Aktuality

Na vánoční trh do Lince pojedeme 19. prosince 2019

Adventní zájezd pro zájemce z 6. – 9. ročníku (a případně i jejich rodinné příslušníky) do Lince spojený s návštěvou zdejších trhů a Muzea budoucnosti se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince 2019. Předběžně přihlášení žáci obdrželi závazné přihlášky a pokyny k platbě (částku 820 Kč nutno uhradit do 4. listopadu 2019). Máme ještě několik volných míst, zájemci se mohou hlásit u p. učitele Hromádky.

Soutěž Pražský glóbus na naší škole

V letošním roce se mohou žáci 6. až 9. ročníku účastnit zeměpisné soutěže Pražský glóbus. Místní kolo se v naší škole bude konat ve dnech 22. – 23. října 2019. Bližší informace podá zájemcům p. učitel Tomáš Hromádka.

Spouštíme elektronické žákovské knížky pro II. stupeň

V následujících dnech obdrží žáci a zákonní zástupci žáků přihlašovací jména a hesla k elektronickým žákovským knížkám v systému Bakaláři.

V elektronické žákovské knížce najdete aktuální informace o prospěchu a chování žáků, plánované akce školy a další informace. Vstup do systému Bakaláři je možný přes webovou nebo mobilní aplikaci na adrese:

https://zschuchle.bakalari.cz

 

Školní časopis Hlásná trouba se hlásí o slovo!

Časopis Hlásná trouba bude vycházet i v letošním školním roce. První schůzka všech zájemců o členství v redakci časopisu se uskuteční ve čtvrtek 3. října 2019 ve třídě VIII. B o velké přestávce. Časopis bude vycházet v elektronické a tištěné podobě.

Vítáni jsou všichni zájemci, kteří by se chtěli seznámit s prací novináře, fotografové, nadšenci do výpočetní techniky z 5.  – 9. ročníku. Připomínáme, že redakční práce předpokládá nejenom aktivitu ve škole při redakčních schůzkách ale i jistou práci ve volném čase mimo školní vyučování (vstup do redakčního systému na internetu, příprava článků).

Tomáš Hromádka

Nezapomeňte – třídní schůzky

V úterý 17. 9. 2019 se koná od 15 do 17 hod. v naší škole den otevřených dveří, od 16.30 hod. probíhá ve školní jídelně schůzka členů Spolků rodičů, od 17 hod. jsou třídní schůzky na I. stupni (1. – 5. ročník), od 17:30 hod. na II. stupni (6. – 9. ročník). Srdečně zveme!

Novinky na webu

V rubrice Dokumenty najdete aktuální Školní řád, Řád školní družiny, Řád školní jídelny, Žádost o uvolnění žáka z výuky. Upravili jsme rubriky Organizace školního roku 2019/2020, Složení pedagogického sboru, Školskou radu a Spolek rodičů. V příštím týdnu doplníme Rámcový plán činností školy a aktualizujeme Přehled kroužků.

Připomínáme možnost zasílání informací o aktuálních příspěvcích na našem webu prostřednictvím e-mailu (v pravém sloupci).

Týdenní plán 16. 9. – 20. 9. 2019

Pondělí 16.9.

Úterý 17.9.

IV.A, VII.A, VIII. A, IX.A  – Chodovská tvrz

15:00 – 17:00 – Den otevřených dveří

17:00  – Třídní schůzky I. stupeň

17:30 – Třídní schůzky II. stupeň

Středa 18.9.

Čtvrtek 19.9.

Pátek 20.9.