1. A

1.A Domácí škola

Domácí škola 19.4. – 23.4. 2021

DÚ na Prvouku : naučit se vyjmenovat dny v týdnu + odpovědět na 3 otázky ( Př. Který den je před středou? Kdy je víkend? atd. ) Budu zkoušet ve škole :-).

Pondělí

On-line – Pokec – Hádanky Jaké jsem zvíře? Zjisti, co žere, kde žije + popis + obrázek

Čj – čtení – žlutá karta č. 12 celá

psaní –Písanka 3 str. 1+ 3 (  str. 1 spojit  barevně )

Ma – červená karta č. 11

 

Úterý

On-line – Čj – diktát, čtecí destička, kontrola žluté karty č. 12.

Čj – psaní- Písanka 3 str. 2+ 4  ( str. 2 spojit  barevně )

čtení – Sluníčko str. 12  O blátivém vaření +13 úkol

Ma – Minutovky 3 str. 10

Vystříhat na středu ze Sluníčka str. 19 (kontejnery) + str. 21  ( kartičky ): budeme potřebovat na online PRV – dát do sáčku.

 

Středa

On-line –Prv  – Třídění odpadu – vystříhané kartičky ze Sluníčka + M červená karta 12

Čj – čtení + psaní -žlutá karta 13

Ma – červená karta 12 dokončení

 

Čtvrtek

On-line – zrušeno

ČJ – čtení – Sluníčko str. 6-7 Adélka a Lumpík

psaní – Písanka 3 str. 5

 Ma – Minutovky 3 str. 11

 

Pátek

ČJ – čtení  – pracovní list Bobr

psaní – Písanka 3 str. 6

M – Umíme to – 3 zadaná cvičení – rozcvička s autíčky je pro radost

1.A Týdenní plán

1.A TÝDENNÍ PLÁN

12.4.- 16.4. 2021

_____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 75

Písanka 2. díl dokončení

____________________________________________

Matematika:

PS 2. díl do str. 27

Matematické minutovky 3. díl do str. 9

_____________________________________________

Prvouka:

PS str. 50,51 jarní květiny + str. 53 dny v týdnu

_____________________________________________

Domácí úkoly:

Tento týden nebudou, jen dodělávky+opravy

 

Trénovat psací tvary písmen –

umíme malé psací l, m, p, s, a, e, o, i, u, ú, ů, t, j, n, d, k, v, y, r,ou, au, z, h, c, š

velké psací J, M, A, O, N, I, V, U, H, C, Č, Š, Z, Ž, P, R, Ř, B, L

_____________________________________________

Akce:

Informace:

Denně kontrolovat M -5 a Diktáty+ opravy

Zkoušejte každý den pamětné počítání +,- do 16 . Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10= 9+1, 8+2,7+3 atd. Počítáme i s přechodem přes 10 – viz. Khanova škola.

Číst každý den 10 minut : čtecí list, destička.

 

POZOR!
Z provozních důvodů se  pozastavuje ranní družina do odvolání.

 

 

1.A Domácí škola 5.4.-9.4. 2021

5.4. -9.4. 2021

Pondělí

Velikonoční pondělí – lítání venku 🙂

Úterý

On-line – Originální vajíčko + Čj – práce s destičkou, diktát + Sluníčko: str.34, 35

Čj –  psaní- Písanka II. str. 23
čtení – Sluníčko 34, 35 dokončení ( o čtení textu se podělte s dětmi)+do sešitu    Domácí škola tiskace 3 otázky k textu.
Ma – Minutovky III. str. 4,5

Středa

On-line – ČJ –otázky k textu ze Sluníčka str. 34,35 O studánce

Ma – slovní úlohy, matematické divadélko, červená karta 10 str.1

 

Čj – čtení – žlutá karta 11 str. 1 + Umíme češtinu – 1 cvičení

psaní – Písanka II str. 24
Ma – červená karta 10 str. 1 dokončení + Umíme matiku – 1 cvičení

 

