Ročník 2017-2018

Týdenní plán 4. A od 26. 2. – 4. 2. 2018

Plán od 26. 2. – 4. 3. 2018

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – Ps str. 14, učebnice str. 106

( Podmět a přísudek holý a rozvitý, základ věty, souvětí )

      

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 64

Ps str. 10

 

PS  Čtyřlístek – Ps str. 12 ( písemné násobení víceciferným činitelem )

Geometrie –  str. 39

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 18 ( Příprava na projekt shánět materiál o Karlově universitě a Karlštejně  – rok 1348 )

Učebnice do str. 35  (Zemědělství ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 43 ( zelený sešit )

PS str. 21

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko )

 

Pondělí – 26. 2. Čj -Opakování vzorů podstatných jmen

 

Čtvrtek – 1. 2. Matematika – opakování  (násobení, obvod, obsah, rovnice, závorky, pavučinky, pyramidy, slovní úloha  )

 

6. 3. Velikonoce, aneb jaro vítej. Hudební pořad v tělocvičně ( platí škola )

 

 

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet ( cena  390 Kč peníze do konce týdne ) Návrat kolem 14. hodiny

 

27. 3. Jarmark ( od 13 – 18 hodin )

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B týdenní plán

Velikonoční jarmark – prosím nosit pomůcky na výrobky: vyfouknutá i rozbitá /poloviny/ vajíčka, proutí, zbytky filcu a stuh. Prosím o zapůjčení tavicích pistolí – náboje dokoupím z třídního fondu.

Děti chodí s různými nápady. Vítáme i výrobky z domova např. šperky, ozdoby.

Čj – slovesa – slovesný způsob, časování, mluvnické kategorie, zvratná slovesa. Přísudek a podmět.

M – převody jednotek, dělení, násobení, zlomky, rovnice a slovní úlohy

Geo – konstrukce trojúhelníku – rovnostranný, rovnoramenný trojúhelník

Vl – Lucemburkové

– ekosystém pole, prezentace referátů zvířat /práce ve dvojicích/

Výlet – přihlášky rozdány, je nutné ústřižky odevzdat a přinést peníze

školní projekt – založení Nového města Karlem IV., život Karla IV.

Změna termínu ŠVP – 28. 5. – 1. 6. 2018 – Špindlerův mlýn

3.A – Týdenní plán

3.A TÝDENNÍ PLÁN

19.2.- 23.2. 2018

_____________________________________________

Český jazyk:

Učebnice: do strany 85+ strany 109, 110, 111 – časování sloves

PS 2 do str. 5

Vyjmenovaná slova hrou do str. 42

Čítanka:

Učebnice do strany 83

PS dokončení

_____________________________________________

Matematika:

Učebnice: do strany 64

PS 2 do str. 10

Minutovky dle potřeby

_____________________________________________

Prvouka:

Učebnice do strany 36

PS strana 18

_____________________________________________

Domácí úkoly:

Sledujte úkolníček

_____________________________________________

Akce, informace:

 

22.2. Poetické setkání, 14h

na 26.2. umět zpaměti vyjmenovaná slova po S

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 19. 2. – 25. 2. 2018

Plán od 19. 2. – 23. 2. 2018

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – Ps str. 11, učebnice str. 99

( Podmět a přísudek holý a rozvitý, základ věty, souvětí )

 

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 60

Ps str. 9

 

PS  Čtyřlístek – Ps str. 9

Geometrie –  str. 39

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 18

Učebnice do str. 34 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 39 ( zelený sešit )

PS str.  20

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko )

 

 

 

V pátek opakování z Vlastivědy – modrá kniha Povrch a vodstvo ČR – uč str. 23 – 33 ( umět vypsat pohoří podle mapy – uč str. 33 )

 

 

 

22. 2. Poetické setkání školní kolo od 13.30 –

– 15,30 hod. hodin ve staré budově

 

6. 3. Velikonoce, aneb jaro vítej. Hudební pořad v tělocvičně ( platí škola )

 

 

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet ( cena  390 Kč peníze do konce týdne )

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda )

 

Příští týden:

 

Úterý-  matematika opakování

 

Středa – opakování přírodopis – horniny, nerosty, převody jednotek

                                          

