1. B

1.B Týdenní plán

 (orientační)

 1. – 23. 4. 2021

Pondělí:
Ma – Ps. II.díl str. 23/7, 8, 9 (práce ve dvojicích)
Čj – Písanka II.díl str. 30
Čj –
Slabikář str. 62 + 63
Prv –
Ps. Str. 50

 

Úterý:
MaPs. II.díl str. 23/10 (společně na tabuli) + str. 24/1, 2, 3, 4, 6
Čj – Písanka II.díl str. 31
Čj –
Slabikář str. 64 + 65
Pč –
Vv –
Práce s vodovkami (jarní kytičky)

 

Středa:
Čj – Písanka III.díl str. 1 + vypsat do psího sešitu ze Slabikáře str. 46 /1 všechna žlutá a modrá slova
Čj –
Slabikář str. 66
Prv
– Ps. str. 51 (vycházka v okolí školy….)

 

Čtvrtek:
Ma – Ps. II.díl str. 25/7, 9, 10, 11, 12
Čj – Písanka III.díl str. 2
Tv –
Vylítat se venku – Domeček
Tv –

 

Pátek:
Ma – Ps. II.díl str. 26/ 2 (společně na tabuli) + 3, 4, 5 (ve dvojicích)
Čj – Písanka III.díl str. 3 + vypsat do psího sešitu ze Slabikáře str. 46 /1 všechna červená a hnědá slova
Čj –
Slabikář str. 67
Hv –
Poslech

 

 

 

1. B Domácí škola

 1. – 16. 4. 2021

 Pondělí
 On-lineZRUŠENO

Čj – žlutá karta č. 12 celá
psaní – Písanka str. 26
Ma – červená karta č. 11

Úterý
On-line – Čj – diktát, čtecí destička, kontrola žluté karty č.12

Čj –  psaní- Písanka II. str. 27
čtení – Sluníčko str. 34, 35 O studánce ukryté v lese
Ma – Minutovky III.  dvě následující strany nebo Barevné příklady

Středa
On-line – ČJ – Vyprávění o příběhu ze Sluníčka str. 34 – 35
Ma – příklady + slovní úlohy matematické divadélko (děti – Dú) + tabulka: Odpověz na otázky

Čj – žlutá karta 13 str. 1 + Umíme to
psaní – Písanka II. str. 28
Ma – červená karta 12 str. 1 + Umíme to

Čtvrtek
On-line – Čj – kontrola karet – žlutá karta 13 str. 2 + list Bobr

ČJ – čtení – Slabikář str. 66 + 67
psaní – Písanka II. str. 29
Ma – červená karta 12 str. 2

Pátek
Projekt Chameleon – Sluníčko str. 8
–  pusť si následující video
https://edu.ceskatelevize.cz/video/4555-chameleon
Úkol:
– na papír A4 napiš barevně nadpis: Chameleon
Jméno autora:
Z videa najdi 5 zajímavých informací a napiš je + nakresli obrázek chameleona.
Již se těším, až si počtu. Budu tvou práci hodnotit, tak se snaž získat co nejlepší známku.
Hotový úkol přines v pondělí do školy.

 

 

1. B Domácí škola

 1. – 9. 4. 2021

 Pondělí
 Velikonoční pondělí – lítání venku

Úterý
On-line – Originální vajíčko + Čj – práce s destičkou, diktát + Sluníčko: str.12+13+17
Čj –  psaní- Písanka II. str. 23
čtení – Sluníčko: Detektivní pátrání str. 18 + 19 + 20
Ma – Minutovky III.  dvě následující strany

Středa
On-line – ČJ – Jak dopadlo detektivní pátrání ve Sluníčko str. 18 – 20 + Ma – slovní úlohy matematické divadélko
Čj – žlutá karta 11 str. 1 + Umíme to
Ma – červená karta 10 str. 1 + Umíme to

Čtvrtek
On-line – Čj – Sluníčko str. 12 + 13 Bert, (list) Bob a Bobek + Prv zelená karta 9
ČJ – čtení + úkoly – Slabikář  62 – 64
Ma – červená karta 10 str. 2

Pátek
Čj – psaní: Písanka II. str. 24+25 + žlutá karta 11 str. 2
Ma – Barevné příklady následující strana

 

 

 

 

