1.A

Týdenní plán 1. A


                     TÝDENNÍ PLÁN

                 26.2.  –  2. 3. 2018

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář – str. 70 – 75

Nová písmena F, Ď, Ť, Ň

Opakované čtení textů, trénování pěkného a vázaného čtení.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka 3 – str. 14 – 17

str. 18 – 19 za úkol přes víkend

 PrvoukaPrvouka  str. 51 – chování psů

str.52 – 53 – domácí zvířata

 

Matematika

 

Matematika 2 – po str.26

Počítáme do 18, procvičovat sčítání a odečítání.

Domácí úkolyKaždodenní hlasité čtení, upevňování matematických spojů do 10, nácvik počítání v druhé desítce.
Akce, informace

 

Přihlášky na školu v přírodě – předáno dětem 26.2. Prosím vyplnit a obratem poslat zpět do školy. Děkuji.

 

 

               TÝDENNÍ PLÁN 

          19. 2. –  23. 2. 2018

                  

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  po  str. 69

 

Procvičovat čtení textů ze Slabikáře.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  3  str. 8- 11

DÚ na víkend str. 12, 13

Dodržovat správnou velikost písmen, přepis slov a písmen.

 

 Prvoukaučebnice  str. 48- 50

Moje zvířátko, chovatel, péče o domácí mazlíčky.

 

 

Matematika

 

Matematika  2  str. 19 – 22

Minutovky 3. díl str.6, 7, 8

Upevňovat pamětné počítání do 10. Orientace na číselné ose, desítky a jednotky.

Domácí úkolyPokračovat v každodenním čtení a počítání.

 

Každý žák se má naučit část básně, kterou pak předneseme na poetickém setkání.

Děkuji.

 

 

Akce, informace

 

23. 3. Dalton č. 2

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   

                  12. 2. –  16. 2. 2018          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář  po  str. 63

Zaměřujeme se na zlepšení kvality čtení – vázání slabik, správná výslovnost, intonace.

 

Český jazyk -psaní

 

Písanka  3  str. 2 – 5

Dbáme na správné držení pera, sklon písma.

 

 Prvoukaučebnice  str. 46 – dokončení tématu Třídíme odpad.

Projekt  Veselé  zoubky.

 

 

Matematika

 

Matematika  2  str. 16 – 19

Minutovky 3. díl str.6, 7

Domácí úkolySledovat  úkolníček.

Prosím zapisovat omluvenky do omluvného listu v případě, že dítě chybí ve škole !

Pokračovat v každodenním čtení a počítání.

Děkuji.

 

Akce, informace

 

16. 2. – návštěva místní knihovny

 ( seznámení ) 

16. 2. – sběr ( instrukce viz web školy )

 Na konci týdne pošlu informace ohledně přihlášení a platby zálohy na školu v přírodě.

 

                     TÝDENNÍ PLÁN     

                  29.1. –  1. 2. 2018            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář    str. 57 – 61

 

Opakování čtení starších textů ve Slabikáři.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  2   str. 28 – 32

Dokončení celé písanky.

 

 Prvoukaučebnice  str. 46 – 47

Třídíme odpad.

 

Matematika

 

Matematika  2  str. 16 – 19

Minutovky 2. díl – lze použít k  samostatnému  domácímu procvičování počítání do 10.

Minutovky 3. díl –  str.1 – 4 využití k samostatné práci a hodnocení ve škole.

Domácí úkolySledovat  úkolníček.

Během prázdnin procvičovat z minutovek, číst ve vlastní knize.

 

 

Akce, informace

 

31. 1. – bruslení ( brusle, helma, rukavice , vhodné oblečení , svačina )

31. 1. – po návratu předání výpisu        vysvědčení za 1.pololetí, vyučování končí v 11,40 hod.

2 . 2. – pololetní volno

5. – 9. 2. – jarní prázdniny

 

               TÝDENNÍ PLÁN     

            22.1. –  26. 1. 2018             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář    str. 52 – 57

 

Pracovní postup, C,Č

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  2   str. 22, 23, 26,27

 

str. 24 – 25 v pátek 26. 1.  za úkol

 Prvoukaučebnice  str.  43 – 45

Laboratoř, zkoumáme a zapisujeme.

