2.A

Týdenní plán 2. A od 27. 6. 2016 – 30. 6. 2016

 Plán od 27. 6. –  30. 6. 2016

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazyk 

 

Matematika

 

 
Prvouka 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

V pondělí až ve  středu končí vyučování v 11.45 hod.

Ve čtvrtek v 9, 00 hod.

 

28. 6. Memoriál Jaroslava Haunera – orientační závod  – s sebou svačinu, pití, vhodnou obuv, pláštěnku  tužku )

 

29. 6. Bláznivý den ( 10 Kč ) – sportovní a bláznivé oblečení, budeme na školním hřišti

Vyhodnocení soutěže ve sběru.

 

Prosím odevzdejte mi přihlášky na plavecký výcvik.

 

30. 6. Vysvědčení – Hurá prázdniny !!!!!!

Přinést desky na vysvědčení.

 

Děkuji všem rodičům za spolupráci se školou. Přeji Vám i Vašim dětem příjemné prožití prázdnin a budu se těšit v září na viděnou.

 

Týdenní plán 2.A od 18.6. – 22. 6. 2016

 Plán od 20. 6. –  24. 6. 2016

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykVybírání učebnic

 

Matematika

 

Nácvik na akademii
Prvouka 

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

 

20. 6. Školní výlet – Včelín – Ořech ( 50 Kč )

Sraz v 8 hodin ve třídě, s sebou  – vhodné oblečení podle počasí, svačinu, pití, drobné kapesné. Kdo ještě nezaplatil, přinese peníze.) návrat na oběd.

Děkuji paní Martině Jandečkové za sponzorský dar, kterým uhradím dětem dopravu autobusem. Děti budou platit pouze vstup do Včelína.

 

21. 6. Odevzdání Žákovských knížek – doplňte prosím omluvené hodiny.

 

22. 6.  Generálka na akademii 3. – 9. třídy v divadle Kalich. Odjezd do divadla bude upřesněn v pondělí. Pozor – návrat mezi 12.30 – 13.hod.

 

 

22. 6.  Akademie 2. tříd v tělocvičně od 17 hodin

Sraz v mezi 16.00 – 16.30 hod. ve třídě. Můžete si děti vyfotit.

 

 

 

27. 6. Odevzdávání učebnic

 

28. 6. Memoriál Jaroslava Haunera – orientační závod

 

29. 6. Bláznivý den ( 10 Kč )

 

30. 6. Vysvědčení – Hurá prázdniny !!!!!!

 

 

Týdenní plán od 30. 5. – 3. 6. 2016

Plán od 30. 5. –  3. 6. 2016

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk 119 ( slovní druhy, předložky )

Pracovní sešit 40

Čítanka do str. 121

Pracovní sešit 11

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 61

Minutovky můžete počít do konce

PrvoukaUčebnice 68

Pracovní sešit 40

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

1.6. Mezinárodní den dětí –  Kino Radotín (40 Kč Malý princ )

 

7. 6. Focení ( promluvte s dětmi, kolikrát se mohou dát vyfotit , zapište do Sdělníčku )

 

7. 6. Závěrečná práce z Prvouky ( adresa, datum narození, lidské tělo, hodiny , společenství vody – živočichové )

 

8. 6. Závěrečná práce z Českého jazyka ( diktát, tvrdé a měkké souhlásky, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, číslovky, citoslovce, slova citově zabarvená, slova nadřazená, slabiky dě, tě ,ně …, znaménka na konci věty, rýmy, čtení s porozuměním )

 

9. 6. Závěrečná práce z Matematiky ( + – do 100. Násobení do 100, výstaviště, šipky, obsah a obvod, slovní úlohy typu několikrát více -méně, o několik více – méně, pavučinky, děda Lesoň )

 

10. 6. Léto – interaktivní program ( 50 Kč )

 

13. 6. Kostýmová zkouška na akademii ( přinést vlastní kostýmy )

 

14. 6. Čtenářské deníky ( nejméně 6 knížek )

 

16. 6. Pedagogická rada – uzavření známek

 

20. 6. Školní výlet – Včelín – Ořech ( 50 Kč )

 

22. 6.  Akademie v tělocvičně od 17 hodin

 

27. 6. Odevzdávání učebnic

 

28. 6. Memoriál Jaroslava Haunera – orientační závod

 

29. 6. Bláznivý den

 

30. 6. Vysvědčení – Hurá prázdniny !!!!!!

 

Děkuji rodičům i dětem, kteří přinesli sběr.

Týdenní plán 2. A od 23. 5. – 27. 5. 2016

Plán od 23. 5. –  27. 5. 2016

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk 117 ( slovní druhy, předložky )

Pracovní sešit 36

Čítanka do str. 117

Pracovní sešit 11

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 45

Minutovky můžete počít do konce

PrvoukaUčebnice 66

Pracovní sešit 39

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

26. 5. – konzultační hodiny ( 14 – 18 hod. )

 

 

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

Týdenní plán 2. A od 16. 5. – 20. 5. 2016

Plán od 16. 5. –  20. 5. 2016

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk

Pracovní sešit

Čítanka do str.

Pracovní sešit

 

Matematika

 

Matematika 3. díl

Minutovky můžete počít do konce

PrvoukaUčebnice

Pracovní sešit

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

16. 5. – 20. 5. ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Sraz  : v 8 hodin na Náměstí Omladiny

Odjezd  : v 8:30 hod.

Příjezd : 13 – 14 hod.  ke škole

 

Při odjezdu odevzdat léky a potvrzení o bezinfekčnosti s datem 16. 5. 2016

S sebou : svačinu, pití, igelitový sáček na nevolnost,

Přezutí do objektu – vše v malém batohu.

