4.B

4.B týdenní plán

Velikonoční jarmark – prosím nosit pomůcky na výrobky: vyfouknutá i rozbitá /poloviny/ vajíčka, proutí, zbytky filcu a stuh. Prosím o zapůjčení tavicích pistolí – náboje dokoupím z třídního fondu.

Děti chodí s různými nápady. Vítáme i výrobky z domova např. šperky, ozdoby.

Čj – slovesa – slovesný způsob, časování, mluvnické kategorie, zvratná slovesa. Přísudek a podmět.

M – převody jednotek, dělení, násobení, zlomky, rovnice a slovní úlohy

Geo – konstrukce trojúhelníku – rovnostranný, rovnoramenný trojúhelník

Vl – Lucemburkové

– ekosystém pole, prezentace referátů zvířat /práce ve dvojicích/

Výlet – přihlášky rozdány, je nutné ústřižky odevzdat a přinést peníze

školní projekt – založení Nového města Karlem IV., život Karla IV.

Změna termínu ŠVP – 28. 5. – 1. 6. 2018 – Špindlerův mlýn

4.B týdenní plán 12. 2. – 16. 2. 2018

Vážení rodiče,

přejí Vám i vašim dětem krásné prožití jarních prázdnin a také jistě radost z vysvědčení. Všichni si zaslouží odměnu. Obecně se prospěch žáků mírně zhoršil, což je běžný jev s ohledem na vývoj jedince. Musím jen upozornit na nutnost přípravy do školy, učit se průběžně a ne nárazově.

Dú prázdniny: doplnit i/y – nakopírovaný list, Čtyřlístek I. – geometrie osová souměrnost – dodělat do konce PS, příprava na testy

Učební okruhy:

Čj – pravopis: vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen – opakovaní

– Slovesa – slovesný způsob, určování mluvnických kategorií, přísudek

– zlomky, převody jednotek, slovní úlohy se zlomky a převody jednotek

geometrie – osová souměrnost  – geometrický test

Vl – Lucemburkové na českém trůně. Test – Přemyslovci

Př – minerály a horniny opakování. Ekosystém pole

Hv – test:  stupnice C dur – zápis not ve stupnici, délka not a takt

4 . B týdenní plán 22. 1. – 26. 1. 2018

Bruslení – čt 25. 1. a čt 1. 2. 2018 – JEDEME VLAKEM

Čj – vzory rodu mužského, opak. vzorů rodu středního a ženského

– pravopis!!!, druhy vět, slovesný způsob

– zlomky a jejich sčítání i odčítání, písemné násobení dvojciferným číslem, písemné dělení. úvod do převodů jednotek.

Vl – mapa, poslední Přemyslovci

Př – neživá příroda – minerály, horniny

Vzhledem k bruslení, které je místo TV,máme ve středu Př i Vl.

Děti dostávají skoro každý den úkol !!!

 

 

4.B týdenní plán 15.1. – 19.1. 2018

Po napsání pololetních prací naplno pokračujeme ve vzdělávacím procesu. Rozdali jsme si PS 2.díl z čj,m. 1.díly máme hotové.

Čj – vzory pods. jm. rodu mužského, slovní druhy, druhy vět- slovesný způsob. PS DO STR. 7, učebnice do str. 91.

Děti začnou nosit PS SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM!

– pís. násobení víceciferným činitelem, pamětné počítání, slovní úlohy a rovnice.Zlomky, převody jednotek. PS Hejný do str. 8, Čtyřlístek do 5.

Př – příroda v zimě, neživá příroda a její součásti

Vl  – Přemysl Otakar I., II.,Václav I.,II.,III. Mapa, vyhledávání v mapě

 

4.B týdenní plán 8.1. – 12.1. 2018

Všechny Vás vítám v novém roce a věřím, že bude plný zdraví, štěstí, příjemných zážitků a dobrých zpráv.

Přestože je po prázdninách musíme začít pracovat a to řádně. Čekají nás pololetní písemné práce a je nutné se na ně připravit. Před prázdninami děti dostaly nakopírovaný list s tématickými okruhy písemných prací.

Prosím, kdo tak neučinil, o odevzdání závazných přihlášek na školu v přírodě. Všichni se na ni moc těšíme.

