Mimoškolní činnost

Pomůžete Adélce?

Pomozme společně Adélce, žákyni naší školy a ostatním pacientům se zrakovým postižením. Můžeme přispět finančním darem na zakoupení přístroje Flare meter.

(Pokračování textu…)

Co dělají naše děti, když jsou on – line?

Téměř 27 % dětí ve věku 7 – 17 let dostalo v roce 2019 on -line nabídku setkat se s osobou, kterou znali pouze na internetu, následně pak cca 70 % dětí takovou schůzku absolvovalo. Věděli jste, že více než 56 % českých rodičů se nijak nezajímá o to, čemu se věnují jejich děti na internetu? (Pokračování textu…)