1. B Domácí škola

 1. – 31. 3. 2021

 Pondělí
On-line – „Pokec“ (celá třída) : básnička – písnička  Zebra + hodiny

Čj – Sluníčko: Adélka a Lumpík str. 6, 7 (žluté samolepky) + psaní – Písanka II. str.20
Ma – Umíme to – Umíme matiku

Úterý
On-line – Čj – práce s destičkou, diktát + Sluníčko: Skřítek Lesánek str. 30 – 32 (růžové samolepky)

Čj – psaní- Písanka II. str. 21 + Projekt – Už jsem čtenář
Ma – Minutovky III.  dvě následující strany

Středa
On-line – Ma – slovní úlohy matematické divadélko

Čj – psaní: Písanka II. str. 22
Prv – Kvíz – Chuchelský Háj (tato práce bude hodnocena známkou)

 

Se Sluníčkem budeme pracovat následující týden.

Čtvrtek – Velikonoční prázdniny

Pátek – Velikonoční prázdniny

Pondělí – 5. 4. Velikonoční pondělí – „Pokec“ zrušen !!!

 

 

 

1. B Domácí škola

 1. – 26. 3. 2021

Pondělí
On-line – „Pokec“ (celá třída) : Košíček s králíčkem

Čj – čtení: list Slabikář 58 +59 + psaní – Písanka II. str.16
Ma – karta červená č. 8  celá

Úterý
On-line – Čj – práce s destičkou, diktát

Čj – psaní- Písanka II. str. 17 + čtení:  list „Chobotnice“
Ma – Minutovky III.  dvě následující strany

Středa
On-line – Ma – slovní úlohy matematické divadélko + červená karta – kontrola + list „Odpověz na otázky“

Čj – karta žlutá č. 10 + psaní: Písanka II. str. 18

Čtvrtek
On-line – Čj – karta žlutá č. 10 – kontrola + Slabikář + Prv – karta zelená č. 8 Roční období

Čj – psaní- Písanka II. str. 19
čtení: naučit písničku jako básničku Zebra + vybarvit obrázky na Z
Ma – červená karta č. 9

Pátek
Ma –Barevné příklady str. 21 (zapiš i výsledek)
Čj – čtení Slabikáře str. 60 + 61

Procvičování hodin řekneme si v pondělí na „Pokecu“

Tabulku s písmeny si nech doma a nevracej jí s udělanou prací.
Používej jí při psaní.

 

 

 

 

1. B Domácí škola

 1. – 19. 3. 2021

 Pondělí
On-line – „Pokec“ (celá třída) : Ptáček v letu ukázky

Čj
– čtení: list „Tři prasátka“+ psaní – Písanka II. str.13 +15
Ma – karta červená č. 6  celá

Úterý
On-line – Čj – práce s destičkou, diktát + list „Tři prasátka“

Čj
– psaní- list –jí- str.8 + 10 + čtení: Slabikář str. 56
Ma – Minutovky III. str.14 + 15, nebo dvě následující strany

Středa
On-line – Ma – slovní úlohy matematické divadélko + červená karta 7 + list „Housenka

Čj – karta žlutá č. 6 + psaní: list -z,Z- str. 26 + 27

Čtvrtek
On-line – Čj – karta žlutá č. 9 + Prv – karta zelená č. 7 jar

Čj – psaní- list –má- str.3 + 5 + čtení: Slabikář str. 57
Ma – Barevné příklady str.19

Pátek
Ma –Barevné příklady str. 20
Čj – čtení slabikáře str. 54 – 57

Vv + Pč – Králíčková krabička (vystřihni, pomaluj a sestav – slep)
Ukážeme si jí na pondělním „Pokecu“.

 

 

 

 

1. B Domácí škola

8. – 12. 3. 2021

Pondělí
On-line
„Pokec“ (celá třída)

Čj – čtení: list – Zvířata v lese (pouze číst a vybarvit) + psaní: list – pe (str. 17)
Ma – karta červená č. 4 celá

Úterý
On-line
Čj – list – Zvířata v lese (čtení + odpovědi na otázky) + práce se Slabikářem

Čj – psaní: list mu  (str. 22)
Ma – karta červená č. 5 celá

Středa
On-line
Ma – počítání, příklady, řetízky, hadi

Čj – karta žlutá č. 7 celá + psaní: velké U (16 + 17)
Ma – karta červená č. 5 celá

Čtvrtek
On-line
Čj – karta žlutá č. 7 (Co je kroj? + kontrola) + práce se čtecí destičkou
Prv – karta zelená č. 6