Matematika

 

Matematika  2  str. 11 – 14

Minutovky 2. díl  str. 24, 25, 26

 

Domácí úkolyProcvičovat čtení.

 

Upevňovat  rozklad čísla 10, je to důležité pro sčítání a odečítání s přechodem přes desítku.

Akce, informace

 

31. 1. – bruslení

31. 1. – po návratu předání výpisu                    vysvědčení za 1.pololetí

2 . 2. – pololetní volno

5. – 9. 2. – jarní prázdniny

 

                   TÝDENNÍ PLÁN

                15. –  19. 1. 2018            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář    str. 45 – 51

Popis, B.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  2   str. 15 – 19
 PrvoukaPrvouka   str.  41 – 42

Ústní hygiena, věda nám pomáhá.

Matematika

 

Matematika  2  str. 11 – 14

Minutovky 2. díl  str.14, 15,20, 21

Domácí úkolyČtení z knihy, časopisu  podle zájmu a schopností.

Počítání do 12.

Akce, informace

 

 

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   

                  8.1. –  12. 1. 2018             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář    str. 38 – 44 dvojhlásky ou,au, písmeno Z

Procvičujeme vázané čtení, intonace.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka  2   str. 11,14,15

( str.12 – 13 úkol přes víkend )

 PrvoukaPrvouka   str.  38 – 41

Zdravá výživa, dětský chrup.

Matematika

 

Matematika  2  str. 5 – 11 ( nová prostředí – autobus, hadi, neposedové ).

Minutovky 2. díl  podle zadání procvičování sčítání a odečítání do 10 ( zpaměti ).

Domácí úkolyPokračovat  v každodenním čtení textů ze Slabikáře, procvičování počítání do 12. Úkoly podle úkolníčku.
Akce, informace

 

11.1. – konzultační hodiny dle rozpisu viz mail

 

                     TÝDENNÍ PLÁN   

                18.12.  –  22. 12. 2017

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář    str. 35 – 39, hláska R.

Procvičujeme plynulé vázání slabik, intonaci při čtení. Pročítáme starší texty ve Slabikáři.

 

Český jazyk  –

psaní

 

Písanka  2   str. 3 – 9
 PrvoukaPrvouka   str.  36 – 37
Matematika

 

Matematika  1 – dokončení učebnice, opakování

Minutovky 2. díl  str. 6 – 11

Domácí úkolyV době prázdnin  denně procvičovat čtení a počítání do 10. Vypracovat pracovní listy ( děti dostanou ve čtvrtek 21.12. )
Akce, informace

 

19.12. –  sraz ve třídě v 16 hod, krátké setkání a odchod k hlavní budově, vystoupení u vánočního stromu v 17: 00 hod, kavárna.

22.12. – vánoční besídka, připravit drobný dárek pro kamaráda a patrona

8.1. – nástup do školy

11.1. – konzultační hodiny

 

 

                          TÝDENNÍ PLÁN   

                    11.12.  –  15. 12. 2017          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář –  str. 32 – 37, hláska V, R

Čteme slabiky ze tří hlásek.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka 1 – str. 28 – 3

Písanka  2 – str. 2,3

 PrvoukaPrvouka  str. 35 – Jak hospodařit s kapesným

Vánoční příběh.

Matematika

 

Matematika  str. 57 ( dokončení ) – 59

Minutovky 2. díl str. 2- 5 (vybrané úlohy )

Domácí úkolyPodle  sdělníčku – sledovat každý den.

Denně procvičovat čtení a počítání do 10.

Akce, informace

 

12.12. – vánoční dílny – dát dětem zástěru    (výroba perníčků )

19.12. –  sraz ve třídě v 16 hod, krátké setkání a odchod k hlavní budově, vystoupení u vánočního stromu v 17,00 hod, kavárna.

