přehled učiva 36.týden

36.týden

čj. – opakování učiva viz. přehled učiva pro druhý ročník – nakladatelství Fraus 2008 / děti ho mají u sebe /

l. – pohádka

sl.- dopis

m. – rovnice, vztahy mezi násobením a dělením, automatizace dělení v oboru probíraných násobilek – daltonská práce

g. – úsečka, čtverec, trojúhelník, obdélník, tělesa

prv. voda, myšlenková mapa

náhradní termín lesního čarování zatím neznáme