3.B

prázdniny

Vážení rodiče a děti,

přeji Vám všem krásné a zejména zasloužené prázdniny plné odpočinku, pohody a krásných zážitků.

Moc, moc, moc chválím děti za práci v celém školním roce. Bylo mnoho práce a opravdové dřiny. Vážím si toho a zároveň jsem také ráda, že se nám podařilo vytvořit soudržnou partu. Vaši andílci jsou skvělí.

Vám, milí rodiče, děkuji za spolupráci, komunikaci a za práci s Vašimi miláčky. Byl to dobrý i náročný rok.

Děkuji Vám a těším se na další rok

Jana Miškovská

pozn.: v přípravném týdnu, tj. od 28. 8. 2017,vložím příspěvek na stránky /seznam pomůcek – mnoho jich nebude/, abychom nebyli ve stresu a začali v klidu školní rok.

plán 19.6. – 30. 6.

Akademie – bílá košile, černé kalhoty/legíny, sluneční brýle. Sluneční brýle nutné nosit do školy denně – nácvik.

21. 6. středa – generální zkouška v divadle Kalich, děti budou mít u sebe oblečení, brýle, svačinu a pití, kartu či lístky na MHD

23. 6. pátek od 17.00 hodin Akademie školy, sraz žáků v 16:30 hod na místě – divadlo Kalich.

lístky na Akademii – možnost koupit u vyučujícího, 2 lístky na dítě do pondělí 19. 6.. Lístky, které se neprodají, budou k dispozici všem ostatním nad počet. Cena lístku 100,-Kč/osoba.

V následujících dnech se budeme věnovat výběru, předávání i přejímání učebnic, úklidu třídy apod. Budeme také vyhodnocovat Daltona a vyrábět “knížku” ilustrací pražských pověstí -výstupní práce.Další příjemnou povinností bude hodnocení a sebehodnocení.

Vyučování končí po 5.vyuč. hod – tj. ve 12:40 hodin

26. 6. – pondělí –  parníkem za památkami Prahy – 120,- Kč/dítě

 

týdenní plán 12. 6 – 16. 6.

nácvik na Akademii – všichni mají mít bílé košile, černé kalhoty /dívky legíny/ a sluneční brýle

do pátku 16. 6. odevzdat ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY – podepsané, zkontrolované včetně omluvenek. Dopište, prosím, jestliže budou děti chybět do 16. 6. omluvenku předem. Děkuji Vám.

Zároveň Vám moc prosím o zaslání 500,- Kč do třídního fondu. Fond je již zcela vyčerpaný a také přečerpaný z výletu. Ráda bych dětem koupila knížku ,cvičný pracovní sešit na prázdniny a také sešity a pomůcky na příští školní rok. Budeme se také loučit s Filípkem.

Z učiva – opakování, procvičování učiva, sebehodnocení, plány na prázdniny.

týdenní plán 29. 65. – 2. 6.

V tomto týdnu budeme procvičovat / opakovat učivo.

Píšeme závěrečné písemné práce:

út 30. 5. – matematika

st 31. 5. – český jazyk

pá 2. 6. – prvouka

Okruhy i s učivem mají děti zapsány ve školních sešitech.

1. 6. – Den dětí – jdeme do kina na “Mimi šéf”, prosím o vstupné 100,-Kč.

V pátek děti dostanou detailní rozpis a pokyny ke školnímu výletu.

NOSIT STÁLE ČÍTANKU!!!

plán práce do 26. 5. 2017

Čj – pracovní sešit do str. 40, tzn. vypracován celý, dále budeme pracovat na okopírovaných pracovních listech, ve školním sešitě.

Připravujeme se na závěrečné písemné práce: vyjmenovaná slova, podmět s přísudkem, určování mluvnických kategorií – pád, číslo, rod u podst. jmen a osoba, číslo, čas u sloves, skloňování a časování ohebných slovních druhů, změna času u sloves. Zejména upozorňuji na určování slovních druhů.

Čtení – pracovní sešit do str. 30, učebnice mají děti ve škole, pracovní sešit nosíme do školy každý den

Matematika – pracovní sešit do str.48, tzn. vypracovaný celý, Čtyřlístek geometrie – nutné kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, tužka č.3. Dále budeme pracovat na pracovních listech a ve školním sešitě.

Ve školním sešitě bude také procvičování učiva na závěrečnou písemnou práci.