Čj – psaní:  list n (str. 18+19) + čtení: list s čertem (str. 23 + 33)
Ma – Barevné příklady str. 18 (zapiš rovnáse s výsledkem a pak vybarvuj – 3+0=3)

Pátek
Čj – karta žlutá č. 8 (čtení +psaní)
Ma – Minutovky II. str. 12 + 13 (kdo má, pracuje dál)
(Pokud máš hotové, najdi si tři cvičení na www.skolasnadhledem.cz
Matematika pro 1. ročník)
Vv + Pč – vyrob nejen z papíru ptáčka v letu
(Popusť uzdu své fantazii. Rozhlédni se doma, co vše můžeš použít.
Ukážeme si na “Pokecu” v pondělí.)

1. B Domácí škola

2. – 5. 3. 2021

Pondělí – informace předány v mailu

Úterý
Čj – psaní: list č. 1 (te…..)
čtení: list s rybou (str. 31, 33)
Ma – karta č. 2 celá (červená)

Středa
Čj – psaní: list č. 2
čtení: karta 4 celá (žlutá)
Ma – karta č. 3 celá (červená)

Čtvrtek
Čj – psaní: list č. 3
čtení: karta č. 5 celá (žlutá)
Ma – Barevné příklady str. 16
(zapiš rovnáse s výsledkem a pak vybarvuj 3+0=3)
Prv – karta č. 10 celá (zelená)

Pátek
Čj – psaní: list č. 4
čtení: karta 6 celá (žlutá)
Ma – Barevné příklady str. 17
(Pokud máš hotové, najdi si tři cvičení na www.skolasnadhledem
Matematika pro 1. ročník.)

Minutovky si necháme na příští týden.

1. B Týdenní plán

 1. – 19. 2. 2021
  _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 51
Písanka II. díl  str. 6, 7, 8, 9, 10, 11
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 21
Minutovky III. do str. 13
_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 62 + 63

Trénovat hodiny (čtvrt, půl, třičtvrtě a celá)
_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Minutovky III. str. 8
Úterý – Písanka II.str. 7
Středa – Slabikář (pouze čtení) str. 48 + 49
Čtvrtek – Krasopis (sešit) předepsaná písmena a slabiky + oprava
Pátek – Slabikář (pouze čtení) str. 50 + 51
Oprava Diktátu
Oprava Pětiminutovek (výsledků příkladů v sešitě – opíše špatně vypočítaný, a nebo
chybějící příklad a vypočítá)
_____________________________________________

Akce

 

Informace

Číst každý den knížku, slabikář nejméně 10 minut.

Trénovat psací písmena, která budou postupně přibývat. Dohlížet při tom na správný posez a úchop tužky.
Od února budeme psát DIKTÁTY procvičených písmen a následně slabik. Pod diktátem bude napsané O: (OPRAVA, které písmenko se nepovede, anebo bude chybět, děti opraví na celý řádek vícekrát – do konce řádku).

Zkoušejte každý den pamětné počítání +, – do 16 – příklady.
Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10 = 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3 atd. Bude se nám velmi hodit při počítání s přechodem přes 10.

Doporučuji se s dětmi podívat na následující odkaz, na kterém je počítání s přechodem přes desítku dobře vysvětlen a jsou zde také možnosti vyzkoušení:
https://cs.khanacademy.org/math/1-trida/xd792386f24c19054:scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem

Doma také můžete procvičovat:
V matematice, ve slabikáři i v prvouce
(v pracovních sešitech) jsou procvičovací kódy na www.skolasnadhledem.cz .
Stačí po přihlášení dát kód do vyhledávacího pole v horní liště stránky.

 

POZOR !!!

V tomto týdnu nebude družina.

Své děti si prosím vyzvedněte  do 12,15 hodin.

1. B Týdenní plány

 1. – 12. 2. 2021
  _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 47
Písanka II. díl do str. 6 + 11
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 21
Minutovky III. do str. 4
_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 62 + 63
_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Minutovky III. str. 3
Úterý – Písanka II.str. 4
Středa – Slabikář (pouze čtení) str. 44 + 45
Čtvrtek – Krasopis (sešit) předepsaná písmena a slabiky + oprava
Pátek – Slabikář (pouze čtení) str. 46 + 47
Oprava – Diktátu
Oprava – Pětiminutovek (výsledků příkladů v sešitě – opíše špatně vypočítaný, a nebo
chybějící příklad a vypočítá)
_____________________________________________

Akce

 

Informace

Číst každý den knížku, slabikář nejméně 10 minut.

