Přehled učiva (týden 27. – 30.4.)

MAT – učebnice – s. 22, cv. 3, s. 23, cv. 2 + rovnice, slovní úlohy, opakování sčítání, odčítání v oboru do 100, opak. násobení, dělení, zlomky

ČJ – psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, ú/ů; znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov; výslovnost; základní literární pojmy: pohádka; dramatizace, četba a opakování probraného učiva

PRV – koloběh vody v přírodě