Romeo, Julie a tma v Dlouhé

První divadelní představení Klubu mladého diváka nás v letošní sezóně zavedlo do Divadla v Dlouhé, které nám nabídlo dramatizaci knihy Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma.

Text, který umisťuje shakespearovské téma tragické lásky do časů 2. světové války, vidělo a ocenilo 18 osmáků a deváťáků z naší školy, kteří se do klubu přihlásili. Nelitovali. Přestavení hodnotili velmi pozitivně: „Moc se mi to líbilo. A díky tomu, že jsem četla Deník Anne Frankové, jsem věděla, co se na jevišti děje.“ (Eli). „Hezky zpracováno, prostředek dlouhý, konec naopak velmi rychlý a překvapivý, přesto jsem se neudila, příběh na mě zapůsobil.“ (Sára)

Pro dobu adventní ideální možnost zamyslet se nad tím, jak žijeme, co prožíváme a za co všechno můžeme být vděční. Ivana Motýlová a KMD