Nejnovější články

Obvodní kolo Dějepisné olympiády 2021 – 2022

Naše škola se trvale věnuje i nadaným dětem, které se pravidelně účastní celé řady talentových nebo sportovních soutěží. Tradiční je přitom naše účast v Dějepisné olympiádě, kde naše děti v rámci širšího regionu Prahy 16 dosahují výborných úspěchů. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy byla Dějepisná olympiáda zaměřená na téma: Šlechta od konce raného středověku do roku 1648. Naši školu reprezentovali v obvodním kole Eliška Riedelbauchová a Kuba Michalina. Oba dva se díky svému vynikajícímu výkonu stali úspěšnými řešiteli soutěže a obdrží od pořadatele soutěže diplom, který mohou uplatnit jako doklad o své aktivitě v přijímacím řízení na střední školu.

Elišce a Kubovi gratulujeme a všem zájemcům z druhého stupně připomínáme, že ve škole je možné se zúčastnit dalších dějepisných soutěží (např. probíhá soutěž Za tajemstvím Pražského hradu).

Tomáš Hromádka

KARNEVAL V DRUŽINĚ

Dne 16.3.2022 se ve školní družině uskutečnil karneval .

Masky tančily ,soutěžily a my všichni jsme si užívali chvíle ,které jsme mohli prožít po dlouhé pauze společně.

(Pokračování textu…)

Změna protiepidemických opatření ve škole od 14. března 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.
Mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).

(Pokračování textu…)

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne v náhradním termínu ve středu 23.3.2022 od 16 do 18 hod. v části školy označené písmenem B (skleněný pavilon). Těšíme na na shledání.

Mgr. Eliška Jančíková

 

Informace ke vzdělávání dětí, které k nám přicházejí z Ukrajiny

 

Vážení rodiče,

v posledních dnech se na nás obracíte s dotazem, jaké jsou možnosti a povinnosti pro děti, které se svými rodiči či některé dokonce bez nich přicházejí do České republiky jako uprchlíci před válečným konfliktem na Ukrajině. MŠMT vypracovává potřebné pokyny a průběžně informuje, jak postupovat a kam se obrátit. Aktuální informace jsou pro Vás přehledně shrnuty v následujícím článku. (Pokračování textu…)

Sbírka Děti dětem

O tom, jak pomoci Ukrajině, přemýšlejí nejen dospělí, ale i děti. I ony nosí žlutomodrou stužku, i ony by rády pomohly. Proto 8. B začala dnes s organizací sbírky Děti dětem. Učitelé se sešli na poradě a doladili detaily. Jak to proběhne?

(Pokračování textu…)

Třídní kolo recitace v 6. A

Poezii už máme v malíčku, proto jsme třídní kolo recitační soutěže pojali ve velkém stylu. K příjemné atmosféře přispěla šikovná moderátorská dvojice Laura a Adam. Přes počáteční nervozitu téměř všech soutěžících se úroveň jednotlivých vystoupení zvyšovala k radosti našich paní učitelek. Podařilo se nám vybrat 3 skvělé zástupce (Eliška Pětníková, Adam Legner a Mikuláš Kotásek) a ti nás reprezentovali na celoškolním kole, které letos proběhlo v komornějším duchu.

třída VI. A