Aktuality

Týdenní plán 4. A od 6. 11. – 10. 11. 2017

Plán od 6. 11. – 10. 11. 2017

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 45

Pracovní sešit str. 26

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. Slovní druhy – zopakovat.

        Zopakovat slovesa – kategorie( osoba, číslo, čas ), skladební dvojice

Čítanka –  do str. 37

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 24 – 26, učebnice do  str. 36

PS Čtyřlístek do str. 28

Geometrie – Čtyřlístek do str. 50

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 15 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 10

Učebnice do str. 16 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 10

 

Učebnice do str. 26 ( zelený sešit )

PS str.  12

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

6.11. Čtvrtletní práce  z matematiky

 

7. 11. Čtvrtletní práce z českého jazyka

 

8. 11. Čtvrtletní práce z přírodovědy

 

9. 11. Čtvrtletní práce z vlastivědy

 

 

10. 11. Čtenářský deník za říjen

 

Děkuji všem, kteří přinesli sběr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 30. 10. – 3. 11. 2017

Plán od 30. 10. – 3. 11. 2017

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 45

Pracovní sešit str. 26

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. Slovní druhy – zopakovat.

        Zopakovat slovesa – kategorie( osoba, číslo, čas ), skladební dvojice

Čítanka –  do str. 37

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 24 – 26, učebnice do  str. 31

PS Čtyřlístek do str. 27

Geometrie – Čtyřlístek do str. 47

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 17 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 11

Učebnice do str. 15 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 10

 

Učebnice do str. 26 ( zelený sešit )

PS str. 12

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

3. 11. Sběr

 

6. 11. Přinést 5 vylisovaných listů ( napsat rodové i druhové jméno a místo nálezu – vzor  Přírodověda PS str. 11)

 

Čtvrtletní práce:

6. 11. Matematika

7. 11. Český jazyk

8. 11. Přírodověda

9. 11. Vlastivěda ( zeměpis, dějepis )

 

14. 11. Třídní schůzky od 17. hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4.A od 23. 10. – 27. 10. 2017

Plán od 23. 10. – 27. 10. 2017

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 42

Pracovní sešit str. 23

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. Slovní druhy – zopakovat.

        Zopakovat slovesa – kategorie( osoba, číslo, čas ), skladební dvojice

Čítanka –  do str. 37

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 24 – 26, učebnice do  str. 31

PS Čtyřlístek do str. 27

Geometrie – Čtyřlístek do str. 47

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 15 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 10

Učebnice do str. 15 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 10

 

Učebnice do str. 24 ( zelený sešit )

PS str. 10 a 11

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

24. 10. Učení podle daltonského plánu.

 

26.10  a 27. 10.  – podzimní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán od 16. 10 – 20. 10. 2017

Plán od 16. 10. – 20. 10. 2017

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 37

Pracovní sešit str. 21

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. Slovní druhy – zopakovat.

        Zopakovat slovesa – kategorie( osoba, číslo, čas ), skladební dvojice

Čítanka –  do str. 37

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 20, učebnice do  str. 31

PS Čtyřlístek do str. 23

Geometrie – Čtyřlístek do str. 47

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 15 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 10

Učebnice do str. 15 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 10

 

Učebnice do str. 17 ( zelený sešit )

PS str. 10

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

V pátek 20. 10. Přinést Čtenářský deník – jedna kniha za září.

 

26.10  a 27. 10.  – podzimní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4.A od 9. – 13. 10. 2017

Plán od 9. 10. – 13. 10. 2017

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 31

Pracovní sešit str. 18

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. Slovní druhy – zopakovat.

Čítanka –  do str. 33

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 17, učebnice do  str. 24

PS Čtyřlístek do str. 21

Geometrie – Čtyřlístek do str. 47

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 12 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 9

Učebnice do str. 15 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 9

 

Učebnice do str. 14 ( zelený sešit )

PS str. 9

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

 

11. 10. Výlet Koněpruské jeskyně ( cena 250 Kč )

Sraz ve třídě, odjezd v 8.00 hod, návrat na oběd.

S sebou svačinu, teplé oblečení, drobné kapesné.

 

V úterý budeme mít přírodovědu místo středy. Přinést zelené sešity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán na týden 2. – 8. 10.

Úterý 3. 10.

Turnaj v kopané v Radotíně (výběr chlapců z 6. a 7. ročníku)

Divadlo Minor (4.A, B)

 

Středa 4. 10.

Turnaj v kopané v Radotíně (výběr chlapců z 8. a 9. ročníku)

 

Pátek 6. 10.

Kurz plavání (3. A, B)

 

Týdenní plán 4. A od 2. 10. – 6. 10. 2017

Plán od 2. 10. – 6. 10. 2017

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 29

Pracovní sešit str. 16

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. 

Čítanka –  do str. 20

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 17

PS Čtyřlístek do str. 13

Geometrie – Čtyřlístek do str. 45

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 9 Příchod Slovanů ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 8/1,2

Učebnice do str. 7 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str.6 -7

 

Učebnice do str. 14 Rostliny ( zelený sešit )

PS str. 6 – 7

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

3. 10. Divadlo Minor 100 Kč (  s sebou svačinu, jízdenku, popř. drobné kapesné ). Návrat na oběd.

 

11. 10. Výlet Koněpruské jeskyně ( cena 250 Kč )