2.B

2.B Týdenní plán 27.6. – 30.6.2016

Týdenní plán

 

27.6. – 30.6.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazyk 
Matematika

 

 
Prvouka 
Domácí úkoly

 

 

 

Akce, informace

 

 

 

 

V pondělí až ve  středu končí vyučování v 11.45 hod.

 

 

 

28. 6. Memoriál Jaroslava Haunera – orientační závod  – s sebou svačinu, pití, vhodnou obuv, pláštěnku, tužku )

 

 

 

29. 6. Bláznivý den  – sportovní a bláznivé oblečení, budeme na školním hřišti

 

Vyhodnocení soutěže ve sběru.

 

 

 

Prosím odevzdejte vyplněné přihlášky na plavecký výcvik – nejpozději do 29.6.2016

 

 

 

30. 6. Vysvědčení – do 9:00 hod

( přinést desky na vysvědčení)

 

 

 

Všem Vám přeji krásné léto a dětem, ať si užijí prázdniny a děkuji Vám za spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B Týdenní plán 19.6. – 24.6.2016

Týdenní plán

19.6. – 24.6.2016

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykOpakování

 

Matematika

 

Opakování
PrvoukaOpakování

 

 

Akce, informace

 

20.6. – školní výlet – Včelín – Ořech – Tímto moc děkuji za sponzorský dar od manželů Stuck, ze kterého uhradím v plné výši dopravu a vstup. Děti nebudou nic doplácet. Současně použiji zbývající prostředky na dárek na konec školního roku.

Ještě jednou děkujeme.

Sraz normálně ve třídě, odjezd autobusu v 8:00 hod. Návrat na oběd. S sebou svačinu, pití, kapesné, popř.pláštěnku.

21.6. – odevzdat vygumované a zalepené učebnice

22.6. – celé dopoledne divadlo Kalich – shlédnutí generálky vyšších ročníků

22.6. – Akademie 2.A, 2.B a taneční kroužek – od 17:00 hod v tělocvičně

24.6. – poslední termín na odevzdání učebnic (vygumované, zalepené)

28.6. – Memoriál Jana Haunera – orientační běh v Chuchelském háji

29.6. – Bláznivý den – bláznivé sportovní oblečení – soutěže na hřišti u školy

30.6. – vysvědčení a PRÁZDNINY

2.B Týdenní plán 13. – 17.6.2015

Týdenní plán

 

13.6. – 17.6.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 117

Pracovní sešit do str. 37

Čítanka – nemusí už nosit. Vygumovat, zalepit, připravit na odevzdání.

Mimočítanková četba

Pracovní sešit do str. 22

 

Matematika

 

Učebnice do str. 49
PrvoukaUčebnice do str. 65

Pracovní sešit do str. 37

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

20.6. – školní výlet – Včelín – Ořech – Tímto moc děkuji za sponzorský dar od manželů Stuck, ze kterého uhradím v plné výši dopravu a vstup. Děti nebudou nic doplácet. Současně použiji zbývající prostředky na dárek na konec školního roku.

Ještě jednou děkujeme.

 

13.6. – kostýmová zkouška na akademii (přinést si převlečení)

22.6. – Akademie – od 17:00 hod v tělocvičně

27.6. – odevzdání učebnic (vygumované, zalepené)

28.6. – Memoriál Jana Haunera – orientační běh

29.6. – Bláznivý den

30.6. – vysvědčení a PRÁZDNINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B Týdenní plán 6.6. – 10.6.2016

Týdenní plán

 

6.6. – 10.6.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 115 ( párové souhlásky, podstatná jména, slovesa, předložky, spojky)

Pracovní sešit do str. 35

Čítanka – nemusí už nosit. Vygumovat, zalepit, připravit na odevzdání.

Mimočítanková četba

Pracovní sešit do str. 21

 

Matematika

 

Učebnice do str. 45
PrvoukaUčebnice do str. 65

Pracovní sešit do str. 37

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

20.6. – školní výlet – Včelín – Ořech – Tímto moc děkuji za sponzorský dar od manželů Stuck, ze kterého uhradím v plné výši dopravu a vstup. Děti nebudou nic doplácet. Současně použiji zbývající prostředky na dárek na konec školního roku.

Ještě jednou děkujeme.

6.6. – závěrečná práce z prvouky (adresa, datum narození, lidské tělo, hodiny, společenství vody – živočichové)

7.6. – focení (celotřídní foto + ať si děti rozmyslí, jaké budou chtít skupinky)

8.6. – závěrečná práce z Českého jazyka (diktát, tvrdé a měkké souhlásky, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, číslovky, citoslovce, slova citově zabarvená, slova nadřazená, slabiky dě, tě, ně…, druhy vět, rýmy, čtení s porozuměním)

9.6. – závěrečná práce z Matematiky (+- do 100, násobení, dělení, sl. Úlohy několikrát více/méně, děda Lesoň)

10.6. – Léto – interaktivní program (vybírám 50,- Kč)

13.6. – kostýmová zkouška na akademii (přinést si převlečení)

22.6. – Akademie – od 17:00 hod v tělocvičně

27.6. – odevzdání učebnic (vygumované, zalepené)

28.6. – Memoriál Jana Haunera – orientační běh

29.6. – Bláznivý den

30.6. – vysvědčení a PRÁZDNINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B Týdenní plán 30.5. – 3.6.2016

Týdenní plán

 

30.5. – 3.6.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 114( párové souhlásky, podstatná jména, slovesa, předložky, spojky)

Pracovní sešit do str. 31 – 32

Čítanka do str. 125

Pracovní sešit č.4 str. 18 – 19

 

Matematika

 

Učebnice do str. 44
PrvoukaUčebnice do str. 61

Pracovní sešit do str. 37

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Děkuji rodičům, kteří přinesli sběr.