 

     

             TÝDENNÍ PLÁN     

         4. 12.  –  8. 12. 2017            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář –  str. 28 – 31

Nacvičujeme plynulé čtení textů z předchozích stran.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka 1 – str. 22 – 26

Píšeme perem, volná ruka ! Upevňujeme tvary psacího písma.

 PrvoukaPrvouka  str. 32 – 33

Rodiny vypadají různě, Mikuláš – příběh.

Matematika

 

Matematika  str. 54 – 56

Minutovky 2. díl str. 1- 5 ( vybrané úlohy)

Domácí úkolyPodle  sdělníčku.

Minutovky 1.díl již nenosit do školy, lze použít k domácímu procvičování.

Zaměřte se na každodenní nácvik správného čtení textů ve Slabikáři. Děkuji.

Akce, informace

 

5.12. – Mikuláš ve třídě

12.12. – vánoční dílny – dát dětem zástěru    (výroba perníčků )

 

           

 

                  TÝDENNÍ PLÁN 

                27.11.  –  1. 12. 2017

          

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář – po str. 31

Procvičujeme správnou techniku čtení. Vyprávění, čtení s porozuměním.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka 1 – str. 17 – 22

Píšeme perem, prosím mít jedno pero náhradní. Děkuji.

 PrvoukaPrvouka  str. 30 – 31

Všímáme si pocitů druhých, rodina je důležitá.

Matematika

 

Matematika  po  str. 53 – 56

Minutovky 1. díl – dokončení vybraných úloh. Vše zpětně si děti mohou doplnit samostatně doma.

Minutovky 2. díl – str.1 – 6

Upevňování sčítání a odečítání do 10, rozklad čísla, sčítací pyramidy.

Domácí úkolyStále platí každodenní čtení textů ve Slabikáři, upevňování čtení slabik.

Počítání do 10.

Sledovat Úkolníček.

Akce, informace

 

Nezapomínejte prohlížet dětem vlasy, vši jsou stále aktivní !

 

 

 

                    

                    TÝDENNÍ PLÁN   

                  13.11.  – 16. 11. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář – str. 12 – 19.

Čtení slabik, slov, vět. Nová písmena

T, J.

 

Český jazyk –

psaní

 

Písanka 1 – str. 9 – 13

Ořezaná tužka, správný sklon.

 PrvoukaPrvouka  str. 26 – 27. Tolerance, odlišnosti, podobnosti, zájmy.
Matematika

 

Matematika  po  str. 50.

Upevňování sčítání a odečítání do 10, rozklad čísla, krokování.

Domácí úkolyPodle zadání – označení červenou tečkou.

Každodenní čtení, počítání zpaměti.

Akce, informace

 

V tomto týdnu bude vyučovat školní asistentka P. Hrbková podle pokynů třídní učitelky.

Třídní schůzky se přesouvají na 21.11. od 18,00 hodin.

17.11. – státní svátek

 

                     TÝDENNÍ PLÁN 

                6.11.  –  10. 11. 2017             

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk –

čtení

 

Slabikář – str. 8 – 13.

Čtení slabik, slov, vyprávění, slovní fotbal.

 

Český jazyk -psaní

 

Písanka 1 – str. 5 – 9

Volná ruka, ořezaná tužka, dbát na správný úchop a sezení při psaní.

 PrvoukaPrvouka  str. 24 – 25. Každý jsme jiný, nikdo není jako já – rozhovory, všímám si dětí kolem sebe. Ohleduplnost.
Matematika

 

Matematika  po  str. 48. Ve škole pracujeme do Minutovek 1. díl. Počítáme do 10.
Domácí úkolyProsím denně číst slabiky, slova ! Také již čteme krátké věty. Pravidelné domácí čtení je velice důležité, děti se hodně posouvají v jistotě a rychlosti čtení, více je to baví.

Upevnění představy sčítání a odečítání pomocí krokování. Rozklad čísla.

Akce, informace

 

Pozor změna termínu třídních schůzek pro 1. A !

