PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

Na základě vyjádření MŠMT ze dne 15. 6. 2020 je možné od 22. 6. 2020 pořádat tradiční akce, které se váží k závěru školního roku,  např. předávání vysvědčení.

 

Bližší informace k předávání vysvědčení na ZŠ Charlotty Masarykové:

  1. Předávání vysvědčení proběhne dne 30. 6. 2020.
  2. Čas a místo:

I. stupeň

Čas: 8.00 – 8.45 hodin, místo: 1. – 4. ročník v kmenových třídách, V. A a V. B – třídy, ve kterých probíhá výuka od 25. 5. 2020.

II. stupeň

Sezení pod pergolou Sezení u jabloně
8,00 – 8,20 VI. A VI. B
8,30 – 8,50 VII. A VII. B
9,00 – 9,20 VIII. A VIII. B
9,30 – 10,00 IX. A

 

  1. Děti, které si pro vysvědčení 30. 6. nepřijdou, si mohou vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 1. – 3. července v čase 8,00 – 12,00 hodin, popřípadě se dohodnout s třídní učitelkou na jiném termínu předání vysvědčení.
  2. Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci, tzn. i ti, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit.
  3. Nemusí se dodržovat skupiny 15 osob ani neměnnost skupin.
  4. Žáci, kteří se budou účastnit předávání vysvědčení a neúčastní se vzdělávacích aktivit, musí předložit čestné prohlášení (viz příloha).
  5. Stravování bude zajištěno pouze pro žáky, kteří se účastnili vzdělávacích aktivit. Výdej obědů proběhne mezi 11,00 – 12,30.

 

Informace z MŠMT: https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci?highlightWords=vysv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD+2020

Čestné_prohlášení