Čtvrtek

On-line –Prv – zelená karta 9

ČJ – list Bob a Bobek

 

ČJ – čtení – list Bob a Bobek dokončení
Ma – červená karta 10 str. 2 + Umíme matiku – 1 cvičení

Pátek

Čj – psaní: Písanka II. str.25
žlutá karta 11 str. 2 + Umíme češtinu – 1 cvičení
Ma – Barevné příklady str. 22 – spojování zkus dle pravítka

 

 

 

 

1.A Domácí škola 29.3.-31.3.2021

29.3.- 31.3. 2021

 Pondělí

On-line – „Pokec“ (celá třída) : Vypravování, odpovědi na otázky+ hodiny

Čj – Umíme to – Umíme češtinu
psaní – Písanka II. str.20

Ma – Umíme to – Umíme matiku+ Minutovky 3.díl str. 1

Úterý

On-line – Čj – práce s destičkou, diktát, seznámení s projektem Už jsem čtenář

Čj – psaní – Písanka II. str. 21
čtení – Projekt – Už jsem čtenář
Ma – Minutovky 3.díl str.2,3

Středa

On-line – Ma – slovní úlohy, matematické divadélko, list Odpověz na otázky z minulého týdne

Čj – psaní: Písanka II. str. 22
Prv – Kvíz – Chuchelský háj (tato práce bude hodnocena známkou, odpovědi piš tiskace)

Čtvrtek

Velikonoční prázdniny

Pátek

Velikonoční prázdniny

5.4. Velikonoční pondělí – „Pokec“ zrušen !!!

 

1.A Domácí škola 22.3.-26.3.2021

  1. – 26. 3. 2021

 Pondělí

On-line – „Pokec“ (celá třída) : Vypravování,odpovědi na otázky

Sluníčko str.4 verš,rým

Čj – čtení – Sluníčko str.4 báseň

psaní – volný list malé psací z ( velké Z necháme na příští týden nevracet )

Ma – karta červená č. 8  celá

Úterý

On-lineČj – práce s destičkou, diktát, karta žlutá č.9

Čj – psaní – Písanka II. str. 16

čtení – karta žlutá č. 9 dokončení

Ma – Minutovky 2  str.30,31 (dokončení dílu)

Středa

On-lineMa – slovní úlohy matematické divadélko

list „Odpověz na otázky“- nachystej si pastelky červenou, žlutou, modrou

Čj –čtení – list Chobotnice

psaní – Písanka II. str. 17

Čtvrtek

On-lineČj – karta žlutá č. 10

Prv – karta zelená č. 8 Roční období

Čj – psaní – Písanka II. str. 18

čtení – karta žlutá č. 10 dokončení

Ma – červená karta č. 9

Pátek

Ma – Barevné příklady str. 21 (zapiš i výsledek)

Čj – čtení – Sluníčko str. 12,13 Otázka: Proč nechce Bertoo do školy? odpovíš mi na  Pokecu

psaní – Písanka II str.19

Procvičování hodin – obě strany prac. listu, řekneme si v pondělí na „Pokecu“

Tabulku s písmeny si nech doma a nevracej ji s udělanou prací
Používej ji při psaní.

 

 

1.A Domácí škola 15. – 19. 3. 2021

Domácí škola 15. – 19. 3. 2021

Pondělí

On-line – „Pokec“ (celá třída) : Ptáček v letu ukázky+ vypravování na vybrané téma a odpovědi na otázky spolužáků.

Čj – čtení: Sluníčko str.3  Adélka a Lumpík

Otázky: Proč vajíčko má být v teple u maminky?