 

 

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

Týdenní plán od 9. 5. – 13. 5. 2016 2. A

Plán od 9. 5. –  13. 5. 2016

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk do str. 111. Párové souhlásky, podstatná jména

Pracovní sešit do str.32

Čítanka do str. 113

Pracovní sešit č. 4 str. 2 – 5

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 37 ( obvod, obsah, geometrie na desce, mnohoúhelníky )

Minutovky můžete počít do konce

+ – do 100 Opakovat násobilku 9, + dělení, orientace v čase

PrvoukaUčebnice do str. 63

Pracovní sešit do str. 37

Život v tekoucí vodě, život v rybníce

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Prosím zkontrolujte dětem hlavy. Ve třídě se opět objevily vši.

 

Do pátku přinést krabici od bot, stačí bez víka.

 

 

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

Týdenní plán 2. A od 2. 5. – 6. 5. 2016

Plán od 2. 5. –  6. 5. 2016

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk do str. 105. Párové souhlásky.

Pracovní sešit do str. 29

Čítanka do str. 109

Pracovní sešit č. 3 str. 24 – 25

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 33 ( obvod, obsah, geometrie na desce, mnohoúhelníky )

Minutovky můžete počít do konce

Násobilka 7 a 8 umět vyjmenovat násobky + dělení

+ – do 100 Opakovat násobilku 9, + dělení, orientace v čase

PrvoukaUčebnice do str. 59

Pracovní sešit do str. 36

Jsem cyklista, voda – pokusy s vodou, potravní řetězec

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Prosím zkontrolujte dětem hlavy. Ve třídě se opět objevily vši.

 

 V pondělí přinést ořezanou tužku a pravítko !!!!

 V pondělí přinést Čtenářské deníky – nejméně 5 knih.

 

Ve středu přinést ponožku, 2 knoflíky, větší jehlu a nitě.

 

Přinést přihlášku na ŠVP a Posudek o zdravotní způsobilosti. ( do konce týdne )

 

Dopište dětem do Žákovských knížek zameškané hodiny. Děkuji.

 

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

Týdenní plán 2. A od 25. 4. – 29. 4. 2016

 Plán od 25. 4. –  29. 4. 2016

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk do str. 103. Párové souhlásky.

Pracovní sešit do str. 27

Čítanka do str. 105

Pracovní sešit č. 3 str. 23

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 27 ( obvod, obsah, geometrie na desce, mnohoúhelníky )

Minutovky můžete počít do konce

Násobilka 7 a 8 umět vyjmenovat násobky + dělení

+ – do 100 Opakovat násobilku 1 – 8

PrvoukaUčebnice do str. 53

Pracovní sešit do str. 35

Jsem cyklista, voda – pokusy s vodou

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Prosím zkontrolujte dětem hlavy. Ve třídě se opět objevily vši.

 

 V pondělí přinést ořezanou tužku a pravítko !!!!

 

Ve středu přinést ponožku, 2 knoflíky, větší jehlu a nitě.

 

28. 4. Knižní veletrh KNIHOMOL

 

Dopište dětem do Žákovských knížek zameškané hodiny. Děkuji.

 

Děkuji dětem a rodičům, kteří přivezli sběr.

 

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

Týdenní plán 2. A 18. 4. – 22. 4. 2016

Plán od 18. 4. –  22. 4. 2016

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk do str. 99 Slova citově zabarvená, slovesa

Pracovní sešit do str. 25

Čítanka do str. 105

Pracovní sešit č. 3 str. 23

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 25 ( obvod, obsah, geometrie na desce )

Minutovky můžete počít do konce

Násobilka 7 a 8 umět vyjmenovat násobky + dělení

+ – do 100 Opakovat násobilku 1 – 8

PrvoukaUčebnice do str. 53

Pracovní sešit do str. 33

Voda, pokusy s vodou.

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Prosím zkontrolujte dětem hlavy. Ve třídě se opět objevily vši.

 

 V pondělí přinést ořezanou tužku a pravítko !!!!

 

V úterý 19. 4. třídní schůzky v 17 hodin

 

Ve středu 20. 4.  projekt Voda ( sraz v 8 hodin před školou, s sebou sportovní oblečení, pláštěnku, svačinu, blok a tužku. Návrat na oběd)

 

28. 4. Knižní veletrh – od pondělí děti mohou nosit knížky

 

Dopište dětem do Žákovských knížek zameškané hodiny. Děkuji.

 

 

Týdenní plán 2. A od 11. 4. – 15. 4. 2016

Plán od 11. 4. –  15. 4. 2016

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČeský jazyk do str. 97 Slova citově zabarvená, slovesa

Pracovní sešit do str. 23

Čítanka do str. 101

Pracovní sešit č. 3 str. 21

 

Matematika

 

Matematika 3. díl do str. 21

Minutovky 20 ( bez dělení )

Násobilka 7 a 8 umět vyjmenovat násobky

+ – do 100 Opakovat násobilku 1 – 8

PrvoukaUčebnice do str. 51

Pracovní sešit do str. 32

Jsem cyklista, osvojení základů silničního provozu

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Prosím zkontrolujte dětem hlavy. Ve třídě se opět objevily vši.

 

11. 4. Písemná práce z matematiky ( +, – do 100 s přechodem přes desítku, násobení 1 – 8, slovní úlohy, geometrie – body, úsečky, měření úseček )

 

Přinést ořezanou tužku a pravítko !!!!

 

12. 4. Písemná práce z českého jazyka ( tvrdé a měkké slabiky, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě mě,

Pravopis ú,ů, ABECEDA, věta jednoduchá a souvětí)

 

 

 

19. 4. Třídní schůzky od 17 hodin ve třídě

 

28. 4. Knižní veletrh – od pondělí děti mohou nosit knížky