Ročník 2020 – 2021

1.B Týdenní plán

 (orientační)

  1. – 23. 4. 2021

Pondělí:
Ma – Ps. II.díl str. 23/7, 8, 9 (práce ve dvojicích)
Čj – Písanka II.díl str. 30
Čj –
Slabikář str. 62 + 63
Prv –
Ps. Str. 50

 

Úterý:
MaPs. II.díl str. 23/10 (společně na tabuli) + str. 24/1, 2, 3, 4, 6
Čj – Písanka II.díl str. 31
Čj –
Slabikář str. 64 + 65
Pč –
Vv –
Práce s vodovkami (jarní kytičky)

 

Středa:
Čj – Písanka III.díl str. 1 + vypsat do psího sešitu ze Slabikáře str. 46 /1 všechna žlutá a modrá slova
Čj –
Slabikář str. 66
Prv
– Ps. str. 51 (vycházka v okolí školy….)

 

Čtvrtek:
Ma – Ps. II.díl str. 25/7, 9, 10, 11, 12
Čj – Písanka III.díl str. 2
Tv –
Vylítat se venku – Domeček
Tv –

 

Pátek:
Ma – Ps. II.díl str. 26/ 2 (společně na tabuli) + 3, 4, 5 (ve dvojicích)
Čj – Písanka III.díl str. 3 + vypsat do psího sešitu ze Slabikáře str. 46 /1 všechna červená a hnědá slova
Čj –
Slabikář str. 67
Hv –
Poslech

 

 

 

1.A Domácí škola

Domácí škola 19.4. – 23.4. 2021

DÚ na Prvouku : naučit se vyjmenovat dny v týdnu + odpovědět na 3 otázky ( Př. Který den je před středou? Kdy je víkend? atd. ) Budu zkoušet ve škole :-).

Pondělí

On-line – Pokec – Hádanky Jaké jsem zvíře? Zjisti, co žere, kde žije + popis + obrázek

Čj – čtení – žlutá karta č. 12 celá

psaní –Písanka 3 str. 1+ 3 (  str. 1 spojit  barevně )

Ma – červená karta č. 11

 

Úterý

On-line – Čj – diktát, čtecí destička, kontrola žluté karty č. 12.

Čj – psaní- Písanka 3 str. 2+ 4  ( str. 2 spojit  barevně )

čtení – Sluníčko str. 12  O blátivém vaření +13 úkol

Ma – Minutovky 3 str. 10

Vystříhat na středu ze Sluníčka str. 19 (kontejnery) + str. 21  ( kartičky ): budeme potřebovat na online PRV – dát do sáčku.

 

Středa

On-line –Prv  – Třídění odpadu – vystříhané kartičky ze Sluníčka + M červená karta 12

Čj – čtení + psaní -žlutá karta 13

Ma – červená karta 12 dokončení

 

Čtvrtek

On-line – zrušeno

ČJ – čtení – Sluníčko str. 6-7 Adélka a Lumpík

psaní – Písanka 3 str. 5

 Ma – Minutovky 3 str. 11

 

Pátek

ČJ – čtení  – pracovní list Bobr

psaní – Písanka 3 str. 6

M – Umíme to – 3 zadaná cvičení – rozcvička s autíčky je pro radost

1.A Týdenní plán

1.A TÝDENNÍ PLÁN

12.4.- 16.4. 2021

_____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 75

Písanka 2. díl dokončení

____________________________________________

Matematika:

PS 2. díl do str. 27

Matematické minutovky 3. díl do str. 9

_____________________________________________

Prvouka:

PS str. 50,51 jarní květiny + str. 53 dny v týdnu

_____________________________________________

Domácí úkoly:

Tento týden nebudou, jen dodělávky+opravy

 

Trénovat psací tvary písmen –

umíme malé psací l, m, p, s, a, e, o, i, u, ú, ů, t, j, n, d, k, v, y, r,ou, au, z, h, c, š

velké psací J, M, A, O, N, I, V, U, H, C, Č, Š, Z, Ž, P, R, Ř, B, L

_____________________________________________

Akce:

Informace:

Denně kontrolovat M -5 a Diktáty+ opravy

Zkoušejte každý den pamětné počítání +,- do 16 . Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10= 9+1, 8+2,7+3 atd. Počítáme i s přechodem přes 10 – viz. Khanova škola.

