Školní družina

Maškarní masopustní veselí ve školní družině

V pondělí 26.2. vypuklo ve školní družině masopustní veselí. Příprava na tuto akci začala již minulý týden, kdy mnoho dětí si vyrábělo obličejové masky. Celé odpoledne se soutěžilo a tancovalo. Vyvrcholením byla promenáda o nejkrásnější masku. Odměna byla pro každého, takže nikdo nepřišel zkrátka. A jak jsme si to užili, se můžete podívat na foto.

(Pokračování textu…)

Talentmanie ve školní družině

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 byl ve školní družině  slyšet velký potlesk nad scénkami, tanečky, kouzlením, hrou na hudební nástroje a zpěvem, které si děti připravily samy všem pro radost.Účinkujícím děkujeme za výborné výkony a těšíme se, čím nás překvapí v příštím roce.

(Pokračování textu…)

Vánoční besídka ve školní družině

Předvánoční shon se na malou chvíli zastavil 21. prosince v naší školní družině. Konala se zde každoroční Vánoční besídka. Děti nejprve předvedly své připravené vystoupení a společně si zazpívaly vánoční koledy. Následovalo rozbalování dárků, které jim Ježíšek zanechal. Všichni si užili tu správnou slavnostní předvánoční atmosféru.

(Pokračování textu…)

Turnaj v šachu a dámě

Jak je v naší školní družině zvykem, pokaždé v listopadu tu probíhá turnaj v šachu a dámě. Ani tento školní rok nebyl výjimkou. Děti hrály s velkým nadšením a bojovaly do poslední figurky.

(Pokračování textu…)

S drakem ve větru

Ve středu 18. 10. 2017 využily podzimní odpoledne děti ze ŠD k pouštění draků. Vítr sice někde pospával, ale draci létali i tak. Šikovní žáčci se totiž dali do zběsilého běhu jen proto, aby ukázali, že právě ten jejich drak umí létat co nejvýše a ve vzduchu vydržel co nejdéle.

(Pokračování textu…)

Sdělení školní družiny

Děti jsou rozděleny do pěti oddělení:

I.  oddělení – 1.A       školička herna ŠD                   Jana Pěkná

II. oddělení – 1.B       školička učebna 1.B                Marcela Kindlová

III. oddělení – 2.A     horní přístavba učebna 2.A     Hedvika Žemličková

IV. oddělení – 3.A     horní přístavba učebna 3.A     Jitka Davidová

V.  oddělení – 3.B     horní přístavba učebna 3.B     Pavla Ondráčková

Ranní družina začíná od úterý 5.9.2017 v 7:00 v nové školičce Kazínská 8 a tamtéž i koncová družina pro všechna oddělení. Příchod žáků 2.A, 3.A a 3.B do ranní družiny nejpozději do 7:30, kdy vychovatelka převádí žáky těchto tříd do jejich kmenových tříd.

 Ke slučování odpolední družiny bude docházet po 15:00 hod. Od této doby budou žáci všech oddělení v nové školičce Kazínská 8. Aktuální informace budou umístněny na vstupních dveřích školy a školičky. Jinak využívejte mobilní spojení :

školička (Kazínská) : 733 293 473

horní přístavba :      732 880 597