Třídní schůzky se přesouvají na 21.11. od 18,00 hodin. Děkuji za pochopení. V tomto novém termínu proběhnou také volby do školské rady ( viz web školy ).

22. 11. – Den otevřených dveří

 

TÝDENNÍ PLÁN   

30. 10.  –  3. 11. 2017           

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda – dokončení. Slabikář – seznámení s knihou, str. 6 – 7. Do slabikáře budeme psát i malovat !
Čtení / psaní

 

Čtení slabik, slov. Nácvik obloučků při čtení. Vázané čtení.

Písanka 1 – str. 2 – 4

 PrvoukaPrvouka  str. – ovoce a zelenina str. 22 – 23,poznávání plodů.
Matematika

 

Matematika po str. 46, krokování dopředu i dozadu, záznam stavby. Počítáme do 8.
Domácí úkolyProsím denně číst slabiky, slova ! Nečtěte s dětmi napřed, k procvičování  využívejte Živou abecedu ( hru uprostřed knihy ).

Počítání do 8 – sčítání a odečítání.

Akce, informace

 

Pozor změna termínu třídních schůzek pro 1. A !

Třídní schůzky se přesouvají na 21.11. od 18,00 hodin. Děkuji za pochopení. V tomto novém termínu proběhnou také volby do školské rady ( viz web školy ).

22. 11. – Den otevřených dveří

 

                    TÝDENNÍ PLÁN 

               23.10.  –  25. 10. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda po str. 82
Čtení / psaní

 

Analýza a syntéza slabik a slov složených ze souhlásek s, m, l, p a všech krátkých a dlouhých samohlásek.

Procvičování psaní písmen a číslic v Živé abecedě po str. 82.

 PrvoukaPrvouka  str. 22 – části rostliny
Matematika

 

Matematika po str. 42 – zápis krokování, stavby, součtové  trojúhelníky , počítáme do 8.
Domácí úkolyBěhem podzimních prázdnin doplnit stránky v Živé abecedě a Matematice , číst a skládat slabiky a slova. Procvičovat počítání do 8.
Akce, informace

 

26. – 27. 10.  Podzimní prázdniny

 

Pozor změna termínu třídních schůzek pro 1. A !

Třídní schůzky se přesouvají na 21.11. od 18,00 hodin. Děkuji za pochopení. V tomto novém termínu proběhnou také volby do školské rady ( viz web školy ).

 

        

           TÝDENNÍ PLÁN  

        16. – 20. 10. 2017

 

         

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda až str. 68– poznávání písmen, velká, malá, tiskací, psací. Umístění do mřížky, délka slabiky. Nutno procvičovat i doma!
Čtení / psaní

 

Uvolňovací cviky máme dokončené, cviky v Živé abecedě doplníme postupně. Podle situace začneme Písanku 1.
 PrvoukaPrvouka až str. 21. Jehličnaté  stromy. Život stromu.
Matematika

 

Matematika až str. 40 –znaky větší než, menší než, rovná se. Nácvik psaní číslic 0, 1 – 6.
Domácí úkolyKaždý den číst slabiky z Živé abecedy, počítat do 6.

Skládáme a čteme slabiky S,M,L,P +A,E,I,O,U ( i dlouhá varianta )

Akce, informace

 

26. – 27. 10.  Podzimní prázdniny

 

 

         

                     TÝDENNÍ PLÁN

                 9.10.  –  13. 10. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda až str. 59 – poznávání písmen, velká, malá, tiskací, psací. Umístění do mřížky, délka slabiky. Nutno procvičovat i doma!

Cviky v Živé abecedě doplnit všechny po str.59.

Čtení / psaní

 

Uvolňovací cviky postupně budeme dokončovat, v pátek si děti odnesou domů, mohou doplnit všechny cviky.
 PrvoukaPrvouka až str. 19, pozorujeme stromy. Listnaté stromy.
Matematika

 

Matematika až str. 36 –znaky větší než, menší než, rovná se. Nácvik psaní číslic 1, 2,3.
Domácí úkolyProsím každý den procvičovat poznávání známých písmen, počítání do 6 – sčítání, odečítání. Uvolňovat ruku, správné držení !