Čtvrtek –opakování vlastivěda – Přemyslovci

 

Pátek –  opakování zeměpis – Pohoří, vodstvo, podnebí

 

V pátek  – čtenářské deníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 12. 2. – 18. 2. 2018

Plán od 12. 2. – 18. 2. 2018

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str.91(vzory  rodu mužského a slovesa – způsob )

 

Ps 2 str. 7

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 60

Ps str. 9

 

PS  PS 2 – str. 6

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55 – PS 1

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 18

Učebnice do str. 33 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 35 ( zelený sešit )

PS str.  19

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

 

 

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

 

Úkoly na prázdniny :

 

 a)  vyplnit list z Čj ( přinést v pondělí )

 b) napsat prázdninový deníček ( přinést na středu )

c) naučit se báseň ( na pátek )

 

Ve středu budeme psát opakování z Přírodovědy Minerály a horniny uč. Str. 32 -33, Ps str. 15

 

V pátek opakování z Vlastivědy – modrá kniha Povrch a vodstvo ČR – uč str. 23 – 33 ( umět vypsat pohoří podle mapy – uč str. 33 )

 

16. 2. Třídní kolo poetického setkání ( každý se naučí zpaměti báseň, která má 3 – 4 sloky)

 

22. 2. Poetické setkání školní kolo

 

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.B týdenní plán 12. 2. – 16. 2. 2018

Vážení rodiče,

přejí Vám i vašim dětem krásné prožití jarních prázdnin a také jistě radost z vysvědčení. Všichni si zaslouží odměnu. Obecně se prospěch žáků mírně zhoršil, což je běžný jev s ohledem na vývoj jedince. Musím jen upozornit na nutnost přípravy do školy, učit se průběžně a ne nárazově.

Dú prázdniny: doplnit i/y – nakopírovaný list, Čtyřlístek I. – geometrie osová souměrnost – dodělat do konce PS, příprava na testy

Učební okruhy:

Čj – pravopis: vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen – opakovaní

– Slovesa – slovesný způsob, určování mluvnických kategorií, přísudek

– zlomky, převody jednotek, slovní úlohy se zlomky a převody jednotek

geometrie – osová souměrnost  – geometrický test

Vl – Lucemburkové na českém trůně. Test – Přemyslovci

Př – minerály a horniny opakování. Ekosystém pole

Hv – test:  stupnice C dur – zápis not ve stupnici, délka not a takt

Týdenní plán 4. A od 29. 1. – 2. 2. 2018

Plán od 29. 1. – 4. 2. 2018

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 886 87(vzory  rodu mužského a slovesa – způsob )

Pracovní sešit do str. 48

Ps 2 str. 5

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 52 – 56

Ps str. 5

 

PS  PS 2 – str. 6

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55 – PS 1

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 31 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 17

Učebnice do str. 33 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 35 ( zelený sešit )

PS str.  19

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu.

 

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

V pondělí nebude Tv, místo toho bude Čj a vlastivěda.

  

 31.1  Bruslení Černošice ( s sebou brusle, helmu, teplé oblečení, svačinu, peníze na vlak, drobné kapesné. Kdo nemá brusle může si je půjčit za 50 Kč, helmu za 20 Kč. Broušení bruslí – nové 100Kč, starší za 50 Kč )

 

Do 30. 1. – vybrat básničku na poetické setkání

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

16. 2. Třídní kolo poetického setkání ( každý se naučí zpaměti báseň, která má 4 sloky)

 

22. 2. Poetické setkání školní kolo

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . B týdenní plán 22. 1. – 26. 1. 2018

Bruslení – čt 25. 1. a čt 1. 2. 2018 – JEDEME VLAKEM

Čj – vzory rodu mužského, opak. vzorů rodu středního a ženského

– pravopis!!!, druhy vět, slovesný způsob

– zlomky a jejich sčítání i odčítání, písemné násobení dvojciferným číslem, písemné dělení. úvod do převodů jednotek.

Vl – mapa, poslední Přemyslovci

Př – neživá příroda – minerály, horniny

Vzhledem k bruslení, které je místo TV,máme ve středu Př i Vl.

Děti dostávají skoro každý den úkol !!!