Číst každý den 10 minut : čtecí list, destička.

 

POZOR!
Z provozních důvodů se  pozastavuje ranní družina do odvolání.

 

 

1. B Domácí škola

  1. – 16. 4. 2021

 Pondělí
 On-lineZRUŠENO

Čj – žlutá karta č. 12 celá
psaní – Písanka str. 26
Ma – červená karta č. 11

Úterý
On-line – Čj – diktát, čtecí destička, kontrola žluté karty č.12

Čj –  psaní- Písanka II. str. 27
čtení – Sluníčko str. 34, 35 O studánce ukryté v lese
Ma – Minutovky III.  dvě následující strany nebo Barevné příklady

Středa
On-line – ČJ – Vyprávění o příběhu ze Sluníčka str. 34 – 35
Ma – příklady + slovní úlohy matematické divadélko (děti – Dú) + tabulka: Odpověz na otázky

Čj – žlutá karta 13 str. 1 + Umíme to
psaní – Písanka II. str. 28
Ma – červená karta 12 str. 1 + Umíme to

Čtvrtek
On-line – Čj – kontrola karet – žlutá karta 13 str. 2 + list Bobr

ČJ – čtení – Slabikář str. 66 + 67
psaní – Písanka II. str. 29
Ma – červená karta 12 str. 2

Pátek
Projekt Chameleon – Sluníčko str. 8
–  pusť si následující video
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4555-chameleon
Úkol:
– na papír A4 napiš barevně nadpis: Chameleon
Jméno autora:
Z videa najdi 5 zajímavých informací a napiš je + nakresli obrázek chameleona.
Již se těším, až si počtu. Budu tvou práci hodnotit, tak se snaž získat co nejlepší známku.
Hotový úkol přines v pondělí do školy.

 

 

1. B Domácí škola

  1. – 9. 4. 2021

 Pondělí
 Velikonoční pondělí – lítání venku

Úterý
On-line – Originální vajíčko + Čj – práce s destičkou, diktát + Sluníčko: str.12+13+17
Čj –  psaní- Písanka II. str. 23
čtení – Sluníčko: Detektivní pátrání str. 18 + 19 + 20
Ma – Minutovky III.  dvě následující strany

Středa
On-line – ČJ – Jak dopadlo detektivní pátrání ve Sluníčko str. 18 – 20 + Ma – slovní úlohy matematické divadélko
Čj – žlutá karta 11 str. 1 + Umíme to
Ma – červená karta 10 str. 1 + Umíme to

Čtvrtek
On-line – Čj – Sluníčko str. 12 + 13 Bert, (list) Bob a Bobek + Prv zelená karta 9
ČJ – čtení + úkoly – Slabikář  62 – 64
Ma – červená karta 10 str. 2

Pátek
Čj – psaní: Písanka II. str. 24+25 + žlutá karta 11 str. 2
Ma – Barevné příklady následující strana

 

 

 

 

1.A Domácí škola 5.4.-9.4. 2021

5.4. -9.4. 2021

Pondělí

Velikonoční pondělí – lítání venku 🙂

Úterý

On-line – Originální vajíčko + Čj – práce s destičkou, diktát + Sluníčko: str.34, 35

Čj –  psaní- Písanka II. str. 23
čtení – Sluníčko 34, 35 dokončení ( o čtení textu se podělte s dětmi)+do sešitu    Domácí škola tiskace 3 otázky k textu.
Ma – Minutovky III. str. 4,5

Středa

On-line – ČJ –otázky k textu ze Sluníčka str. 34,35 O studánce

Ma – slovní úlohy, matematické divadélko, červená karta 10 str.1

 

Čj – čtení – žlutá karta 11 str. 1 + Umíme češtinu – 1 cvičení

psaní – Písanka II str. 24
Ma – červená karta 10 str. 1 dokončení + Umíme matiku – 1 cvičení

 

Čtvrtek

On-line –Prv – zelená karta 9

ČJ – list Bob a Bobek

 

ČJ – čtení – list Bob a Bobek dokončení
Ma – červená karta 10 str. 2 + Umíme matiku – 1 cvičení

Pátek

Čj – psaní: Písanka II. str.25
žlutá karta 11 str. 2 + Umíme češtinu – 1 cvičení
Ma – Barevné příklady str. 22 – spojování zkus dle pravítka