Kdo je vlastně maminka ?+ úkoly str. 4 (jen žluté samolepky)

psaní – Písanka 2 str. 12 (obtáhnout a každé slovo 2x)

Ma – karta červená č. 6  celá

Úterý

On-line – Čj – práce s destičkou, diktát

Sluníčko str. 30-32 Skřítek Lesánek – přečteme+společně splníme úkoly

na str. 32  s pomocí růžových samolepek

Čj – psaní- Písanka 2 str. 13

Ma – Sluníčko str. 26 Pátračka – hledání rozdílů

Minutovky 2. díl str.28, 29

Středa

On-line – Ma – slovní úlohy , matematické divadélko

karta červená č.7 celá

Čj – Sluníčko str.18-20 Detektivní pátrání,odpovědi na otázky str. 19 zapiš

( nápověda –  prosviť stránku baterkou)

psaní- Písanka 2 str. 14

Vv – Sluníčko str. 25 krabička

Čtvrtek

On-line – Čj –ukázky: zaječí krabičky+kontrola Sluníčko- otázky str.19

Prv – karta zelená č. 7 jaro

Čj – psaní- Písanka 2 str. 15

čtení: vyber si text ze Sluníčka sám dle libosti

M – Barevné příklady str.19

Pátek

M – Barevné příklady str. 20

Čj – Sluníčko str. 8

Projekt Chameleon: pusť si následující video: přečti si i text pod videem

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4555-chameleon

Na papír A4 napiš tiskace:

Chameleon

Jméno autora:

Z videa najdi 5 zajímavých informací a napiš je opět tiskace+ obrázek.

Již se těším, až si počtu. Budu tvou práci hodnotit, tak se snaž získat co nejlepší známku. Svou práci vlož na přední stranu do košilky.

Mává RK

 

1.A domácí škola 8.-12.3.2021

Domácí škola
8. – 12. 3. 2021

Pondělí
On-line – „Pokec“ (celá třída)
Čj – čtení: list – Zvířata v lese (pouze číst a vybarvit)
psaní: list – pe (str. 17)
Ma – karta červená č. 4 celá

Úterý
On-line – Čj – list – Zvířata v lese (čtení + odpovědi na otázky)

Čj – psaní: list mu  (str. 22)
Ma – karta červená č. 5 celá

Středa
On-line – Ma – počítání, příklady, řetízky, hadi
Čj – karta žlutá č. 7 celá
psaní: velké U (16 + 17)
M – karta červená č. 5 celá

Čtvrtek
On-line – Čj – karta žlutá č. 7 (Co je kroj? + kontrola)
práce se čtecí destičkou
Prv – karta zelená č. 6
Čj – psaní:  list n (str. 18+19)
čtení: list s čertem (str. 23 + 33)
M – Barevné příklady str. 18
(zapiš rovná se s výsledkem a pak vybarvuj 3+0=3)

Pátek
Čj – karta žlutá č. 8 (čtení +psaní)
M – Minutovky 2.díl str.26,27

(Pokud máš hotové, najdi si tři cvičení na www.skolasnadhledem.cz –
Matematika pro 1. ročník)

Vv + Pč – vyrob nejen z papíru ptáčka v letu
(Popusť uzdu své fantazii. Rozhlédni se doma, co vše můžeš použít.
Ukážeme si na Pokecu v pondělí.)

1.A Domácí škola 2.-5.3. 2021

Domácí škola 2. – 5. 3. 2021

Pondělí – informace předány v mailu

Úterý 3.3.

Čj – psaní: list č. 1 (tele..)

čtení: list s rybou uprostřed (str. 31, 33)

M – karta č. 2 celá (červená)

Středa 4.3.

Čj – psaní: list č. 2 (umí…)

čtení: karta 4 (žlutá)

M – karta č. 3 celá (červená)

Čtvrtek 5.3.

Čj – psaní: list č. 3 (a,A)

čtení: karta č. 5 (žlutá)

M – Barevné příklady str. 16 (zapiš rovná se s výsledkem a pak vybarvuj 3+0=3)

Prv – karta č. 10 celá (zelená)

Pátek 6.3.

Čj – psaní: list č. 4 (o,O)

čtení: karta 6 (žlutá)

M – Barevné příklady str. 17 (pokud máš hotové, najdi si tři cvičení na www.skolasnadhledem.cz  – Matematika pro 1. ročník)

Minutovky si necháme na příští týden.