Prosím rodiče, kteří by se mohli o prázdninách postarat o naši Bublinku, aby se mi ozvali.

Děkuji.

Změna termínu konzultačních hodin – 31.5. 14,00 – 17,00 hod – náhradní termín konzultačních hodin – vzhledem k tomu, že jsme v případě problémů v kontaktu, nepotřebuji aktuálně nic řešit. Pokud byste měli zájem řešit nějaký problém vy, spojte se se mnou nejlépe telefonicky a domluvíme si čas konzultace. Děkuji.

1.6. – Mezinárodní den dětí – kino Radotín ( vybírám 40,- Kč, „Malý princ“)

6.6. – závěrečná práce z prvouky (adresa, datum narození, lidské tělo, hodiny, společenství vody – živočichové)

7.6. – focení (celotřídní foto + ať si děti rozmyslí, jaké budou chtít skupinky)

8.6. – závěrečná práce z Českého jazyka (diktát, tvrdé a měkké souhlásky, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, číslovky, citoslovce, slova citově zabarvená, slova nadřazená, slabiky dě, tě, ně…, druhy vět, rýmy, čtení s porozuměním)

9.6. – závěrečná práce z Matematiky (+- do 100, násobení, dělení, sl. Úlohy několikrát více/méně, děda Lesoň)

10.6. – Léto – interaktivní program (vybírám 50,- Kč)

13.6. – kostýmová zkouška na akademii (přinést si převleky)

20.6. – školní výlet – Včelín – Ořech (vybíranou částku upřesním)

22.6. – Akademie – od 17:00 hod v tělocvičně

27.6. – odevzdání učebnic (vygumované, zalepené)

28.6. – Memoriál Jana Haunera – orientační běh

29.6. – Bláznivý den

30.6. – vysvědčení a PRÁZDNINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B Týdenní plán 23.5. – 27.5.2016

Týdenní plán

 

23.5. – 27.5.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 110 ( párové souhlásky, podstatná jména, slovesa)

Pracovní sešit do str. 33

Čítanka do str. 122

Pracovní sešit č.4 str. 16

 

Matematika

 

Učebnice do str. 37
PrvoukaUčebnice do str. 61

Pracovní sešit do str. 37

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

23.5. – sportovní dopoledne  na hřišti Čechoslovanu v Chuchli – sportovní oblečení, batůžek, svačina, pití, pláštěnka podle počasí. Návrat do školy cca v 11,00 hod a pokračování výuky – s sebou penál.

Změna termínu konzultačních hodin – 31.5.  14,00 – 18,00 hod – náhradní termín konzultačních hodin – vzhledem k tomu, že jsme v případě problémů v kontaktu, nepotřebuji aktuálně nic řešit. Pokud byste měli zájem řešit nějaký problém vy, spojte se se mnou nejlépe telefonicky a domluvíme si čas konzultace. Děkuji.

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B Týdenní plán 9.5. – 13.5.2016

Týdenní plán

 

9.5. – 13.5.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 107 ( párové souhlásky, podstatná jména)

Pracovní sešit do str. 31

Čítanka do str. 120

Pracovní sešit č.4 do str. 6

 

Matematika

 

Učebnice do str. 34 ( začínáme dělit, geometrie na desce)
PrvoukaUčebnice do str. 59

Pracovní sešit do str. 36

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B Týdenní plán 2.5. – 6.5.2016

Týdenní plán

 

2.5. – 6.5.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 104 ( párové souhlásky)

Pracovní sešit do str. 28

Čítanka do str. 118

Pracovní sešit č.4 do str. 4

 

Matematika

 

Učebnice do str. 27 ( začínáme dělit, geometrie na desce)
PrvoukaUčebnice do str. 56

Pracovní sešit do str. 35

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B Týdenní plán 25.4. – 29.4.2016

Týdenní plán

 

25.4. – 29.4.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 102 ( párové souhlásky)

Pracovní sešit do str. 27

Čítanka do str. 109

Pracovní sešit do str. 31

 

Matematika

 

Učebnice do str. 25 ( začínáme dělit)
PrvoukaUčebnice do str. 55

Pracovní sešit do str. 34

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Děkuji všem rodičům, kteří přivezli sběr.

28.4.- „Knižní bazar – Knihomol“

16. – 20. 5.  Škola v přírodě

7. 6. Focení

22. 6.  Akademie v tělocvičně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.B Týdenní plán 18.4. – 22.4.2016

Týdenní plán

 

18.4. – 22.4.2016

 

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykUčebnice do str. 99 ( Slova citově zabarvená, slovesa)

Pracovní sešit do str. 24

Čítanka do str. 106-107

Pracovní sešit do str. 24-25

 

Matematika

 

Učebnice do str. 18 – násobilka 8

Umět vyjmenovat násobky, procvičovat násobilku.

Dělit budeme později!!

+ – do 100

PrvoukaUčebnice do str. 55

Pracovní sešit do str. 34

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Už nebudu kontrolovat čtenářské deníky, ale nadále je nutné, aby vám děti doma četly. Nechte si následně převyprávět, o čem text pojednával.

18.4. – písemná práce z prvouky (měsíce v roce, mé jméno a adresa, telefonní čísla – záchranka, policie, hasiči, rychlá pomoc, vybavení cyklisty a pravidla silničního provozu pro cyklisty do 10 let)

19.4. – od 17:00 hod třídní schůzky ve třídě

Středa 20.4. – projekt „Voda“ (sraz v 8:00 hod před školou, s sebou sportovní

Od pondělí 28.4. děti mohou nosit knížky, které už nechtějí na tzv. „Knižní bazar – Knihomol“ (možná se vaše knížka bude hodit někomu jinému a naopak…).