Nejnovější články

Informace pro rodiče žáků a žákyň II. stupně

V souvislosti s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství budeme nabízet možnost konzultací žákům 8. ročníku. Konzultace se bude týkat hlavních předmětů – matematika a český jazyk.

Pro ostatní ročníky nebudeme z personálních důvodů do konce školního roku organizovat konzultace ani třídnické hodiny. Žáci a žákyně budou pokračovat i nadále v distančním vzdělávání.

Informace z MŠMT zde:

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Informace k nástupu dětí v pondělí 25. 5. 2020

Od pondělí otevíráme 9 výukových skupin, tak jak bylo naplánováno. Všechny děti, jejichž rodiče zaslali přihlášku, jsou ve skupině u své paní učitelky. V pondělí očekáváme příchod dětí mezi 7,40 – 8,00 hodin. Paní učitelky budou čekat na děti před školou.

Vchody jsou rozděleny takto:

vchod budova A (historická) – V. A, V. B

vchod budova B (skleněná) – I. A, I. B, IV. A

vchod budova C (nejnovější) – II. A, II. B, III. A, III. B