Pozvánka na schůzku Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle zve rodiče žákyň a žáků školy na

SCHŮZKU SPOLKU,

která se bude konat 09.09. 2021 od 16.30 hodin v jídelně školy.

 

Program:

– diskuse, náměty k činnosti Spolku

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2020/21

– volba nových členů výboru

 

Za radu spolku vás zve Hana Lošťáková