Aktuality

Novinky na webu

V rubrice Dokumenty najdete aktuální Školní řád, Řád školní družiny, Řád školní jídelny, Žádost o uvolnění žáka z výuky. Upravili jsme rubriky Organizace školního roku 2019/2020, Složení pedagogického sboru, Školskou radu a Spolek rodičů. V příštím týdnu doplníme Rámcový plán činností školy a aktualizujeme Přehled kroužků.

Připomínáme možnost zasílání informací o aktuálních příspěvcích na našem webu prostřednictvím e-mailu (v pravém sloupci).

Týdenní plán 16. 9. – 20. 9. 2019

Pondělí 16.9.

Úterý 17.9.

IV.A, VII.A, VIII. A, IX.A  – Chodovská tvrz

15:00 – 17:00 – Den otevřených dveří

17:00  – Třídní schůzky I. stupeň

17:30 – Třídní schůzky II. stupeň

Středa 18.9.

Čtvrtek 19.9.

Pátek 20.9.

Jak bude probíhat první den ve škole?

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 je plánováno na pondělí 9. září 2019 v 8 hodin před školou.

Konec vyučování:

  • žáci prvního ročníku v  10 hodin,
  • žáci 2. – 9. ročníku v 8.45 hodin. 

Zahájení vyučování

Vyučování ve školním roce 2018/2019 bude v naší škole slavnostně zahájeno v pondělí 3. září 2018 v 8 hodin před školou. Vyučování v 2. – 9. ročníku končí v 8.45 hod.

Následující den bude vyučování probíhat formou třídnických hodin (4 vyučovací hodiny), od středy 5. září 2018 bude probíhat vyučování dle stanoveného rozvrhu hodin (ve středu s výjimkou odpoledního vyučování).


K 30. 8. 2018 aktualizovány všechny záložky webu.

K 29. 8. 2018 aktualizována rubrika Kroužky a mimoškolní činnost pro školní rok 2018/2019 a rubrika Dokumenty (příloha ke školnímu řádu, Řád školní výdejny).

Ředitelské volno

  • Ve dnech 3. – 5. ledna 2018 je vyhlášeno ředitelské volno.
  • Školní výuka začíná v novém roce až v pondělí 8. ledna 2018. 

Týdenní plán 4. A od 18. 12. 2017 – 24. 12. 2018

Plán od 18. 12. – 24. 12. 2017

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 67(vzory  rodu ženského a středního )

Pracovní sešit str. 39

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 32, učebnice do  str. 47

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 36

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 24 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 15

Učebnice do str. 31 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 16, 17

 

Učebnice do str. 30 -31 ( zelený sešit )

PS str.  14  ( Referát o lesním zvířeti do 20. 12. )

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

Děkuji rodičům i dětem, kteří přinesli sběr.

18. 12. Vycházka do Prahy, návštěva výstavy v Betlémské kapli a trhů na Staroměstském náměstí. S sebou – 40 Kč na výstavu, teplé oblečení, svačinu, jízdenky, kapesné )

 

19. 12. Předvánoční setkání ( od 16. hodin – vánoční dílnička ve třídě, vystoupení 1. a 6. tříd u vánočního stromu, vánoční výstava, kavárna )

20. 12. Referáty z přírodovědy

21. 12. Kino – Přání k mání ( 100 Kč )

22. 12. Besídka ve třídě ( přinést jeden zabalený dárek pro spolužáka)

Zdobení stromečku v Chuchelském háji  (přinést jablko nebo mrkev )

 

Od 25. 12. 2017  – 7. 1. 2018 Vánoční prázdniny

 

Přeji rodičům a dětem pohodové Vánoce a šťastné vykročení do nového roku 2018.