4.A

Týdenní plán 4. A od 26. 2. – 4. 2. 2018

Plán od 26. 2. – 4. 3. 2018

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – Ps str. 14, učebnice str. 106

( Podmět a přísudek holý a rozvitý, základ věty, souvětí )

      

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 64

Ps str. 10

 

PS  Čtyřlístek – Ps str. 12 ( písemné násobení víceciferným činitelem )

Geometrie –  str. 39

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 18 ( Příprava na projekt shánět materiál o Karlově universitě a Karlštejně  – rok 1348 )

Učebnice do str. 35  (Zemědělství ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 43 ( zelený sešit )

PS str. 21

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko )

 

Pondělí – 26. 2. Čj -Opakování vzorů podstatných jmen

 

Čtvrtek – 1. 2. Matematika – opakování  (násobení, obvod, obsah, rovnice, závorky, pavučinky, pyramidy, slovní úloha  )

 

6. 3. Velikonoce, aneb jaro vítej. Hudební pořad v tělocvičně ( platí škola )

 

 

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet ( cena  390 Kč peníze do konce týdne ) Návrat kolem 14. hodiny

 

27. 3. Jarmark ( od 13 – 18 hodin )

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 19. 2. – 25. 2. 2018

Plán od 19. 2. – 23. 2. 2018

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – Ps str. 11, učebnice str. 99

( Podmět a přísudek holý a rozvitý, základ věty, souvětí )

 

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 60

Ps str. 9

 

PS  Čtyřlístek – Ps str. 9

Geometrie –  str. 39

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 18

Učebnice do str. 34 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 39 ( zelený sešit )

PS str.  20

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

       ( ořezané tužky a pastelky,trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko )

 

 

 

V pátek opakování z Vlastivědy – modrá kniha Povrch a vodstvo ČR – uč str. 23 – 33 ( umět vypsat pohoří podle mapy – uč str. 33 )

 

 

 

22. 2. Poetické setkání školní kolo od 13.30 –

– 15,30 hod. hodin ve staré budově

 

6. 3. Velikonoce, aneb jaro vítej. Hudební pořad v tělocvičně ( platí škola )

 

 

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet ( cena  390 Kč peníze do konce týdne )

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda )

 

Příští týden:

 

Úterý-  matematika opakování

 

Středa – opakování přírodopis – horniny, nerosty, převody jednotek

                                          

Čtvrtek –opakování vlastivěda – Přemyslovci

 

Pátek –  opakování zeměpis – Pohoří, vodstvo, podnebí

 

V pátek  – čtenářské deníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 12. 2. – 18. 2. 2018

Plán od 12. 2. – 18. 2. 2018

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str.91(vzory  rodu mužského a slovesa – způsob )

 

Ps 2 str. 7

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 60

Ps str. 9

 

PS  PS 2 – str. 6

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55 – PS 1

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 33 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 18

Učebnice do str. 33 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 35 ( zelený sešit )

PS str.  19

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu

 

 

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

 

Úkoly na prázdniny :

 

 a)  vyplnit list z Čj ( přinést v pondělí )

 b) napsat prázdninový deníček ( přinést na středu )

c) naučit se báseň ( na pátek )

 

Ve středu budeme psát opakování z Přírodovědy Minerály a horniny uč. Str. 32 -33, Ps str. 15

 

V pátek opakování z Vlastivědy – modrá kniha Povrch a vodstvo ČR – uč str. 23 – 33 ( umět vypsat pohoří podle mapy – uč str. 33 )

 

16. 2. Třídní kolo poetického setkání ( každý se naučí zpaměti báseň, která má 3 – 4 sloky)

 

22. 2. Poetické setkání školní kolo

 

14. 3. Velikonoce na zámku Loučeň – celodenní výlet

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 29. 1. – 2. 2. 2018

Plán od 29. 1. – 4. 2. 2018

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 886 87(vzory  rodu mužského a slovesa – způsob )

Pracovní sešit do str. 48

Ps 2 str. 5

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný učebnice str. 52 – 56

Ps str. 5

 

PS  PS 2 – str. 6

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55 – PS 1

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 31 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 17

Učebnice do str. 33 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 35 ( zelený sešit )

PS str.  19

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Od 2. pololetí bude geometrie vždy ve středu.

 

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

V pondělí nebude Tv, místo toho bude Čj a vlastivěda.

  

 31.1  Bruslení Černošice ( s sebou brusle, helmu, teplé oblečení, svačinu, peníze na vlak, drobné kapesné. Kdo nemá brusle může si je půjčit za 50 Kč, helmu za 20 Kč. Broušení bruslí – nové 100Kč, starší za 50 Kč )

 

Do 30. 1. – vybrat básničku na poetické setkání

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

16. 2. Třídní kolo poetického setkání ( každý se naučí zpaměti báseň, která má 4 sloky)

 

22. 2. Poetické setkání školní kolo

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě ( Hotel Erlebachova bouda )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 22. 1. – 26. 1. 2018

Plán od 22. 1. – 28. 1. 2018

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 83(vzory  rodu mužského)

Pracovní sešit do str. 48

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 40, učebnice do  str. 48

 

PS Čtyřlístek do str. 60

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 31 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 17

Učebnice do str. 33 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 35 ( zelený sešit )

PS str.  19

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

 

 

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

V pondělí nebude Tv, místo toho bude Čj a Vlastivěda.

