, kavárnu a vánoční představení. Letos jsme to vymysleli jinak. Šesťáci pro vás pod vedením svých třídních připravili krátké video s vánoční písničkou. S deváťáky jsme to pojali jednou vesele, nazpívali a nakřičeli jsme vánoční písničku „V jeslích dítě spinká“, podruhé jsme zahráli na dojemnou notu, navštívili jsme prvňáčky a četli jim vánoční pohádky. Tahle videa jsme zabalili a poslali vám je sem. Snad se vám náš vánoční dárek bude líbit. Má totiž jednu velkou výhodu: můžete ho rozbalit třeba stokrát!

Krásné a klidné Vánoce vám přejí děti a učitelé ZŠ Charlotty Masarykové.

(Pokračování textu…)

Aktuální informace k provozu školy

Na dny 21. a 22. 12. 2020 bylo původně plánováno ředitelské volno, které se novým usnesení Vlády České republiky č. 1335 ruší. V těchto dnech je zakázána přítomnost žáků ve školách a neprobíhá distanční výuka.

Pro žákyně a žáky naší školy se tímto nic nemění, do školy jdou naposledy v pátek 18. 12. 2020.

 

Čj.: MSMT-45767/2020-2INFORMACE KPROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:—základních škol,—středních škol a konzervatoří,—vyšších odborných škol,—základních uměleckých škol,—jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, —ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona o státní sociální podpoře,—školních družin, školního klubu a střediska volného času. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona

Organizace výuky a rozvrh obědů v pátek 18.12. 2020

TřídaKonec výukyOběd
I. A, I. B11.4011.00 (obědvá TU)
II. A, II. B11.4012.40 (obědvá ŠD)
III. A, III. B11.4012.25 (obědvá ŠD)
IV. A, IV. B12.1012.10 (TU)
V. A12.0012.00 (TU)
VII. B11.5011.50 (TU)
VIII. A, VIII. B11.4011.40 (TU)
IX. A, IX. B11.3011.30 (TU)