Trénovat psací písmena, která budou postupně přibývat. Dohlížet při tom na správný posez a úchop tužky.
Od února budeme psát DIKTÁTY procvičených písmen a následně slabik. Pod diktátem bude napsané O: (OPRAVA, které písmenko se nepovede, anebo bude chybět, děti opraví na celý řádek vícekrát – do konce řádku).

Zkoušejte každý den pamětné počítání +, – do 15 – příklady.
Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10 = 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3 atd. Bude se nám velmi hodit při počítání s přechodem přes 10.

Doporučuji se s dětmi podívat na následující odkaz, na kterém je počítání s přechodem přes desítku dobře vysvětlen a jsou zde také možnosti vyzkoušení:
https://cs.khanacademy.org/math/1-trida/xd792386f24c19054:scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem

1. B Týdenní plán

 1. – 5. 2. 2021
  _____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 43
Písanka I. díl do str. 31
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 19
Minutovky II. do str. 32
_____________________________________________

Prvouka:

Ps str. 37 + 38
_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Minutovky II. str. 27 + (dodělávky)
Úterý – Písanka str. 29
Středa – Slabikář (pouze čtení) str. 40 – 41 + Minutovky II. str. 29
Čtvrtek – Krasopis (sešit) předepsaná písmena a slabiky z minulého týdne
Pátek – Slabikář (pouze čtení) str. 42 + 43
Oprava diktátu
_____________________________________________

Akce

 

Informace

Číst každý den knížku, slabikář nejméně 10 minut.

Trénovat psací písmen a slabik, která budou postupně přibývat. Dohlížet při tom na správný posez a úchop tužky.
Od února budeme psát DIKTÁTY procvičených písmen a následně slabik. Pod diktátem bude napsaná OPRAVA, které písmenko se nepovede, anebo bude chybět, děti opraví na celý řádek (vícekrát – do konce řádku).

Zkoušejte každý den pamětné počítání +, – do 14 – příklady.
Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10 = 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3 atd. Bude se nám velmi hodit při počítání s přechodem přes 10.

Doporučuji se s dětmi podívat na následující odkaz, na kterém je počítání s přechodem přes desítku dobře vysvětlen a jsou zde také možnosti vyzkoušení:
https://cs.khanacademy.org/math/1-trida/xd792386f24c19054:scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem

 

1. B Týdenní plán

25. – 28. 1. 2021
_____________________________________________

Český jazyk:

Slabikář do str. 37
Písanka I. díl do str. 25
____________________________________________

Matematika:

Ps II. díl do str. 17
Minutovky II. do str. 27
_____________________________________________

Prvouka:

Ps do str. 36
_____________________________________________

Domácí úkoly:

Pondělí – Minutovky II. str. 22 + 23
Úterý – Písanka str. 21
Středa – Slabikář (pouze čtení) str. 34 – 35
Čtvrtek – Krasopis (sešit) předepsaná písmena
_____________________________________________

Akce

Ve čtvrtek
půjdeme do lesa – teplé sportovní oblečení a boty
– přinést si pevné desky na Vysvědčení

V pátek máme pololetní prázdniny!!!!

 

Informace

Číst každý den knížku, slabikář, nebo destičku nejméně 10 minut.

Trénovat psací písmena, která budou postupně přibývat. Dohlížet při tom na správný posez a úchop tužky.
Od února budeme psát DIKTÁTY písmen. Pod diktátem bude napsaná OPRAVA, které písmenko se nepovede, a nebo bude chybět, vždy opraví na celý řádek (vícekrát).

Zkoušejte každý den pamětné počítání +, – do 14 – příklady.
Trénovat rozklady čísel – hlavně desítky: 10 = 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3 atd. Bude se nám velmi hodit při počítání s přechodem přes 10.
Učíme se pomocí dopočítávání do deseti:
6 + 8 =   číslo 8 rozložím na 4 a 4
6 a kolik je do desíti – 4
Děti by měly mít v hlavě 6 + ( rozložím osmičku ) 4 a 4 ……. .
Také už by mělo být jasné, že 10 + 1 = 11 , 10 + 2 = 12  atd. aniž by to počítaly na prstech či počítadle.