 

16. 1. Beseda v knihovně –  sci-fi a fantasy literatura ( Děti si můžou vyměnit knížky. Průkazku s sebou )

 

25. 1. a 31.1 Bruslení Černošice ( s sebou brusle, helmu, teplé oblečení, svačinu, peníze na vlak, drobné kapesné. Kdo nemá brusle může si je půjčit za 50 Kč, helmu za 20 Kč. Broušení bruslí – nové 100Kč, starší za 50 Kč )

 

Do 30. 1. – vybrat básničku na poetické setkání

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

 

22. 2. Poetické setkání

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 15. 1. – 21. 1. 2018

Plán od 15. 1. – 21. 1. 2018

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 82(vzory  rodu mužského)

Pracovní sešit do str. 47

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 40, učebnice do  str. 48

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 57

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 25 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 16

Učebnice do str. 31 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 16, 17

 

Učebnice do str. 33 ( zelený sešit )

PS str.  15

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

15. 1. Čtvrtletní práce z přírodovědy

 

16. 1. Čtvrtletní práce z vlastivědy / dějepis, zeměpis. )

 17. 1. zápis not

Doplňte dětem zameškané hodiny do žákovských knížek.

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

25. 1. a 31.1 Bruslení Černošice

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

 

22. 2. Poetické setkání

 

27. 3. Jarmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 8.1. – 14. 1. 2018

Plán od 8. 1. – 14. 1. 2018

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 75(vzory  rodu ženského a středního )

Pracovní sešit do str. 44

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 37, učebnice do  str. 47

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 57

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 25 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 16

Učebnice do str. 31 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 16, 17

 

Učebnice do str. 33 ( zelený sešit )

PS str.  15

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

 

11. 1. Čtvrtletní práce z českého jazyka

 

12. 1. Čtvrtletní práce z matematiky

 

15. 1. Čtvrtletní práce z přírodovědy

 

16. 1. Čtvrtletní práce z vlastivědy / dějepis, zeměpis )

 

11. 1. 2018   konzultační hodin  (14 – 18 hod. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 18. 12. 2017 – 24. 12. 2018

Plán od 18. 12. – 24. 12. 2017

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 67(vzory  rodu ženského a středního )

Pracovní sešit str. 39

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 32, učebnice do  str. 47

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 36

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 24 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 15

Učebnice do str. 31 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 16, 17

 

Učebnice do str. 30 -31 ( zelený sešit )

PS str.  14  ( Referát o lesním zvířeti do 20. 12. )

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

Děkuji rodičům i dětem, kteří přinesli sběr.

18. 12. Vycházka do Prahy, návštěva výstavy v Betlémské kapli a trhů na Staroměstském náměstí. S sebou – 40 Kč na výstavu, teplé oblečení, svačinu, jízdenky, kapesné )

 

19. 12. Předvánoční setkání ( od 16. hodin – vánoční dílnička ve třídě, vystoupení 1. a 6. tříd u vánočního stromu, vánoční výstava, kavárna )

20. 12. Referáty z přírodovědy

21. 12. Kino – Přání k mání ( 100 Kč )

22. 12. Besídka ve třídě ( přinést jeden zabalený dárek pro spolužáka)

Zdobení stromečku v Chuchelském háji  (přinést jablko nebo mrkev )

 

Od 25. 12. 2017  – 7. 1. 2018 Vánoční prázdniny

 

Přeji rodičům a dětem pohodové Vánoce a šťastné vykročení do nového roku 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 11. 12. – 15. 12. 2017

Plán od 11. 12. – 17. 12. 2017

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 67(vzory  rodu ženského a středního )

Pracovní sešit str. 39

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 32, učebnice do  str. 47

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 36

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 24 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 15

Učebnice do str. 31 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 16, 17

 

Učebnice do str. 30 -31 ( zelený sešit )

PS str.  14  ( Referát o lesním zvířeti do 20. 12. )

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

 

15. 12. Čtenářské deníky

20. 12. Referáty z přírodovědy

 

12. 12. Dílničky

15. 12. Vánoční zdobení  ( 70 Kč )

18. 12. Vycházka do Prahy ( podle počasí )

19. 12. Předvánoční setkání ( od 16. hodin – vánoční dílnička ve třídě, vystoupení 1. a 6. tříd u vánočního stromu, vánoční výstava, kavárna )

21. 12. Kino – Přání k mání ( 100 Kč )

22. 12. Besídka ve třídě ( přinést jeden zabalený dárek pro spolužáka)

Zdobení stromečku v Chuchelském háji (přinést jablko nebo mrkev )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán 4. A od 4. 12. – 10. 12. 2017

Plán od 4. 12. – 10. 12. 2017

 

PŘEDMĚTUČIVO
Český jazykČJ – učebnice str. 64(vzory  rodu ženského a středního )

Pracovní sešit str. 37

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 32, učebnice do  str. 47

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 36

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 24 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 14

Učebnice do str. 27 mapy ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 15

 

Učebnice do str. 29 ( zelený sešit )

PS str.  13  ( Referát o lesním zvířeti do 20. 12. )

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

 

7. 12. Opakování z vlastivědy str. 16 – 20

8. 12. Opakování ze zeměpisu str. 17. – 22

8. 12. Test z geometrie –  (Sčítání a odčítání úseček )

15. 12. Čtenářské deníky

20. 12. Referáty z přírodovědy

 

5. 12.  Mikuláš

12. 12. Dílničky

15. 12. Vánoční zdobení  ( 70 Kč )

19. 12. Předvánoční setkání ( od 16. hodin )

13. 12. Vycházka do Prahy ( podle počasí )

21. 12. Kino – Přání k mání ( 100 Kč )

22. 12. Besídka ve třídě ( přinést jeden zabalený dárek pro spolužáka)

Zdobení stromečku v Chuchelském háji –  přinést jablko nebo mrkev pro zvířátka )