 

 

 

 

1. B Domácí škola

  1. – 31. 3. 2021

 Pondělí
On-line – „Pokec“ (celá třída) : básnička – písnička  Zebra + hodiny

Čj – Sluníčko: Adélka a Lumpík str. 6, 7 (žluté samolepky) + psaní – Písanka II. str.20
Ma – Umíme to – Umíme matiku

Úterý
On-line – Čj – práce s destičkou, diktát + Sluníčko: Skřítek Lesánek str. 30 – 32 (růžové samolepky)

Čj – psaní- Písanka II. str. 21 + Projekt – Už jsem čtenář
Ma – Minutovky III.  dvě následující strany

Středa
On-line – Ma – slovní úlohy matematické divadélko

Čj – psaní: Písanka II. str. 22
Prv – Kvíz – Chuchelský Háj (tato práce bude hodnocena známkou)

 

Se Sluníčkem budeme pracovat následující týden.

Čtvrtek – Velikonoční prázdniny

Pátek – Velikonoční prázdniny

Pondělí – 5. 4. Velikonoční pondělí – „Pokec“ zrušen !!!

 

 

 

1.A Domácí škola 29.3.-31.3.2021

29.3.- 31.3. 2021

 Pondělí

On-line – „Pokec“ (celá třída) : Vypravování, odpovědi na otázky+ hodiny

Čj – Umíme to – Umíme češtinu
psaní – Písanka II. str.20

Ma – Umíme to – Umíme matiku+ Minutovky 3.díl str. 1

Úterý

On-line – Čj – práce s destičkou, diktát, seznámení s projektem Už jsem čtenář

Čj – psaní – Písanka II. str. 21
čtení – Projekt – Už jsem čtenář
Ma – Minutovky 3.díl str.2,3

Středa

On-line – Ma – slovní úlohy, matematické divadélko, list Odpověz na otázky z minulého týdne

Čj – psaní: Písanka II. str. 22
Prv – Kvíz – Chuchelský háj (tato práce bude hodnocena známkou, odpovědi piš tiskace)

Čtvrtek

Velikonoční prázdniny

Pátek

Velikonoční prázdniny

5.4. Velikonoční pondělí – „Pokec“ zrušen !!!

 

1. B Domácí škola

  1. – 26. 3. 2021

Pondělí
On-line – „Pokec“ (celá třída) : Košíček s králíčkem

Čj – čtení: list Slabikář 58 +59 + psaní – Písanka II. str.16
Ma – karta červená č. 8  celá

Úterý
On-line – Čj – práce s destičkou, diktát

Čj – psaní- Písanka II. str. 17 + čtení:  list „Chobotnice“
Ma – Minutovky III.  dvě následující strany

Středa
On-line – Ma – slovní úlohy matematické divadélko + červená karta – kontrola + list „Odpověz na otázky“

Čj – karta žlutá č. 10 + psaní: Písanka II. str. 18

Čtvrtek
On-line – Čj – karta žlutá č. 10 – kontrola + Slabikář + Prv – karta zelená č. 8 Roční období

Čj – psaní- Písanka II. str. 19
čtení: naučit písničku jako básničku Zebra + vybarvit obrázky na Z
Ma – červená karta č. 9

Pátek
Ma –Barevné příklady str. 21 (zapiš i výsledek)
Čj – čtení Slabikáře str. 60 + 61

Procvičování hodin řekneme si v pondělí na „Pokecu“

Tabulku s písmeny si nech doma a nevracej jí s udělanou prací.
Používej jí při psaní.

 

 

 

 

1.A Domácí škola 22.3.-26.3.2021

  1. – 26. 3. 2021

 Pondělí

On-line – „Pokec“ (celá třída) : Vypravování,odpovědi na otázky

Sluníčko str.4 verš,rým

Čj – čtení – Sluníčko str.4 báseň

psaní – volný list malé psací z ( velké Z necháme na příští týden nevracet )

Ma – karta červená č. 8  celá

Úterý

On-lineČj – práce s destičkou, diktát, karta žlutá č.9

Čj – psaní – Písanka II. str. 16

čtení – karta žlutá č. 9 dokončení

Ma – Minutovky 2  str.30,31 (dokončení dílu)