Mává RK

1.A-Zvířátkové vánoce

Dnes jsme ozdobili stromky zvířátkům. Jako ozdoby jsme použili jablíčka, mrkev, piškoty a další jedlé dobroty. Byl objeven i zvláštní rolničkový strom.

Nahlédněte …

Přeji Vám i Vašim dětem klidné svátky. RK

(Pokračování textu…)

1.A Domácí škola 9.11. – 13.11. 2020

1.A  Domácí škola       9.11. – 13.11. 2020

Práce k vyzvednutí v kanceláři školy v době od 8-12.

 

Pondělí 9.11.   M: Barevné příklady str. 10 ( zapiš výsledek 6-2=4, pak vybarvi)

ofocený list MATEMATIKA-SOUČET

ČJ: čtecí list- 1. strana

ofocený prac. list: Nácvik psaní – šikmé čáry ( deštíčkové)

správné držení tužky – viz. video)

 

Úterý 10.11.    M: Mat. minutovky 1. díl str. 10, 11

psaní čísel– obě strany

ČJ: ŽA s kocourkem Samem str. 14,15

jednotažka srnka (obtáhni 5x)

PRV: ofocený pracovní list Na dvoře

 

Středa 11.11.  M: Barevné příklady str.11 ( použij počítadlo, kostky)

ČJ: čtecí list – 2. strana

ofocený prac. list: Nácvik psaní vratného tahu (dráček vzhůru

letí,stahují ho děti) dbejte na správné držení tužky – viz. video)

 

Čtvrtek 12.11.   M: Mat. minutovky 1. díl str. 12, 13

ČJ: : ŽA s kocourkem Samem str. 16, 17

jednotažka motorka ( obtáhni 5x)

PRV: ofocený prac. list O veliké řepě– vybarvi, vyprávěj příběh

otázky

 

Pátek 13. 11.  píseň Nosorožec – naučit se text jako básničku.

Brouci namalují obrázek na druhou stranu.

Vytiskněte, prosím, obrázek k písničce na vybarvení.

Dokončete, co jste nestihli. Číst, práce s destičkou.

 

Před každým psaním dbejte u dětí na správný posed a držení tužky. Ideálně vždy dětem pusťte dané video – ony si říkají s námi a přitom se pěkně rovnají J

Opatrujte se RK

 

1.A Domácí škola

1.A  Domácí škola 2.11. – 6.11. 2020

 

Pondělí 2.11.   M: Barevné příklady str. 8 ( zapiš výsledek 6-2=4, pak vybarvi)

ČJ: čtecí list písmenko D

jednotažka datel – obtáhni 5x, každý jinou barvou, dbejte na
správné držení tužky – viz. video)

 

Úterý 3.11.    M: Mat. minutovky 1. díl str. 8, 9

psaní čísel 7,8 – obě strany

ČJ: ŽA s kocourkem Samem str. 10,11 + číst čtecí list nebo destička

PRV: ofocený pracovní list Podzim

 

Středa 4.11.  M: Barevné příklady str.9 ( použij počítadlo, kostky)

ČJ: čtecí list  písmenko N

jednotažka nosorožec- obtáhni 5x, každý jinou barvou, dbejte
na správné držení tužky – viz. video)

ŽA s kocourkem Samem str.12

 

Čtvrtek 5.11.   M: opakovací karta 1 červená

ČJ: ofocený prac. list – domaluj… pokračuj…+ číst čtecí list nebo

destička

PRV: ofocený prac. list O smolíčkovi – vybarvi, vyprávěj přiběh

podle čísel

 

Pátek 6. 11.  píseň Irbisové – naučit se text jako básničku.

Irbis je levhart sněžný. Najděte si na netu, prosím, přečtěte dětem

pár informací . Brouci namalují obrázek na druhou stranu.

Dokončete, co jste nestihli. Číst, práce s destičkou.

 

Před každým psaním dbejte u dětí na správný posed a držení tužky. Ideálně vždy dětem pusťte dané video – ony si říkají s námi a přitom se pěkně rovnají.

Opatrujte se. RK