Aktuality

Vyšla Hlásná trouba!

Třetí číslo školního časopisu Hlásná trouba právě vyšlo! Poděkování si zaslouží všichni, kteří svým dílem v této nelehké době k jeho vzniku přispěli. Obsah čísla tentokrát převážně reaguje na aktuální dění ve škole i ve světě.

Elektronickou verzi časopisu najdete na adrese: https://www.schoolpressclub.com/skoly/hlasna-trouba

PDF aktuálního čísla najdete zde.

Do příštího čísla jsou vítány příspěvky (texty, fotografie, kresby, komix) nejen všech redaktorů ale i dalších žáků školy. Redaktoři pracují v redakčním prostředí Schoolpress, ostatní přispěvatelé mi mohou příspěvky posílat přes Bakaláře/KOMENS.

Tomáš Hromádka

Jarní výzdoba

Děti, rodiče i přátele školy měla potěšit jarní výzdoba, kterou jsme nainstalovali v minulém týdnu na nádvoří školy. Krásně kvetoucí jarní květiny můžete obdivovat jenom na naší fotografii. Škola zůstává i v následujícím týdnu zavřená a děti se vzdělávají doma.

Foto: Tomáš Hromádka

 

Sledujte web!

Další organizační pokyny týkající se vzdělávání našich žáků  v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 vám budeme průběžně sdělovat na webových stránkách školy.

Aktuálně ke koronaviru

V souladu s vyjádřením MŠMT a Hygienické stanice hlavního města Prahy ve věci šíření koronaviru Covid‑19 zatím jako škola nepřistupujeme k žádným mimořádným opatřením. Žáci byli dnes ráno poučeni o nutnosti zvýšeného dodržování hygienických zásad.

Zítra bude rozhodnuto o účasti žáků naší školy (5. – 9. ročník) na festivalu Jeden svět na školách.

Doporučujeme, abyste i nadále sledovali aktuální informace.

Větrné info pro rodiče

Vážení rodiče, protože s orkánem v Česku máme pramálo zkušeností, necháváme na Vás, abyste posoudili, do jaké míry je pro vaše dítě dnešní cesta do školy bezpečná a zda pro ně nebude lepší zůstat doma v závětří. Tato informace se týká především rodičů dětí dojíždějících z větší dálky.