Předběžné informace k rozvrhu hodin

Předběžné informace k rozvrhu hodin

4. ročník – konec vyučování každý den v 12.35

5. ročníky – konec vyučování každý den v 12.35, pouze ve čtvrtek v 13.30

Odpolední výuka

VI. A    –  pondělí  1x/14 dnů do 15.00

VI. B    –  pondělí  1x/14 dnů do 15.00

VII. A  –  úterý 1x/14 dnů do 15.45

VII. B  –  pondělí 1x/14dnů  do 15.45

VIII. A, VIII. B –   úterý do 15.45

IX. třída – pondělí do 15.45