Přehled kroužků

Přehled kroužků a dalších zájmových aktivit ve školním roce 2017/2018 (stav k 12. 9. 2017)

Průběžně doplňujeme aktuální informace.

Časové rozvržení kroužků se může z organizačních důvodů změnit. Děkujeme za pochopení.


Kontakty na externí lektory

Angličtina s rodilým mluvčím – easyspeak.cz,  tel.: 773 138 533

Keramika – www.labounkova.cz, Alžběta Labounková, tel.: 731 415 420

Šachy – www.sachovykrouzek.cz, Mgr. Pavel Vrána, tel.: 777 145 620

Karate – Ondřej Lukeš, tel.: 723 483 829, moc.l1523304166iamg@1523304166bulki1523304166kegih1523304166ci1523304166

Florbal – Pavel Piech, tel.: 736 746 866, www.fbkolymp.cz

Dramatický kroužek, balet  – p. vych. Žemličková, tel.: 773 661 124

Sportovní kroužek – Matyáš Verner, předběžně p. vych. Žemličková, tel.: 773 661 124

In-line bruslení – Mgr. Petr Hanzlík, tel.: 724 860 309

Věda nás baví – www.vedanasbavi.cz

Výtvarný kroužek –  Mgr. Lenka Němcová, tel.: 775 251 366

Kroužek zábavné logiky  – Václav Fořtík, tel.: 603 234 368

Německý jazyk – Mgr. Kateřina Nedomová, tel.: 777 658 834