Středa

On-lineMa – slovní úlohy matematické divadélko

list „Odpověz na otázky“- nachystej si pastelky červenou, žlutou, modrou

Čj –čtení – list Chobotnice

psaní – Písanka II. str. 17

Čtvrtek

On-lineČj – karta žlutá č. 10

Prv – karta zelená č. 8 Roční období

Čj – psaní – Písanka II. str. 18

čtení – karta žlutá č. 10 dokončení

Ma – červená karta č. 9

Pátek

Ma – Barevné příklady str. 21 (zapiš i výsledek)

Čj – čtení – Sluníčko str. 12,13 Otázka: Proč nechce Bertoo do školy? odpovíš mi na  Pokecu

psaní – Písanka II str.19

Procvičování hodin – obě strany prac. listu, řekneme si v pondělí na „Pokecu“

Tabulku s písmeny si nech doma a nevracej ji s udělanou prací
Používej ji při psaní.

 

 

1. B Domácí škola

  1. – 19. 3. 2021

 Pondělí
On-line – „Pokec“ (celá třída) : Ptáček v letu ukázky

Čj
– čtení: list „Tři prasátka“+ psaní – Písanka II. str.13 +15
Ma – karta červená č. 6  celá

Úterý
On-line – Čj – práce s destičkou, diktát + list „Tři prasátka“

Čj
– psaní- list –jí- str.8 + 10 + čtení: Slabikář str. 56
Ma – Minutovky III. str.14 + 15, nebo dvě následující strany

Středa
On-line – Ma – slovní úlohy matematické divadélko + červená karta 7 + list „Housenka

Čj – karta žlutá č. 6 + psaní: list -z,Z- str. 26 + 27

Čtvrtek
On-line – Čj – karta žlutá č. 9 + Prv – karta zelená č. 7 jar

Čj – psaní- list –má- str.3 + 5 + čtení: Slabikář str. 57
Ma – Barevné příklady str.19

Pátek
Ma –Barevné příklady str. 20
Čj – čtení slabikáře str. 54 – 57

Vv + Pč – Králíčková krabička (vystřihni, pomaluj a sestav – slep)
Ukážeme si jí na pondělním „Pokecu“.

 

 

 

 

1.A Domácí škola 15. – 19. 3. 2021

Domácí škola 15. – 19. 3. 2021

Pondělí

On-line – „Pokec“ (celá třída) : Ptáček v letu ukázky+ vypravování na vybrané téma a odpovědi na otázky spolužáků.

Čj – čtení: Sluníčko str.3  Adélka a Lumpík

Otázky: Proč vajíčko má být v teple u maminky?

Kdo je vlastně maminka ?+ úkoly str. 4 (jen žluté samolepky)

psaní – Písanka 2 str. 12 (obtáhnout a každé slovo 2x)

Ma – karta červená č. 6  celá

Úterý

On-line – Čj – práce s destičkou, diktát

Sluníčko str. 30-32 Skřítek Lesánek – přečteme+společně splníme úkoly

na str. 32  s pomocí růžových samolepek

Čj – psaní- Písanka 2 str. 13

Ma – Sluníčko str. 26 Pátračka – hledání rozdílů

Minutovky 2. díl str.28, 29

Středa

On-line – Ma – slovní úlohy , matematické divadélko

karta červená č.7 celá

Čj – Sluníčko str.18-20 Detektivní pátrání,odpovědi na otázky str. 19 zapiš

( nápověda –  prosviť stránku baterkou)

psaní- Písanka 2 str. 14

Vv – Sluníčko str. 25 krabička

Čtvrtek

On-line – Čj –ukázky: zaječí krabičky+kontrola Sluníčko- otázky str.19

Prv – karta zelená č. 7 jaro

Čj – psaní- Písanka 2 str. 15

čtení: vyber si text ze Sluníčka sám dle libosti

M – Barevné příklady str.19

Pátek

M – Barevné příklady str. 20

Čj – Sluníčko str. 8

Projekt Chameleon: pusť si následující video: přečti si i text pod videem

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4555-chameleon

Na papír A4 napiš tiskace:

Chameleon

Jméno autora:

Z videa najdi 5 zajímavých informací a napiš je opět tiskace+ obrázek.

Již se těším, až si počtu. Budu tvou práci hodnotit, tak se snaž získat co nejlepší známku. Svou práci vlož na přední stranu do košilky.

Mává RK