Nejnovější články

Informace pro rodiče žáků a žákyň II. stupně

V souvislosti s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství budeme nabízet možnost konzultací žákům 8. ročníku. Konzultace se bude týkat hlavních předmětů – matematika a český jazyk.

Pro ostatní ročníky nebudeme z personálních důvodů do konce školního roku organizovat konzultace ani třídnické hodiny. Žáci a žákyně budou pokračovat i nadále v distančním vzdělávání.

Informace z MŠMT zde:

https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Informace k nástupu dětí v pondělí 25. 5. 2020

Od pondělí otevíráme 9 výukových skupin, tak jak bylo naplánováno. Všechny děti, jejichž rodiče zaslali přihlášku, jsou ve skupině u své paní učitelky. V pondělí očekáváme příchod dětí mezi 7,40 – 8,00 hodin. Paní učitelky budou čekat na děti před školou.

Vchody jsou rozděleny takto:

vchod budova A (historická) – V. A, V. B

vchod budova B (skleněná) – I. A, I. B, IV. A

vchod budova C (nejnovější) – II. A, II. B, III. A, III. B

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o obnovení omezeného provozu školy od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,
v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám zasíláme informace pro obnovení omezeného provozu na prvním stupni a možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit.

Od 25. 5. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků na prvním stupni.

Vzdělávání bude od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 nepovinné, žákovi (přihlášenému, nepřihlášenému) se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Škola se bude snažit zabezpečit výuku dle podmínek, které jsou uvedeny dále.

(Pokračování textu…)

75. výročí konce II. světové války

V těchto dnech si připomínáme 75. výročí od konce dosud největšího válečného konfliktu ve světových dějinách – II. světové války (1935 – 1945). Poprvé v novodobé historii naší školy (vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a uzavření škol) nemáme možnost si o těchto historických událostech společně povídat a zavzpomínat na hrdinství našich vojáků na válečných frontách, oběti války v bojích, v zázemí nebo v koncentračních táborech.

(Pokračování textu…)