Sdružení rodičů

Spolek rodičů: Přístavba školy – aktuální stav 15. 5. 2018

Vážení rodiče a přátelé Základní školy ve Velké Chuchli, sepsala jsem v bodech aktuální situaci, která je mi známa:

– Podle informací z Věstníku veřejných zakázek dnes v 10 hodin na Městském úřadě mělo proběhnout otevírání obálek s nabídkami od zájemců o přístavbu školy.

– Včera odpoledne jsme za Spolek rodičů umístili ke vchodu do „kontejnerů“ květinovou výzdobu – snad to přežije a udělá radost i někomu dalšímu.

(je zde i volná kapacita, kdyby si zde případně děti chtěly vypěstovat i něco dalšího – dodáme zeminu) (Pokračování textu…)

Informace ze Spolku rodičů

Výše příspěvku ve školním roce 2017/2018 zůstává stejná:

Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě,  je to 600,- Kč/ na školní rok,

za rodinu, ze které navštěvují školu dvě nebo více dětí, je to 900,- Kč/ na školní rok.

Příspěvky prosíme zaslat na účet číslo: 260142881/0300.

Do poznámky prosím uveďte jméno žáka / žáků a jejich třída / třídy. Příspěvek by měl být uhrazen nejdéle do konce listopadu 2017.

Významná část příspěvků bude využita pro úhradu mimoškolních vzdělávacích a sportovních aktivit v době náročného provozu po započetí stavby. Příspěvky budou rovnoměrně rozděleny mezi třídy.

Schůzka Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle

zve rodiče žákyň a žáků školy na

SCHŮZKU SPOLKU,

která se bude konat 12 .9. 2017 od 16.15 hodin v učebně v historické budově školy

 

Program:

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2016/17

– volba nových členů výboru

 

za radu spolku Hana Lošťáková

 

 

 

Informace ze Spolku rodičů

Prosíme rodiče, kteří tak ještě neučinili, o zaplacení příspěvku pro Spolek rodičů

na č. ú.  260142881/0300.

Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě, je to 600 Kč. Za rodinu, ze které navštěvuje školu dvě nebo více dětí, je to 900 Kč na školní rok. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a jeho třídu. Děti rodičů, kteří neuhradili příspěvek, si budou samostatně hradit vstup do ZOO, na bruslení a na další akce hrazené z fondu Spolku.

Konkrétní přehledy o všech výdajích, které byly z fondu Spolku hrazeny v minulých letech, naleznete na stránkách školy pod záložkou Spolku rodičů.

Děkujeme.

Ing. Hana Lošťáková

 

Sdružení rodičů informuje

Dne 8.9.2015 se od 16.30 koná v jídelně školy setkání Sdružení rodičů.

Program:

  • rekapitulace výdajů v minulém školním roce
  • diskuze nad plánem hospodaření ve školním roce 2015/16
  • odsouhlasení výše příspěvku pro nový školní rok

 

Všechny rodiče zve za výbor sdružení Hana Lošťáková.

 

Vyhodnocení ankety o stravování ve školní jídelně

Dne 21. 4. 2015 se sešli zástupci Sdružení rodičů se zástupci školy a školní jídelny k vyhodnocení ankety o stravování ve školní jídelně, která proběhla v minulém měsíci. Anketa vznikla z podnětu paní hospodářky. Jejím cílem bylo shromáždit názory strávníků a jejich reálné podněty použít při sestavování jídelníčku tak, aby výsledkem byla větší spokojenost všech zúčastněných.

(Pokračování textu…)

Valná hromada Sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ Charlotty Masarykové Velká Chuchle o.s.
zve rodiče žákyň a žáků školy na
VALNOU HROMADU,
která se koná 9.9. 2014 od 16 hodin v jídelně školy.

Program:

– schválení výše finančního příspěvku
– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok
– projednání zprávy o činnosti a hospodaření sdružení ve školním roce 2013/14
– volba nových členů výboru

výbor Sdružení rodičů

Bližší informace (včetně příjmů a výdajů) o Sdružení rodičů najdete zde.