Nejnovější články

Velikonoční jarmark

 

Všechny Vás zveme na náš již tradiční Velikonoční jarmark, který se bude konat v úterý 31. 3. od 13 do 17 hodin v přízemí nové budovy. Můžete si nakoupit velikonoční dekorace, kraslice malované voskem, domácí koláče a různé dobroty. (Pokud chcete také prodávat své výrobky, kontaktujte prosím předem třídní učitelky 3.B, nebo 4.třídy.)holčička

 

Třídy II. A a III. A na návštěvě Cífkova statku v době velikonoční

Třídy II. A a III. A si včera společně užily vzdělávací program Velikonoce na statku. Po hodinové cestě autobusem jsme dorazili do malebné vesničky Třebíz, kde jsme se stali hosty hospodáře Janka. Děvečka Anička nám představila velikonoční zvyky, které na vsi dodržují, dovolila nám i nahlédnout do kuchyně a ochutnat tradiční mazanec. O výletě a o tom, co se dělo dále napsala článek žákyně II. A Lindička Škodová.

Ve 2.A jsme jeli na Cífkův statek. Jeli jsme ve čtvrtek 26.3. autobusem. Jeli jsme s instruktorkou Kačkou. Pak nás vedl instruktor a volali jsme na Ančí a ta nám ukázala Morenu. A pak jsme šli za panem farářem, tam jsme si vyrobili sluníčko a beránka. Pak jsme se šli podívat na zvířátka a hráli jsme hru. Šli jsme také do tajné jeskyně, kde jsme našli poklad – modré a červené kameny. A pak jsme šli na velikonoční jarmark. Šli jsme dál za paní kořenářkou, ta se stará o našeho kluka (domlouvá sňatky – pozn. red.), no a pak jsme jeli do školy na oběd. Moc se mi to líbilo.

Linda Škodová 2.ADSCN1551

(Pokračování textu…)

Na návštěvě u Františka Palackého

Ve čtvrtek 19. března navštívili žáci VIII. třídy v rámci výuky moderních dějin Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra – jednu z nejmenších expozic Národního muzea v Praze. Zde měli možnost se seznámit s životními osudy těchto významných osobností českých dějin a nahlédnout do původního interiéru bytu, kde jmenovaní žili a stýkali se s významnými osobnostmi českého národního obrození.

Památník není běžně pro veřejnost přístupný, a tak děti měly unikátní příležitost si prohlédnout v prvním patře rokokového Mac Nevenova paláce domácnost pěti generací od šlechticů po zámožné měšťany, tak, jak vypadala v průběhu 19. století. Navíc byl pro ně připraven výukový program, kde si se zájmem nejen zopakovaly znalosti získané ze školní výuky, ale zamyslely se i nad postavením měšťanské elity v 19. století a řešením každodenních záležitostí tehdejšího života.

(Pokračování textu…)

Vynikající úspěchy našich žákyň a žáků v recitační soutěži

Během pondělí a úterý proběhlo obvodní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání,  ve kterém jsme dosáhli mimořádného úspěchu. Ve všech čtyřech kategoriích nás reprezentovali vždy dva recitátoři a ani jedna kategorie nezůstala bez ocenění.

Do krajského kola postoupili Vítek Seidler ze 6. ročníku a Hanička Bartošová z 9. ročníku, ocenění poroty získaly Apolenka Grešová z II. A, Lucinka Pospíchalová ze 4. ročníku a Anička Kuzníková ze 6. ročníku.

Všem blahopřeji a přeji jim, aby je láska k poezii a k literatuře vůbec provázela i v dalších školních letech, a našim postupujícím hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Eliška Jančíková

(Fotografie najdete uvnitř článku.)

(Pokračování textu…)

Výsledky sběru 6. 3. 2015

Sběr             6. 3.   2014
pořadípapírhliníkvíčka
1.2. A –   792, 2 kg 3. A –   31 340 g9.   –  15 300 g
2.3. A –   546, 8 kg  2. B  – 15 440 g2. B – 13 229 g
3.5. A –   499, 9 kg 1. A  –   7 246 g3. A –   5 740 g
2. B –   339, 4 kg5. A   –  7 580 g2. A   – 4 958 g
1. B –   329, 1 kg2. A   – 7 031 g5. A   – 4 363 g
9.     – 309, 5 kg9.      – 6 000 g1. B   – 4 828 g
8.     – 255 kg5. B   – 3 650 g1. A   – 3 650 g
1. A  – 242 kg8.      – 2 400 g5. B   – 2 910 g
5. B  – 155 kg4.      – 1 700 g6.      – 2 540 g
7.     – 142 kg3. B    – 1 590 g3. B   –  1 600 g
3. B  –  102 kg7.       – 1 490 g7.      –  1 510 g
6.     –    81, 2 kg1. B     – 1 000 g8.      –  1 250 g
4.     –    31, 5 kg6.       –     880 g

 

Celkem jsme sebrali 4 080 kg papíru a 95 kg hliníku. Termín následujícího sběru je 24. dubna.

Všem vám moc děkujeme.

Krokusy znovu vykvetly

Krokusy

Opět můžeme obdivovat krásné krokusy, které vykvetly u Lípy republiky na pozemku naší školy. Krokusy zasadili v roce 2013 žáci tehdejší osmé třídy v rámci projektu připomínky holocaustu. Projekt Krokus realizuje irská společnost Holocaust Trust Ireland (HETI). Organizace poskytne školám zdarma cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako vzpomínku na jeden a půl milionu židovských dětí a tisíce dalších, které zemřely během šoa. Žlutá barva má symbolizovat žlutou Davidovu hvězdu, kterou musely děti během nacistické vlády nosit. Sázení krokusů si můžete připomenout zde.

Tomáš Hromádka