 

Akce, informace

 

Každou středu a neděli kontrolujte dětem hlavy! Vši jsou vytrvalé !

Spolupracujte s dětmi na domácích úkolech, nechte si vysvětlit, jak ve škole pracujeme. Děkuji.

 

 

 

 

                    TÝDENNÍ PLÁN

                 2.10.  –  6. 10. 2017

 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda až str. 49 – poznávání písmen, velká, malá, tiskací, psací. Umístění do mřížky, délka slabiky. Nutno procvičovat i doma!

Cviky v Živé abecedě doplňujeme průběžně.

Čtení / psaní

 

Uvolňovací cviky až str. 21

Označené řádky prosím vždy dokončit za domácí úkol, děkuji. Důležité je správné držení tužky, volná ruka.

 PrvoukaPrvouka až str. 17 – dopravní výchova, BESIP. Prosím, procvičujte bezpečnou chůzi po chodníku, chování při přecházení vozovky.
Matematika

 

Matematika až str. 33 – krokování, součtové pyramidy, plán stavby. Rovnost, nerovnost. Nácvik psaní číslic 1, 2. Matematické minutovky.
Domácí úkolyProsím každý den procvičovat poznávání známých písmen, počítání do 6 – sčítání, odečítání. Uvolňovat ruku, správné držení !

 

Akce, informace

 

Děkuji, že ráno nevstupujete do budovy. Každou středu a neděli kontrolujte dětem hlavy! Vši jsou vytrvalé !

Spolupracujte s dětmi na domácích úkolech, nechte si vysvětlit, jak ve škole pracujeme. Děkuji.

 

 

 

                    

                     TÝDENNÍ PLÁN

                  25.9.  –  27. 9. 2017 

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda až str. 37 – Malíř podzim.
Čtení / psaní

 

Uvolňovací cviky až str. 15

Označené řádky prosím vždy dokončit za domácí úkol, děkuji.

 PrvoukaPrvouka až str. 15 – Na chodníku, na silnici – dopravní výchova. Prosím procvičujte v praxi.
Matematika

 

Matematika až str. 25 – číslice 4, počítání do 6.
Domácí úkolyProsím procvičujte sčítání a odčítání do šesti – zpaměti – v různých praktických situacích i pomocí kartiček, knoflíků. Nikdy nepracujte napřed v učebnicích! Dohlížejte na správné držení tužky, volnou ruku. Děkuji.

 

Akce, informace

 

28.9. státní svátek

29.9. ředitelské volno

Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Ráno se s dětmi rozlučte venku, uvnitř už vše samy zvládnou pod dozorem učitelky. Děkuji.

 

                    TÝDENNÍ PLÁN

                 18.9.  –  22. 9. 2017

            

 
PŘEDMĚT

 

UČIVO
Český jazyk

 

Živá abeceda až str. 31 – Co už dovedu.
Čtení / psaní

 

Písanka – uvolňovací cviky až str. 13

Druhou část dvojstrany prosím vždy dokončit za domácí úkol, děkuji.

 PrvoukaPrvouka až str. 15 – Na chodníku, na silnici – dopravní výchova. Prosím procvičujte v praxi.
Matematika

 

Matematika až str. 19 – číslice 4, počítání do 6.
Domácí úkolyProsím procvičujte sčítání a odčítání do pěti – zpaměti – v různých praktických situacích i pomocí kartiček, knoflíků, nebo jakkoli.

Pokud vidíte, že grafomotorika ještě není úplně vyzrálá – uvolňovací cviky dělají trochu potíže, prosím procvičujte doma. Pomůže také přesné skládání z papíru, nebo manipulace s drobnými předměty.

 

Akce, informace

 

Do plátěného sáčku do šatny převlečení na tělocvik (nebo i do družiny), může být také převlek na výtvarnou výchovu. Děkuji.