5. B

Dalton na Hradě_5AB

Ve středu 4.3. obě páté třídy navštívily Jízdárnu Pražského hradu. Koná se tu velkolepá výstava Hrady a zámky objevované a opěvované. Viděli jsme na 600 nejvýznamnějších a nejkrásnějších exponátů z celé České republiky.Největší perlou byl relikviář sv. Maura z Bečova, či obrazy Mistra Theodorika.

Výstava probíhá do 15.3., takže pokud ji také chcete navštívit, pospěšte.

(Pokračování textu…)