Poděkování

Na konci minulého školního roku jsme věřili, že od září začneme žít „normální“ všední život. Přesto jsme se už v přípravném období a v prvních školních týdnech připravovali i na tu horší variantu – pokračování distanční výuky. Ovšem nikdo z nás si nechtěl připustit, že budeme tolik měsíců bez našich žáků, bez jejich úsměvů, bez rušného školního života.
Přes počáteční technické nedostatky se nám podařilo nastavit výuku na dálku přes systémy Teams či Bakaláři. V únoru ČŠI potvrdila správnost našeho přístupu, ocenila příjemnou atmosféru on-line hodin, vstřícnost a kreativitu našich učitelů. Poděkování tedy patří celému pedagogickému sboru za úspěšné zvládnutí náročného režimu distanční výuky a poskytování co nejširší podpory všem žákům. Žáci se sice v tomto školním roce nenaučili veškerý obvyklý obsah jako při prezenční výuce, ale osvojili si kromě učiva i spoustu nových dovedností: práci s digitálními technologiemi, sebeorganizaci, samostatnost a vše, co je lépe vybaví do života.
O době „koronavirové“ i distanční výuce bylo napsáno a řečeno mnohé. Myslím, že v nás všech v této chvíli převládá pocit úlevy, že je snad to nejhorší za námi, i když obavy už s námi zůstanou. Všechny nás dostihla velká únava, a tak se těšíme, že v letních měsících načerpáme nové síly i inspiraci do nového školního roku.
Velkou vzpruhou posledních týdnů bylo pro nás to, že školní třídy a chodby opět ožily dětskými hlasy, konečně se mohly děti potkat se svými kamarádkami a kamarády, svými učiteli a začít běžný školní život, třebaže omezený „rouškováním“.
Děkuji Vám, vážení rodiče, za příkladnou spolupráci, bez které se distanční výuka nemohla obejít. Přeji i Vám, abyste o dovolených nabrali novou energii, a budu se těšit na setkání v novém školním roce.

Přeji všem slunečné prázdninové dny.

Mgr. Eliška Jančíková