Celý týden budeme opakovat/procvičovat učivo.

termíny pololetních písemných prací:

ČJ – 11. 1. čtvrtek

M – 12. 1. pátek

Př – 15. 1. pondělí

Vl – 16. 1. úterý

11. 1. ve čtvrtek jsou POHOVORY oficiálně od 16 hodin, k dispozici Vám budu od 13 hodin.

4.B týdenní plán 11. 12. – 22. 12. 2017

Čj – procvičování vzorů podst. jm., slovní druhy, PS do str. 44

do 22. 12. odevzdat Čtenářský deník

– PS Čtyřlístek 1.díl celý vyplněný, opakování  pís. dělení, násobení i dvojciferným číslem, +, –

Vzhledem k časovým ztrátám budou děti denně do Vánoc nosit/mohou je mít v lavici/ sešity Vl a Př, včetně PS

Aktivity:

12. 12. Předvánoční dílny

13. 12. zdobení perníčků / 70,-Kč/

17. 12. Výstava betlémů, procházka Prahou /v případě špatného počasí bude náhradní program/

18. 12. výroba svícnů

19. 12. vánoční rozjímání – všichni jste srdečně zváni

21. 12. kino – “Přání k mání”

22. 12. nadílka zvířátkům v Chuchelském háji, třídní besídka

4.B – týdenní plán 13.11 – 17.11.

14. 11. třídní schůzky

17. 11. – státní svátek, volno

Čj – skloňování podle vzorů rodu středního, pravopis, slovní druhy

PS do str. 29, učebnice do str. 52.

– římská čísla, zlomky a zlomková část, slovní úlohy s rovnicí, opakování aritmetických operací, zaokrouhlování, oprava s rozborem čtvrtletní písemné práce.

PS Čtyřlístek do str. 30, Hejný PS do str. 27

– ekosystém les, lesní patra

Vl – Velkomoravská říše, povrch ČR

4.B týdenní plán od 6. 11 – 10. 11. 2017

Minulý týden jsme pouze procvičovali a opakovali učivo v rámci přípravy na čtvrtletní písemné práce, jak se Vám jistě děti pochlubily.

Celá třída se přihlásila k nadačnímu fondu Laskavec, společně jsme se dohodli, že pomůžeme dětem z dětského domova zasláním nepotřebného oblečení. Děkuji Vám za zapojení do pomoci potřebným.

Čtvrtletní písemná práce z matematiky – velice děti chválím, dopadly  dobře, máme z toho všichni radost.

ČJ – písemná práce 1. čtvrtletí – úterý 7. 11.

– vzory podstatných jmen rodu středního

M – písemné násobení dvojciferným číslem, rovnice s jednou neznámou (opakování), úvod do římských číslic

Vl – na víkend byl dú – naučit se zpaměti kraje a jejich krajská města, plnění bylo ověřeno testem, o kterém děti věděli.

– Slované, Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj

– kraje, stát a státní symboly

– čtvrtletní práce – pondělí 13. 11. – vzhledem k rozvrhu a znalostem v hodině čj

Př – rostliny opakování, dělení živočichů/stavba jejich těla

– čtvrtletní práce – středa 8. 11 – vzhledem k rozvrhu v hodině čj

15. 11. – TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Pracovní činnosti

– děti donesou do úterý 22. 11 . skleničku – ŠROUBOVACÍ víčko /od přesnídávky, malé majonézy apod./ a jehlu s větším ouškem /na protažení bavlnky/ – jehly z bezpečnostních a ztrátových důvodů zůstanou u mne.

Děkuji za spolupráci. Těším se na Vás Jana Miškovská

 

4.B týdenní plán 16. 10 – 25. 10. 2017

Čj – PS do str. 23

– NUTNÉ – procvičovat slovní druhy, mluvnické kategorie – vše zapsáno v “Bibli”

– stále procvičujeme vyjmenovaná slova/pravopis, určování podmětu s přísudkem

M – PS Hejný do str. 25, Čtyřlístek do str. do str. 21

– NUTNÉ – opakování písemného dělení, jednoduché rovnice

Od listopadu pravidelně každou středu geometrie.

Vl – oba pracovní sešity do str. 9, historie – Sámo, Velkomoravská říše,

test s opakováním učiva

Př – PS do str. , učebnice do str. 13, příští týden test

Na testy z Vl a Př se děti učí ze sešitů, kde mají podrobné zápisky i s obrázky, tj. tvoří si vlastní učebnice.

26. 10. – 29. 10. 2017 – Podzimní prázdniny – přeji Vám i dětem dny plné pohody a příjemných zážitků.