Školní družina

Informace ze školní družiny

V minulém týdnu proběhla schůzka týkající se vylepšení herního prostoru pro školní družinu ve venkovním areálu Kazínská 8 za účasti místostarosty pana Martina Šimka, zástupců školy a paní architektky.

V průběhu jednání došlo k výběru vhodného místa pro přemístění herních prvků z objektu horní školy a samotné přestěhování by se mělo uskutečnit do konce dubna. Paní architektka zpracuje během příštího týdne návrh využití celého prostoru pro hry a zábavu. Zatím jsme vytipovali místo pro uložení sportovních potřeb a objednali stůl pro stolní tenis.

Jana Pěkná, vedoucí vychovatelka školní družiny

Maškarní masopustní veselí ve školní družině

V pondělí 26.2. vypuklo ve školní družině masopustní veselí. Příprava na tuto akci začala již minulý týden, kdy mnoho dětí si vyrábělo obličejové masky. Celé odpoledne se soutěžilo a tancovalo. Vyvrcholením byla promenáda o nejkrásnější masku. Odměna byla pro každého, takže nikdo nepřišel zkrátka. A jak jsme si to užili, se můžete podívat na foto.

(Pokračování textu…)

Vánoční besídka ve školní družině

Předvánoční shon se na malou chvíli zastavil 21. prosince v naší školní družině. Konala se zde každoroční Vánoční besídka. Děti nejprve předvedly své připravené vystoupení a společně si zazpívaly vánoční koledy. Následovalo rozbalování dárků, které jim Ježíšek zanechal. Všichni si užili tu správnou slavnostní předvánoční atmosféru.

(Pokračování textu…)

S drakem ve větru

Ve středu 18. 10. 2017 využily podzimní odpoledne děti ze ŠD k pouštění draků. Vítr sice někde pospával, ale draci létali i tak. Šikovní žáčci se totiž dali do zběsilého běhu jen proto, aby ukázali, že právě ten jejich drak umí létat co nejvýše a ve vzduchu vydržel co nejdéle.

(Pokračování textu…)

Sdělení školní družiny

Děti jsou rozděleny do pěti oddělení:

I.  oddělení – 1.A       školička herna ŠD                   Jana Pěkná

II. oddělení – 1.B       školička učebna 1.B                Marcela Kindlová

III. oddělení – 2.A     horní přístavba učebna 2.A     Hedvika Žemličková

IV. oddělení – 3.A     horní přístavba učebna 3.A     Jitka Davidová

V.  oddělení – 3.B     horní přístavba učebna 3.B     Pavla Ondráčková

Ranní družina začíná od úterý 5.9.2017 v 7:00 v nové školičce Kazínská 8 a tamtéž i koncová družina pro všechna oddělení. Příchod žáků 2.A, 3.A a 3.B do ranní družiny nejpozději do 7:30, kdy vychovatelka převádí žáky těchto tříd do jejich kmenových tříd.

 Ke slučování odpolední družiny bude docházet po 15:00 hod. Od této doby budou žáci všech oddělení v nové školičce Kazínská 8. Aktuální informace budou umístněny na vstupních dveřích školy a školičky. Jinak využívejte mobilní spojení :

školička (Kazínská) : 733 293 473

horní přístavba :      732 880 597

Platba za obědy a za družinu

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám připomněla přihlášení k odběru obědů ve Školní jídelně Radotín do 25. 8. 2017, současně prosím nezapomeňte zrušit trvalý příkaz k placení obědů v bývalé školní jídelně. Platby, které na náš účet již dorazily, budu postupně vracet na uvedené číslo účtu.

Poplatek za školní družinu ve výši 300 Kč plaťte na číslo účtu 19-131628359/0800 do 10. dne daného měsíce, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte.

Děkuji a přeji Vám příjemné zbývající dny letních prázdnin.

Mgr. Eliška Jančíková