Prvouka – opakovací test Pravěk – děti měly za úkol si o víkendu pravěk zopakovat z učebnice. V případě neúspěchu si mohou test opravit. Učivo ze života rostlin.

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH PÍSEMNÝCH PRACÍ UPŘESNÍM.

Konzultační hodiny čtvrtek 25. 5. 14:00 – 18:00 – V případě zájmu si, prosím, objednejte termín. Děkuji za pochopení.

Plánované akce – 12. 6. FOCENÍ

7. – 8. 6. výlet kemp OSTROV Zadní Třebáň

 

týdenní plán 1. – 5. 5.

  1. 5.  státní svátek

Dokončení testování žáků 3.tříd – KALIBRO. O výsledcích Vás budu informovat, až budou k dispozici.

Čj – procvičování učiva – slovní druhy, mluvnické kategorie, pravopis, vše viz “Bible” na čj /pozn. minulý týden doplněn zápis v sešitě B/.

PS do str. 29, učebnice do str. 139

M – procvičování početních operací +, – x, /, písemně i pamětně, geometrické útvary a tělesa – jehlan

PS do str. 37, učebnice do str. 90

V PŘÍŠTÍM TÝDNU SE KONAJÍ ŠKOLNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

do pátku 5. 5. děti přinesou: kšiltovku a triko bez nápisu, obrázku či potisku a to ve státních barvách Španělska – tj. červená a žlutá.

 

týdenní plán 17. 4. – 21. 4.

17. 4. Velikonoční pondělí – volný den

18. 4. prevence Policie ČR – doprava

sběr papíru

Čj – opakování slovní druhy: podst. jm., příd. jm, číslovky, slovesa,

zaměření na zájmena, předložky v textu.

PS do str. 27, učebnice do 139

Čítanka – vynálezy, Ve světě přírody – str. 114

21. 4.  ODEVZDAT ČTENÁŘSKÝ DENÍK

M – PS do str. 28, Čtyřlístek I. díl – geometrie – dokončení PS,

Čtyřlístek II. díl – převody jednotek str. 26 – 27

Prv – PS 30 – 31 Velikonoce – opakování

týdenní plán 10. 4. – 13. 4.

Čj – procvičování učiva, nové učivo – přídavná jména

učebnice do str. 128,

M – matematické hrátky – procvičování učiva, zlomková část = podíl kruhu

Prv – písemná práce 3. čtvrtletí, Velikonoce

středa 12. 4. – VELIKONOČNÍ POSEZENÍ  

Budeme si s dětmi vyrábět sami pomazánky /svačinu/, které si děti zvolily. Společně si také posedíme a popovídáme. Suroviny dětem nakoupím.

Každý si odnese malý velikonoční dárek.

Dětem, rodičům a celým Vašim rodinám přeji krásné prožití velikonočních svátků plných smíchu, radosti a pohody.

 

 

plán práce do 7. 4. 2017

V týdnu 27. 3. – 31. 3. 2017 budeme ve všech předmětech procvičovat a opakovat osvojené učivo.

Připravujeme se na písemné práce za 3. čtvrtletí.

Děti mají DÚ z Prv na pondělí 3. 3. – viz pracovní sešit.

TÝDEN 3. 4. – 7. 4.

Čj – učebnice do str. 129, pracovní sešit do str. 25

– slovní druhy, určování mluvnických kategorií, pods. jm. a slovesa, základní skladební dvojice, pravopis

Čítanka – pracovní sešit do str. 16

M – učebnice do str. 81, PS do str. 25, Čtyřlístek do str. 33

– upozorňuji na zlomkovou část a na správné vyjádření rovnice ze slovní úlohy.

Prv – dú z pracovního sešitu / PS do str. 25 /,

+ Velikonoce PS str 30 – 31

TERMÍNY PÍSEMNÝCH PRACÍ UPŘESNÍM.

PŘEJI DNY PLNÉ KLIDU A SLUNÍČKA A TAKÉ VESELÝCH DĚTÍ.

týdenní plán 20. 3. – 24. 3.

20. 3. děti odevzdají podepsané a zkontrolované PS z M do str. 25, podepsané zkontrolované ŽK a Diktáty – oprava s odůvodněním.

kružítko na M – od pondělí stále i s rýsovacími potřebami

21. 3. – úterý – ZOO – bus platíme z třídního fondu

M – převody jednotek, písemné početní operace, PS do 27

geometrie – koule, kruh kružnice

Čj – PS do str. 19, učebnice do str. 123

Budeme psát slohové cvičení – osnova, co je odstavec.