Nejnovější články

Pojeďte s námi na adventní zájezd do Lince a Muzea budoucnosti

Hlavnímu městu Horního Rakouska, Linci, se lze při cestách do Alp vyhnout jen obtížně. Jako cíl své cesty si ale toto jedinečné město na Dunaji vybere málokdo. A přitom se jedná o místo nabízející svým návštěvníkům množství nezapomenutelných prožitků, spojených jak s prohlídkou historického centra, tak s návštěvou moderních budov 21. století.

(Pokračování textu…)

Sběr surovin

Základní škola Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli pořádá ve školním roce 2019/2020 opět sběr druhotných surovin. Bude se sbírat:

  • papír  (hlavně staré noviny, časopisy, reklamní letáky) – ukládejte do kontejneru
  • víčka  od PET lahví – přesypte do nachystaných pytlů (nesbíráme víčka od šlehačky, čistících a pracích prostředků, kávy, kyblíčků, jupíků, deodorantů, kosmetických přípravků….)
  • použitý hliník – přesypte do nachystaných pytlů, sešlápnuté plechovky od nápojů do zvláštního pytle.

Sběr odevzdávejte před ZŠ od 7:15  do 8:00 hod. v těchto termínech svozu:

Pátek  20. 9. 2019

Pátek 1. 11. 2019

Pátek  13. 12. 2019

Pátek   24. 1. 2020

Pátek  13. 3. 2020

Pátek  24. 4. 2020

Pátek  5. 6. 2020

Sběr doma zvažte. Napište na zvláštní list papíru jméno žáka, třídu, kolik a co odevzdává. Tyto údaje odevzdejte paní učitelce Kočišové u kontejneru.

Po vyhodnocení všech sběrů budou nejlepší třídy odměněny.

Stardance na zkoušku

Dne 26. 9. 2019 od 14 do 15 hod. v tělocvičně školy proběhne zkušební hodina STARDANCE.

Zahájili jsme nový školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, milí přátelé, milé děti,

protože našemu tradičnímu společnému zahájení nového školního roku před budovou školy letos nepřálo počasí, nemohla jsem vyslovit svá poděkování a přání, ráda bych se k nim tedy vrátila touto formou.

Minulý školní rok byl velkou výzvou pro nás všechny, kterých se dotkla přístavba školy. Chtěla bych poděkovat celému Úřadu městské části Velká Chuchle v čele s paní starostkou Mgr. Lenkou Felix za péči o naši školu, jejich úsilí o finanční zajištění a realizaci celé stavby. Uznání patří také firmě Podzimek, že dokázala během 14 měsíců dokončit tak rozsáhlou přístavbu. Děkuji celému pedagogickému sboru, že se během přípravného týdne obětavě zhostil kromě svých běžných pedagogických povinností i úklidu tříd a kabinetů. Do nového školního roku přeji nám všem „dospělákům“ hodně trpělivosti, pevné nervy a především dobré vůle vše společně zvládnout. Našim dětem pak radost z učení, dobré kamarády a hodně nových zážitků.

Mgr. Eliška Jančíková

 

Fotografie ze zahájení školního roku poskytl Roman Peterka. Zahájení školního roku 2019/2020 (v pondělí 9. září 2019) na naší škole se účastnil vedle zástupců městské části (starostka Mgr. Lenka Felix, první místostarosta Mgr. Martin Melichar, druhý místostarosta Robert Mařík) také radní hlavního města Prahy pro oblast školství PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. Všichni prvňáčci obdrželi od paní ředitelky pamětní list.