3.A

3.A – Týdenní plán

3.A TÝDENNÍ PLÁN

19.2.- 23.2. 2018

_____________________________________________

Český jazyk:

Učebnice: do strany 85+ strany 109, 110, 111 – časování sloves

PS 2 do str. 5

Vyjmenovaná slova hrou do str. 42

Čítanka:

Učebnice do strany 83

PS dokončení

_____________________________________________

Matematika:

Učebnice: do strany 64

PS 2 do str. 10

Minutovky dle potřeby

_____________________________________________

Prvouka:

Učebnice do strany 36

PS strana 18

_____________________________________________

Domácí úkoly:

Sledujte úkolníček

_____________________________________________

Akce, informace:

 

22.2. Poetické setkání, 14h

na 26.2. umět zpaměti vyjmenovaná slova po S

 

 

 

 

3.A+3.B Třeťáci v Mraveništi

Dnes jsme navštívili Galerii hrou v Písku. Vydali jsme se do “Mraveniště” a zkusili si být malým lesním tvorem. Zkoumali jsme desítky metrů tunelů a komůrky s audiovizuálními efekty. Vyšplhali jsme na strom, procházeli se po dřevěných mostech a starali se o mravenčí kukly. Dokonce jsme se setkali s královnou.

Také jsme nahlédli do expozice Hnízdo ilustrace. Na půdě Sladovny jsme objevovali svět obrazových knih. Byla to výstava, kde dotýkat se knih je dovoleno. Zahráli jsme si se světlem a stíny a také jsme vymysleli a nazkoušeli divadelní hru.

Nahlédněte …

(Pokračování textu…)

Třeťáci s mapou v terénu

V pátek 8.9. vyrazili třeťáci na první hodinu prvouky do terénu. Žáci vyznačovali v plánu obce orientační body a významné linie. Určovali světové strany v prostoru i na plánu. Celkem jsme ušli sedm kilometrů a drobná odměna nás neminula. Cestou jsme objevili v Chuchelském háji nový druh stromu, který jsme pokřtili brejlovník. Nahlédněte …

(Pokračování textu…)