Před dvaceti lety se naší škole vrátilo jméno

Dnes není jenom jeden z prvních jarních dnů. Naše škola si připomíná dvacetileté výročí od návratu jména manželky prvního československého prezidenta Charlotty Masarykové do svého názvu.

Tehdy jsem celou událost popsal těmito řádky:

“V úterý 21. 3. 2000 byl na budově Základní školy ve Velké Chuchli slavnostně odhalen nápis „ŠKOLA CHARLOTTY MASARYKOVÉ“: Akt proběhl ve slavnostním duchu. Po projevech starosty MČ Praha – Velká Chuchle Stanislava Fresla a ředitele školy Mgr. Jiřího Kovaříka, byl odhalen nápis za potlesku přítomných zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, okolních městských částí, škol a úřadů, ale také zdejších žáků a obyvatel Velké Chuchle. Na závěr slavnosti zazněla státní hymna v podání žáků školy.

Pro Velkou Chuchli je tato událost velmi významná. Pojmenování (ZŠ Charlotty Masarykové) se škole totiž vrací oficiálně po více než šedesáti letech. Název školy schválilo chuchelské obecní zastupitelstvo na své schůzi 2.7 1933 v době, kdy se škola stavěla. Chtělo tím uctít památku a zásluhy paní Charlotty. Zastupitelé tehdy požádali o vyjádření prezidentskou kancelář, která použití jména manželky prezidenta Masaryka do názvu školy povolila. Název školy byl umístěn ve formě nápisu do levé horní části v průčelí budovy. V roce 1939 písmena v tichosti za spolupráce chuchelských řemeslníků (z obavy před rekvizicí písmen Němci) z budovy odstranil tehdejší ředitel školy Albín Dvořáček a i jméno školy bylo na příkaz úřadů změněno. Samotná písmena odpočívala celou válku na jedné chuchelské půdě. Několik let po válce se ovšem záhadně ztratila. Oficiální obnově názvu školy pak bránily politické poměry.

O návratu nápisu začali chuchelští zastupitelé jednat hned po roce 1989. Získat seriózního dodavatele se podařilo až na třetí pokus (výroba včetně instalace stála 50 000 Kč). V letech 1994-1998 získal Místní úřad v Praze – Velké Chuchli finanční prostředky na dostavbu školy. V jejím rámci byly všechny tři budovy propojeny, vybudován byl byt pro školníka, nové družiny, sborovny a kabinety, nová jazyková učebna a byla rozšířena tělocvična včetně sociálního zázemí. Celá škola se stala (jako jedna z mála v Praze) bezbariérovou s výtahem ze suterénu až do podkroví… Symbolickou tečkou za všemi úpravami je návrat jména Charlotty Masarykové do názvu školy. Věřme, že tento název (umístěný tentokrát výrazněji do průčelí školy) již nepodlehne žádným politickým změnám a tlakům, a že na škole zůstane jednou provždy.”

Během následujících dvaceti let prošla naše škola výraznou proměnou. Byly zbourány dva pavilony z padesátých let, které nahradily moderní přístavby s třídami, kabinety, sociálním zázemím, novou tělocvičnou, školní jídelnou a kuchyní. Místo bytu školníka vznikly nové šatny pro horní přístavbu, vstupní prostory od roku 2014 zdobí busta Charlotty Masarykové od sochařky Věry Růžičkové – Bejrové. V současné době má škola dva osobní výtahy a další malý pro potřebu školní kuchyně, byla vybudována moderní počítačová učebna, v podkroví krásná Charlottina čítárna, obnovena jazyková učebna, všechny třídy byly postupně vybaveny novým nábytkem a interaktivní technikou.

Tomáš Hromádka

Osudy rodiny Masarykovy si můžete aktuálně připomenout na serveru Novinky.cz.